Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse S&P 500 vervolg neerwaartse trend

donderdag 15 september 2022

De neerwaartse trend is intact en recent opnieuw bevestigt met een lagere top langs de dalende toppenlijn. Er is nog veel neerwaarts potentieel.


Begin januari werd de hoogste top geplaatst bij 4.818. Medio juni werd de bodem tot op heden geplaatst van 3.636, een daling van bijna 1.200 punten, ofwel 25%. Ik verwacht dat deze bodem in de komende maanden verder wordt verlaagd.

Meerdere hoofd-schouderpatronen

Buiten de vorig jaar gebroken stijgende langere bodemlijn (vanaf de maart 2020-bodem) zagen we dit jaar een groot hoofd-schoudertoppatroon met een dalende neklijn. Dit patroon is al geactiveerd en zowel de opleving in augustus als in deze maand zijn te zien als terugtesten en bevestiging van de langere dalende trend. Als we kijken naar de grafiek zien we overigens meerdere hoofd-schouderpatronen, waarbij er momenteel ook een dergelijk patroon over de laatste 3 maanden wordt gevormd.

Vorming volgende lagere top bij 4.325

De forse stijging vanaf de juni-bodem bij 3.636 tot aan de recente augustus-top bij 4.325 was niets anders dan een terugtest en de vorming van een volgende lagere top in het middellangetermijnbeeld. Dit betekende ook een precieze test van het dalende 200-daags gemiddelde.

Ruimte komende maanden naar 3.400 tot 3.230

In de eerste 3 dagen van deze week werd een ‘evening star’ (toppatroon) gevormd met een forse neerwaartse gap. Zodra de 1e steun bij 3.886 wordt gebroken, staat de weg weer open voor een test van de zone 3.600 – 3.640. Boven de top van 4.325 treedt een verbetering op in het middellange termijnbeeld. Onder de 3.600-3.640 ontstaat ruimte naar de 3.230 met nog tussenliggende steun bij 3.400.

Grafiek S&P 500 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 14 september 2022

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3895,95 op S&P 500 10,0 3,99 4,00 +2,36 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3463,52 op S&P 500 5,0 8,00 8,01 +1,32 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4712,75 op S&P 500 9,9 4,03 4,04 -1,70 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 5139,82 op S&P 500 5,0 8,05 8,06 -0,71 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 15 september 2022 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.