Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Semiconductors enorm toppatroon afgerond

donderdag 8 september 2022

De Philadelphia Semiconductor Index wordt vaak gezien als een voorloper voor de andere indices. De trend is al lange tijd neerwaarts in de SOX.

Vanaf de meervoudige top begin dit jaar bij 4.068 is de SOX al ruim 35% gezakt. De dalende trend is sinds begin dit jaar nog steeds intact en er is nog genoeg neerwaartse ruimte voor de komende periode.

Klassieke en afgeronde topvormingssignalen

Als we kijken naar het langere technische beeld dan zien we een groot aantal topvormingssignalen. Zo werd de stijgende bodemlijn sinds begin 2020 al in januari dit jaar gebroken. We zagen daarbij ook de vorming van een dubbele top bij 4.068. Verder werden er sinds december vorig jaar op de weekgrafiek ook al meerdere toppatronen gevormd, zoals een shooting star en een bearish engulfing.

Te berekenen koersdoel bij 2.200

Als we verder kijken naar het patroon dat sinds augustus vorig jaar werd gevormd, dan zien we een klassiek en afgerond hoofd-schouderpatroon met de neklijn bij 3.150. Deze neklijn werd medio april gebroken en daarna tweemaal teruggetest. De recente stijging tot een meervoudige toppenzone rond 3.085 was ook te zien als terugtest. Vanuit dit patroon is een koersdoel te berekenen van 2.200.

Terugtest neklijn en vorming dubbele top bij 3.085

Deze terugtest ging ook gepaard met een kortstondige doorbraak boven de dalende toppenlijn. Een slotkoers boven zowel de 3.085-top als de neklijn van 3.150 zou zorgen voor een verbetering en een meer zijwaarts verloop starten. Ik acht de kans echter realistisch dat de neerwaartse weg wordt vervolgd richting de eerdere bodem van 2.387, de 2.200 tot mogelijk de zone 2.000 – 2.100.

Grafiek SOX Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 7 september 2022

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 603,1 op ASML 6,7 9,97 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 534,05 op ASML 5,1 13,04 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 742,08 op ASML 9,0 7,37 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 792,09 op ASML 5,4 12,35 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 8 september 2022 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.