De beurs vandaag Beurzen in de min ● bankaandelen profiteren van gestegen rentes ● dalende olieprijs bevestigt matig economisch beeld

vrijdag 16 september 2022

De beurs van 16 september 2022, 9.44 uur
  • In navolging van tegenvallende inflatiecijfers VS daalden beurskoersen voor de derde dag op rij
  • Europese bankaandelen profiteren van stijgende rente en positief rapport Morgan Stanley
  • De dalende trend van de olieprijs bevestigt het matige economisch beeld

Ons door crises getroffen continent ziet de handelstekorten toenemen en de rentes op staatsobligaties oplopen, terwijl aandelenkoersen gedurende een hele handelssessie verder afgleden. Het goede nieuws is dat Europa slechts een bescheiden deel (zo’n 16%) van de MSCI World All Country-index uitmaakt, wat in combinatie met een steeds zwakkere euro ten opzichte van de dollar de rendementen voor wereldwijde beleggers wat minder negatief maakt.

Aandelen in de financiële sector houden stand

De enige sector in Europa waarvan de aandelen gisteren niet daalden was Financials. De verklaring: hogere rentes leiden tot betere rentemarges, een ontwikkeling die gunstig is voor banken en verzekeraars. Ook kwam er een rapport van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley met daarin een positieve aanbeveling voor de Europese bankensector. Als reden wordt de combinatie van lage waardering en betrekkelijk hoge winstgevendheid genoemd. Ook las ik onlangs dat de Europese Centrale Bank (ECB) weliswaar geen financiering kan verlenen aan de nuts- en energiesector, maar wel voldoende goedkope financiering biedt aan Europese banken. Die kunnen hierbij mogelijk een belangrijke (én lucratieve) functie vervullen.

Negatieve ceo-sentimentsindex en dalende olieprijs

De macro-economische cijfers die ons deze week uit de VS bereikten, wijzen niet op een vlotte afname van de inflatie. Het nieuws zet de Amerikaanse aandelenbeurzen al een paar dagen op rij lager. Met betrekking tot de aandelenmarkt wil ik erop wijzen dat er vandaag in de VS een hele hoop opties aflopen. De business outlook van de centrale bank van Philadelphia (‘Philly Fed’) droeg ook een steentje bij aan het negatieve sentiment; de enquête, die maandelijks aan 125 ceo’s wordt voorgelegd, bevat onder andere de vraag of zij de economische bedrijvigheid zien verbeteren of verslechteren. De groep is in meerderheid negatief. En dat was vorige maand nog niet zo. Met deze meting blijft de langere trend (sinds najaar 2021) negatief. Een nog altijd dalende trend van de olieprijs bevestigt een matig economisch beeld. Al met al lijkt de economische bedrijvigheid dus wat te temperen terwijl prijzen en kosten hoog blijven. En omdat centrale banken proberen de inflatie te laten dalen met hogere rentes, oefent dat neerwaartse druk uit op koersen.

Aandelen beste bescherming tegen inflatie

‘Op de korte termijn is alles mogelijk op de beurs’, zo luidt een gevleugeld beursgezegde. Maar op de langere termijn vormen aandelen de beste verdediging tegen inflatie. Het flexibele verdienvermogen en de mogelijke groei van bedrijven biedt gewicht tegen de geldontwaarding door inflatie. Dus voor beleggers die nog lang niet met pensioen gaan, is de wereldwijd gespreide aandelenbelegging de beste optie. In onze ING Select-fondsen maken wij bovendien gebruik van de mogelijkheid om selectief te zijn.

Agenda

  • Europese inflatiecijfers 
  • Sentimentindex van de University of Michigan

Lees ook

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.