Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Philips Philips - Terugroepactie en logistieke knelpunten drukken op resultaten

donderdag 15 september 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009538 EUR 13.3 4.93 Duurzaam Gezondheidszorg

Terugroepactie en logistieke knelpunten drukken op resultaten

Ceo Frans van Houten is enkele jaren geleden begonnen met een herstructurering van het bedrijf. Dit heeft geleid tot een concern dat medische technologie en consumentenelektronica produceert. De lichtdivisie is afgesplitst en de huishoudelijke tak verkocht. Philips heeft een lagere waardering dan het sectorgemiddelde. Het heeft last van een terugroepactie van beademingsapparatuur en knelpunten in de toeleveringsketens. Philips heeft daardoor al meerdere winstwaarschuwingen moeten geven. Frans van Houten stapt dan ook op en wordt in oktober vervangen door Roy Jacobs.

Apparatuur voor consumenten en medische toepassingen

Na de afsplitsing van de verlichtingsdivisie komt de omzet van Philips uit de divisies Personal Health (elektrische apparatuur voor het huishouden en persoonlijke verzorging, 20%), Diagnosis & Treatment (apparatuur voor medische diagnose en behandeling, 50%) en Connected Care (zorg op afstand, 27%). In 2021 behaalde het bedrijf bij een omzet van €17,2 mld een nettowinst van €1,2 mld.

Cijfers tegenvallend. Jaarprognose verlaagd

De omzet van Koninklijke Philips N.V. (Philips) is in het tweede kwartaal van 2022 met 1% jaar op jaar (joj) gedaald naar €4,2 mld. De organische omzet daalde 6,6% joj. Beide zijn minder dan analisten gemiddeld vooraf hadden ingeschat. Ook het aangepaste operationele resultaat was minder dan de consensusverwachting van analisten. De organische omzet van de divisie Connected Care daalde met 13,3%, vooral door de terugroepactie van slaapapneu-apparaten en problemen in de toeleveringsketens. Het aangepaste operationele resultaat bedroeg €12 mln, fors minder dan de consensusverwachting en een flinke daling op jaarbasis. Bij het onderdeel Diagnosis & Treatment daalde de organische omzet met 4,3%. In het vierde kwartaal van 2021 steeg deze nog met 0,2% en in het derde kwartaal zelfs met 9,8%. Deze divisie profiteerde in voorgaande kwartalen nog van de inhaalslag die ziekenhuizen maakten wat investeringen betreft. Maar nu hebben de problemen in de toeleveringsketens en hoge inflatie (kosten) een nadelige invloed op de resultaten. Het aangepaste operationele resultaat van €134 mln was lager dan de analistenconsensus en betekende een daling op jaarbasis. De divisie Personal Health liet ook een daling zien van de organische omzet van 5,4% in het tweede kwartaal en dit was minder dan de consensusverwachting van analisten. Het aangepaste operationele tweedekwartaalresultaat van €103 mln is minder dan verwacht en betekent een daling op jaarbasis. Deze divisie heeft last van de lockdowns in China maar ook blootstelling aan Rusland. Ook heeft de divisie last van een hoge inflatie (kosten). Philips gaf een update over de terugroepactie van enkele miljoenen slaapapneu-apparaten voor reparatie. Het aantal apparaten dat vervangen moet worden staat op 5,5 miljoen stuks, waarvan tot nu toe 3 mln vervangende apparaten en reparatiesets zijn geproduceerd. Volgens Philips blijkt uit testen dat de apparaten geen negatieve effecten hebben gehad op de gezondheid van patiënten. Toch moet Philips mogelijk hoge schadeloosstellingen betalen aan getroffen patiënten, waarvan de hoogte afhangt van verdere testresultaten. Tot nu toe hebben claimadvocaten zeker 300 procedures tegen Philips aangespannen. Ook start de beleggersvereniging VEB een procedure tegen Philips om miljarden euro’s aan schade te verhalen. In de VS en Frankrijk lopen strafrechtelijke onderzoeken tegen het bedrijf. Daarnaast blijven er nieuwe meldingen komen over mankementen bij defibrillators en de alarmsystemen van beademingsapparaten van Philips. Ook loopt er nog een onderzoek bij de FDA. Philips verwacht dit jaar nu een groei van de organische omzet van 1-3% in plaats van 3-5% en een aangepaste operationele marge van 10% in plaats van 12%. Het concern geeft ook aan dat de cijfers in het tweede kwartaal negatief beïnvloed zijn door de hoge inflatie, problemen in de logistieke ketens, de lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne. Het concern komt dan ook met productiviteitsverbeteringen van €500 mln per jaar. Voor de middellange termijn (2022-2025) verwacht Philips een gemiddelde jaarlijkse omzetstijging van 4-6 % in plaats van 5-6% en een aangepaste operationele marge van 14-15%.

