Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse WTI Volgende neerwaartse fase

vrijdag 23 september 2022

De olieprijs staat inmiddels USD 40 lager dan zijn eerdere toppenzone, maar er zit nog meer neerwaarts potentieel in het vat.

We maken gebruik van de West Texas Intermediate (WTI) in Amerikaanse dollars als we de olieprijs technisch willen analyseren.

De olieprijs staat inmiddels USD 40 lager dan zijn eerdere toppenzone, maar er zit nog meer neerwaarts potentieel in het vat. Eerder deze maand werd namelijk de stijgende langetermijnbodemlijn neerwaarts gebroken.

Dubbele top bij zone USD 123 - 126

Na het bereiken van het opwaartse langetermijndoel van USD 125 (vanuit een eerder geactiveerd omgekeerd hoofd-schouderpatroon) ontstonden de eerste haarscheurtjes in de stijgende langetermijntrend die zijn oorsprong had in april 2020. In juni dit jaar vond bijna een hertest van deze top plaats waarna zowel een stijgende wig evenals de onderkant van een versteilingsfase neerwaarts werden gebroken.

Volgende fase in de neerwaartse trend

Buiten deze neerwaartse doorbraken werd eind juni op de weekgrafiek ook een ‘evening star’ toppatroon gevormd. Hierna viel de olieprijs terug tot net onder de USD 90. Hier zorgde de stijgende langetermijnbodemlijn voor steun. Maar na de vorming van opnieuw een lagere top werd begin september deze stijgende steunlijn neerwaarts gebroken met een gap. Hiermee startte de volgende neerwaartse fase.

Ruimte naar zone USD 62 - 65

Een belangrijke volgende richtzone voor de olieprijs ligt bij USD 62 – 65. Daar ligt een brede meervoudige steunzone. Bovenliggende steun is alleen nog te vinden bij USD 75 – 77. De dalende toppenlijn ligt nu bij USD 89,20, maar pas boven de top van USD 97,50 treedt een eerste verbetering op en lijkt er een bredere zijwaartse zone te kunnen ontstaan. Bij deze (lagere) top werd eerder ook een bearish engulfing gevormd.

Grafiek Olieprijs WTI op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 22 september 2022

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 62,74 op WTI Future 10,1 6,41 0,00 -0,71 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 55,4 op WTI Future 4,9 13,24 13,25 -0,02 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 72,3 op WTI Future 10,3 6,25 0,00 +1,96 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 82,99 op WTI Future 4,9 13,06 13,07 +1,24 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 23 september 2022 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.