Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: KPN KPN - Solide resultaten en tegenvaller consumentendivisie tijdelijk van aard; prognoses verhoogd

maandag 26 september 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009082 EUR 16.2 5 Duurzaam Communicatiediensten

Solide resultaten en tegenvaller consumentendivisie tijdelijk van aard; prognoses verhoogd

KPN heeft een sterke marktpositie in het hogere telecomsegment. De succesvolle uitbreiding van het glasvezelnetwerk en de glasvezel-joint venture met APG (Glaspoort) kunnen bijdragen aan uitbreiding van marktaandeel en een hogere omzet per gebruiker. De operationle trends zijn bemoedigend: er is sprake van omzetgroei bij de mobiele diensten van de consumentendivisie, gezonde abonneegroei bij mobiel en voor het eerst in jaren omzetgroei bij de zakelijke diensten dankzij groei bij het midden- en kleinbedrijf. De kans dat KPN wordt overgenomen is aanzienlijk afgenomen, maar KPN lijkt goed gepositioneerd om in de toekomst op eigen kracht aandeelhouderswaarde te creëren. De waardering is wel aan de hoge kant in vergelijking tot de Europese telecomsector.

Marktleider op Nederlandse telecommunicatiemarkt

Het Nederlandse KPN levert vaste en mobiele telefonie, internet en televisie aan particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Daarnaast levert het bedrijf dataverkeer en connectiediensten aan internationale bedrijven en andere telecomaanbieders via de divisie Wholesale. Bij een omzet van €6,1 mld boekte KPN in 2021 een nettowinst van €1,3 mld. Deze omzet werd gerealiseerd door de zakelijke divisie (39%), de consumentendivisie (54%) en Wholesale (7%). KPN heeft ongeveer 40% van de Nederlandse mobiele telefonie- en internetmarkt in handen, en 30% van de televisiemarkt.

Stevige concurrentie

De concurrentie met VodafoneZiggo in het hogere segment, en met T-Mobile in het lagere segment zet de 'pricing power' van KPN aanzienlijk onder druk. Maar dankzij de sterke focus op particuliere klanten in het hogere segment en het hoogwaardige netwerk voor zowel mobiele telefonie en data als breedband, heeft KPN een sterk aanbod van internet, tv en telefoniebundels waarvan al een groot deel van het klantenbestand gebruik maakt. Klanten met zulke bundels stappen doorgaans minder snel over op andere aanbieders. Hierdoor kan KPN zich richten op kwaliteitsbehoud, combiverkoop en kostenbesparingen.

Gemengde resultaten: consumentendivisie presteert licht tegenvallend, zakelijk beter dan verwacht. Prognoses 2022 verhoogd

KPN rapporteerde op 27 juli gemengde resultaten over het tweede kwartaal van 2022. De omzet steeg met 1,4% jaar op jaar (joj) naar €1,31 mld en lag 1% boven de consensus. De consumententak presteerde licht teleurstellend (-0,5% joj en 1,4% onder de consensus) terwijl de zakelijke (+3% joj en 3,3% boven de consensus) en grootzakelijke (+6,8% joj en 2,4% boven de consensus) divisies wat beter presteerden dan verwacht. De totale aangepaste EBITDA steeg met 1,1% joj naar €595 mln en lag 1,2% onder de consensus. De groei bij de zakelijke divisie is een positieve ontwikkeling en deze lijkt ook houdbaar met een sterke groei bij het midden- en kleinbedrijf. De omzet uit diensten bij de zakelijke divisie steeg met 1,9%, de eerste groei in de afgelopen 10 jaar. Bij de consumentendivisie waren het vooral de vaste lijnen die een krimp lieten zien terwijl bij mobiel nog altijd sprake was van een lichte groei. Er was sprake van een tijdelijke intensivering van de concurrentie die zorgde voor een krimp van het aantal breedbandklanten en het wegvallen van de Viaplay-promotie droeg ook bij aan de wat zwakkere ontwikkeling bij de consumentendivisie. Naar verwachting zal de omzet bij de consumentendivisie in de tweede helft van het jaar weer verbeteren dankzij doorgevoerde prijsverhogingen en de weer snel afgenomen concurrentie. De verschuiving van koper naar glasvezel zal ook op de lange termijn zorgen voor verdere groei. De gemiddelde omzet per gebruiker is voor glasvezelklanten zo’n 11% hoger dan voor de traditionele breedbandklant. Bij de consumentendivisie is sinds het tweede kwartaal voor het eerst een meerderheid glasvezelklant (51%). Inmiddels is ongeveer 44% van de huishoudens in Nederland aangesloten op glasvezel en rond 2026 zal dat ongeveer 80% zijn. Verder is het mobiele netwerk een van de beste in Nederland, wat terug te zien is in de aanhoudende groei bij de mobiele diensten. Het netto aantal nieuwe mobiele klanten steeg met +33.000, een versnelling ten opzichte van de +18.000 en +21.000 in de voorgaande twee kwartalen. De kleine tegenvaller bij de consumentendivisie in het tweede kwartaal lijkt dus tijdelijk van aard en we verwachten betere trends in de tweede helft van het jaar. Het rendement op het kapitaal steeg in de eerste helft van 2022 naar 12% van 10,3% in het jaar daarvoor. De vrije kasstroom steeg met 13% joj naar €202 en lag 3% boven de consensus dankzij lager dan verwachte kapitaalinvesteringen en groei van de EBITDA. De outlook voor heel 2022 werd verhoogd. KPN rekent nu op een EBITDA van meer dan €2,4 mld en een vrije kasstroom van ongeveer €850 mln.