Philips boekt zwakke resultaten

Philips boekt zwakke resultaten; zijn jaarprognose voor 2022 wordt verlaagd maar blijft onzeker, omdat er veel verdiend moet worden in de tweede helft van 2022. De divisie Connected Care heeft het moeilijk door de grote terugroepactie. Ook hebben meerdere divisies last van verstoringen in de toeleveringsketen een hoge inflatie (kosten) en blootstelling aan China. Het zijn problemen die naar verwachting niet op de korte termijn opgelost zullen zijn. Philips gaf bij de cijferpresentatie over het derde kwartaal al een winstwaarschuwing voor 2021. Op 12 januari volgde nog een winstwaarschuwing en uit de cijfers van het tweede kwartaal van 2022 blijkt dat de situatie niet beter wordt met nog een winstwaarschuwing. De hervormingen die ceo Frans van Houten en zijn managementteam de afgelopen jaren hebben doorgevoerd waren volgens ons effectief maar de motor is nu al langere tijd aan het haperen. Het lijkt erop dat de interne processen bij Philips niet op orde zijn. CEO Van Houten stapt dan ook op en wordt half oktober vervangen door Roy Jacobs. De problemen waar Philips nu mee te maken heeft, lijken echter niet snel te kunnen worden opgelost. 2022 zal dan ook een moeilijk jaar worden voor het bedrijf en het is niet ondenkbaar dat er opnieuw een winstwaarschuwing zal volgen van de nieuwe topman. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 14 maal de verwachte winst in 2022 en 11 maal de verwachte winst in 2023. Dit is lager dan het gemiddelde van de subsector waarin Philips is ingedeeld. Voor 2022 verwachten analisten nu gemiddeld een winstdaling van 23%, voor 2023 een winststijging van 25%.

Kansen

  • De afronding van de herstructurering zorgt voor een focus op groeimarkten.
  • Sterke marktposities in de segmenten en markten waar het bedrijf actief is.
  • Het afstoten van bedrijfsonderdelen zorgt voor meer duidelijkheid en structuur.

Risico's

  • Rechtszaken van gebruikers van slaapapneu-apparaten, die claimen dat ze ziek werden door afbrokkelend isolatieschuim, waarbij hoge vergoedingen worden toegekend.
  • Het afstoten van bedrijfsonderdelen levert kasstromen op voor aandeleninkoop, dividenden of fusies en overnames. Het trackrecord van het bedrijf op fusie- en overnamegebied is echter niet heel sterk.
  • De blootstelling van Philips aan product-governancerisico is hoog door de terugroepactie van enkele miljoenen apneu- en beademingsapparaten. Ook is dit fors hoger dan het sectorgemiddelde. Toch heeft het concern een gemiddeld duurzaamheidsrisico, mede doordat de variabele beloning van het hogere management gekoppeld is aan de uitkomsten van duurzaamheidsprogramma's.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 15,7 op Philips 9,8 1,66 0,00 -23,03 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 12,82 op Philips 4,1 3,56 3,96 -11,70 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 22,98 op Philips 2,3 6,55 6,95 +8,07 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 22,98 op Philips 2,3 6,55 6,95 +8,07 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Philips bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.