Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Stoxx 600 Daling tot op heden 20% vanaf de jaartop tot bodem

dinsdag 13 september 2022

De breedgespreide STOXX Europe 600 Index bevindt zich nog steeds in een dalende trend. Deze trend is in de afgelopen periode wel minder steil geworden.


Net als meerdere andere indices brak ook de STOXX Europe 600 begin augustus door zijn scherp dalende toppenlijn. Door de daaropvolgende (lagere) top is de dalende trend intact gebleven en blijven lagere niveaus realistisch.

Zodra de 1e dalende toppenlijn opwaarts wordt gebroken, moet er nog bevestiging worden gegeven voor een trendomkeer boven de laatste voorafgaande top, bij deze index ligt hij bij 447 en deze weerstand werd niet gebroken

Daling tot op heden 20% vanaf de jaartop tot bodem

In de eerste dagen van dit jaar vormde deze index en hogere jaartop bij 495. Vlak hierna werd de sinds maart 2020 stijgende bodemlijn gebroken. Als we verder kijken naar de situatie sinds de zomer van vorig jaar dan zien we meerdere hoofd-schoudertoppatronen die allen zijn geactiveerd. Ruim 2 maanden geleden werd de bodem tot op heden rond de 400 punten op de borden gezet waarna een herstelbeweging zorgde voor een doorbraak boven de scherp dalende toppenlijn.

Belangrijke weerstandszone bij 444 - 447

Belangrijk bij de recente herstelbeweging tot de 444 was dat hij onder de eerdere top van 447 bleef. Pas daarboven zou voor een langere tijd een meer zijwaarts karakter kunnen ontstaan. De nieuwe dalende toppenlijn ligt momenteel alweer bij 438. Volgende neerwaartse fase blijft reeel en wordt onder de zone 396 – 400 gestart

Onder zone 396 – 400 volgende neerwaartse fase

Met een bodem bij 400 werd mijn 1e neerwaartse richtpunt van 396 op een haar na gehaald. Buiten deze zone ligt alleen nog een belangrijke meervoudige bodem bij 407. Onder deze genoemde steunpunten wordt de volgende neerwaartse fase ingezet richting de volgende punten bij 375 en 350. De neerwaartse trend blijft naar mijn mening het meest realistische scenario voor de komende maanden.

Grafiek STOXX Europe 600 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 12 september 2022

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3912,7 op EURO STOXX 50 9,9 4,35 4,36 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3460,62 op EURO STOXX 50 4,9 8,87 8,88 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4723,64 op EURO STOXX 50 9,4 4,57 4,58 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 5136,64 op EURO STOXX 50 4,9 8,73 8,74 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 13 september 2022 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.