Conclusie

Door de wat tegenvallende trends bij de vaste diensten bij de consumentendivisie is het een wat gemend kwartaal. Het lijkt echter van tijdelijke aard (prijzen zijn inmiddels verhoogd en kortstondige concurrentie is weer afgenomen) te zijn en de vooruitzichten voor de tweede helft van 2022 zijn beter. De hoger dan verwachte vrije kasstroom en hogere prognoses zijn bovendien bemoedigend. De uitrol van glasvezel verloopt voorspoedig en kan ook in de komende jaren voor verdere groei zorgen. Hogere inflatie, sterk stijgende rentes en hogere energiekosten zijn wel iets om rekening mee te houden in de komende tijd. De hoge inflatie zet druk op de financiële positie van consumenten en kan leiden tot een lagere omzet per gebruiker, minder nieuwe klanten en mogelijke stijging van het aantal wanbetalingen. De hogere rentes kunnen ook leiden tot hogere financieringskosten. De schuldportefeuille van KPN bestaat voor 61% uit vaste rentes, maar nog altijd 39% van de totale schuld is blootgesteld aan hogere rentekosten. Het herfinancieringsprofiel is redelijk uitgespreid over de jaren, met in 2023 €0,5 mld aan dollar gedenomineerde schuld en in 2023 €0,4 mld in euro’s. Naar valuta’s gekeken is 63% van de schuld in euro’s, 23% in Britse ponden en 14% in Amerikaanse dollars. Momenteel compenseren de sterke dollar en zwakke pond elkaar enigszins. De energiekosten hebben een negatief effect gehad op de EBITDA en zullen dat waarschijnlijk blijven doen in de rest van dit- en komend jaar. Voor de tweede helft van het jaar rekent KPN op €10 mln aan extra kosten en voor 2023 zouden deze met nog eens € 20 mln kunnen stijgen ten opzichte van 2022, aangezien slechts 65% is afgedekt tegenover 90% voor 2022. Het aandeel noteert tegen 15,8 maal de getaxeerde winst voor de komende 12 maanden, een flinke premie ten opzichte van Europese telecom index (12,5). Eenzelfde beeld is zichtbaar op basis van de bedrijfswaarde afgezet tegen de EBITDA (7,1 tegenover 6,3). Het getaxeerde dividendrendement van 5,2% is licht lager dan gemiddeld voor Europese sectorgenoten (5,6%). De premie is volgens ons gerechtvaardigd, maar laat weinig ruimte voor bovengemiddelde koerspotentie. Al met al zijn er goede operationele en financiële trends en ook de vooruitzichten voor de tweede helft van 2022 zijn gunstig. De externe risico’s nemen volgens ons wel toe en zouden kunnen zorgen voor tegenvallers met betrekking tot de winstgroei.

Kansen

  • Sterkere vrije kasstromen bieden kans op dividendverhoging of aandeleninkoop.
  • Verdere uitrol van het glasvezelnetwerk kan bijdragen aan toekomstige groei.
  • Overname door partij die meer groeimogelijkheden ziet.
  • Het duurzaamheidsrisico is laag. Duurzaamheidsrisico's zijn vooral geconcentreerd rond dataveiligheid en data privacy. Over het algemeen is het management van duurzame kwesties door KPN sterk te noemen.

Risico's

  • Intensivering van de concurrentie bij een minimale marktgroei.
  • Sterke rentestijgingen kunnen leiden tot hogere financieringskosten.
  • Stijgende energiekosten zetten druk op de winst en de hoge inflatie zet consumenten onder druk met mogelijk een lagere vraag en hogere wanbetalingen als gevolg.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2,575 op KPN 7,4 0,39 0,00 +2,60 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2,469 op KPN 5,9 0,49 0,00 +2,08 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van KPN bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.