Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: AstraZeneca AstraZeneca - Hoogwaardige, snelgroeiende productenportefeuille

maandag 29 augustus 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB0009895292 GBp 18.6 2.41 Duurzaam Gezondheidszorg

Hoogwaardige, snelgroeiende productenportefeuille

Farmaciebedrijf AstraZeneca heeft een hoogwaardige productenportefeuille met nieuwe medicijnen, die snel groeien in omzet. Op basis hiervan kan het bedrijf op een hoge dubbelcijferige winstgroei rekenen, de komende jaren. De beurswaardering is dan ook hoger dan het sectorgemiddelde: 17 maal die in 2023. Het is dan ook belangrijk dat er niet te veel tegenvallers uit de productontwikkelings-pijplijn komen.

Brits-Zweedse medicijnfabrikant met internationale spreiding

AstraZeneca komt voort uit de fusie tussen een Zweeds en een Brits farmaciebedrijf. Het bedrijf ontwikkelt en produceert medicijnen tegen maag- en darmstoringen, hart- en vaatziekten, kanker, benauwdheid, mentale stoornissen en infecties. Ongeveer 32% van de omzet wordt in de Verenigde Staten (VS) behaald, 20% in Europa, 16% in China, 9% in Japan en het overige in de rest van de wereld. In 2021 werd op een omzet van $37,4 mld, een nettowinst geboekt van $4,6 mld.

Kansrijke productontwikkeling

Na een periode met veel aflopende patenten en dalende inkomsten heeft AstraZeneca de productontwikkeling weer op orde. Het concern heeft relatief veel van de medicijnen ‘in de pijplijn’ in het laatste ontwikkelstadium. Deze kunnen dus binnen enkele jaren bijdragen aan de inkomsten. Het huidige productaanbod van AstraZeneca is breed gediversifieerd, waardoor de omzet niet afhankelijk is van slechts enkele medicijnen. Belangrijke nieuwe oncologiemedicijnen zijn Tagrisso, Lynparza, Calquence en Imfinzi. AstraZeneca was in het verleden niet zo succesvol met zijn overnames, die het deed om nieuwe medicijnen aan de productenportefeuille toe te kunnen voegen. Toch heeft het concern besloten om Alexion over te nemen voor $39 mld. Het belangrijkste medicijn is Soliris, een zogenoemd weesgeneesmiddel, voor ernstige maar zeldzame aandoeningen, een van de duurste medicijnen ter wereld. Net als de rest van de sector is het bedrijf gevoelig voor politieke bemoeienis met de medicijnprijzen in de VS.

Beter dan verwacht kwartaal; outlook herhaald

Over het tweede kwartaal rapporteerde AstraZeneca een omzet van $10,8 mld. Dat is 31% hoger dan in dezelfde periode in 2021 en meer dan analisten gemiddeld hadden verwacht. Meerdere medicijnen behaalden een hoger dan verwachte omzet. De aangepaste winst per aandeel (wpa) bedroeg $1,72 (+90% jaar op jaar, joj) en was hoger dan verwacht door de meevallende omzet en een lager belastingtarief. De operationele kosten waren hoger dan verwacht, voornamelijk door kosten voor research & development (R&D). De verkopen van de oudere medicijnen Symbicort (-10% joj) en Pulmicort (-31% joj) waren lager dan verwacht. De nieuwe oncologiemedicijnen Tagrisso (+7% joj) en Imfinzi (+15%) presteerden verschillend. Tagrisso was in lijn met de consensus, en Imfinzi fors beter dan verwacht. Ook Lynparza (+14%) presteerde in lijn met de consensusverwachting. Het medicijn Soliris uit de overname van Alexion boekte een fors hoger dan verwachte omzet. AstraZeneca verwacht voor heel 2022 nog steeds een groei van de wpa van 25-29%, maar voorziet wel een negatief valutaeffect van 4-6%. Hiermee zou de wpa uitkomen op $6,34-6,55, wat lager is dan de consensusverwachting van analisten van $6,59. Het concern verhoogde de prognose voor de omzet, maar dit is voornamelijk gerelateerd aan het covidmedicijn Evusheld en wordt tenietgedaan door hogere kosten voor R&D.

Hoge waardering, hoge verwachtingen

De omzetten van de nieuwe oncologiemedicijnen stijgen voorspoedig op jaarbasis. Uit de overname van Alexion komt het belangrijke medicijn Soliris, een zogenoemd weesgeneesmiddel (voor ernstige, maar zeldzame aandoeningen) dat een van de duurste medicijnen ter wereld is. Dit medicijn boekte een hoger dan verwachte omzet. AstraZeneca heeft een hoogwaardige productenportefeuille met relatief nieuwe en snelgroeiende medicijnen. Analisten verwachten gemiddeld een jaarlijkse winstgroei van 20% in de komende jaren. De waardering is met 20 keer de verwachte winst in 2022 en 17 keer de verwachte winst in 2023 hoger dan het gemiddelde voor wereldwijde farmaciebedrijven, maar de winstgroeiverwachting ligt dan ook een stuk hoger dan het gemiddelde. De koersperformance is dit jaar tot nu sterk: het aandeel staat op een outperformance ten opzichte van de MSCI World Healthcare-index. Gezien de sterke positionering van het bedrijf in oncologie, maar ook vanwege de overname van Alexion, hebben wij een positieve visie op AstraZeneca.

Kansen

  • Gedifferentieerde (gespreide) productportefeuille zorgt voor stabiliteit.
  • Succesvolle lancering van nieuwe medicijnen met veel potentie.
  • AstraZeneca heeft goede programma's en procedures die gericht zijn op het voorkomen van omkoping en corruptieschandalen. Het concern heeft dan ook een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

Risico's

  • Tegenvallende resultaten uit de productpijplijn.
  • Prijsbeperkingen of ander nadelig overheidsingrijpen in de sector.
  • Toenemende concurrentie door nieuwe producten van andere bedrijven.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1740,0 op AstraZeneca 1,2 110,34 0,00 +1,69 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1740,0 op AstraZeneca 1,2 110,34 0,00 +1,69 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen