Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: AkzoNobel AkzoNobel - Winstwaarschuwing derde kwartaal, maar piek grondstoffeninflatie lijkt achter de rug

dinsdag 27 september 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0013267909 EUR 19 3.22 Duurzaam Basismaterialen

Winstwaarschuwing derde kwartaal, maar piek grondstoffeninflatie lijkt achter de rug

AkzoNobel heeft sterke marktposities in Europa en de opkomende markten. Effectieve kostencontrole en economisch herstel hebben de resultaten vorig jaar ondersteund. Hogere grondstoffenprijzen vormen dit jaar echter een serieuze tegenwind, al kan AkzoNobel deze succesvol doorberekenen aan klanten. De verkoopvolumes bij zowel de coating- als de verfdivisie staan onder druk door nieuwe lockdowns in China en het afbouwen van voorraden binnen de keten. De verfdivisie en het doe-het-zelfsegment zijn gevoelig voor de hoge inflatie (lagere consumentenbestedingen) en eventuele verslechtering van de woningmarkt. Dit maant tot enige voorzichtigheid. Het lijkt er wel op dat het ergste wat betreft de grondstoffeninflatie achter de rug is en eind 2022 zal afnemen. Akzo heeft zich gedurende de afgelopen periode sterk gepositioneerd en heeft de hogere prijzen kunnen doorberekenen. Als de kosteninflatie normaliseert, kunnen de marges weer snel oplopen. De waardering bevindt zich in neutraal gebied.

Wereldwijd actieve verf- en coatingproducent

Het Nederlandse AkzoNobel produceert decoratieve verf en coatings voor industriële toepassingen. Bij een omzet van €9,6 mld boekte het bedrijf in 2021 een aangepaste nettowinst van €782 mln. De industriele coating-divisie was goed voor 58,5% van de omzet, decoratieve verven voor 41,5%. Ongeveer 50% van de omzet komt uit Europa, 30% uit Azie, 12% uit Noord-Amerika en 8% uit Zuid-Amerika.

Winstwaarschuwing derde kwartaal door zwakke vraag Europa en China

AkzoNobel heeft 27 september een winstwaarschuwing gegeven voor het derde kwartaal. Het aangepaste operationele resultaat zal waarschijnlijk uitkomen op zo’n €195-215 mln, een daling van 15% jaar op jaar (joj) en 30% onder de consensusverwachting. Het concern noemt de hoge mate van economische onzekerheid en dan met name in Europa en China. Een laag consumentenvertrouwen resulteert in een zwakkere vraag en klanten teren in op de voorraden in anticipatie op een lagere vraag. De verkoopvolumes daalden in het derde kwartaal en liggen circa 5% onder het niveau van vorig jaar. Bij de divisie met decoratieve verven zijn de markten in Zuid-Amerika en Zuid-Azië nog altijd sterk qua volumes, maar in Europa staat het doe-het-zelf-segment onder druk en is zoals gezegd sprake van afbouw van voorraden bij klanten. In China is de vraag vanuit consumenten zwak en worden covid-restricties, een dalende vastgoedmarkt en een zwak consumentenvertrouwen genoemd. Bij de coating-divisie is nog wel steeds sprake van vraagherstel bij scheepvaart en automotive, maar de vraag naar industriële- en poedercoatings is zwakker. De zwakke vraag lijkt zich door te gaan zetten in het vierde kwartaal, maar de kostenefficiëntiemaatregelen zullen in het vierde kwartaal een gunstige invloed krijgen op de operationele kosten. De grondstoffeninflatie lijkt over het hoogtepunt te zijn en de prijzen beginnen te dalen, maar dit hoogtepunt valt dus wel in het derde kwartaal; het negatieve effect daarvan zal dus zichtbaar zijn in de resultaten van het derde kwartaal. Dat er een prijsdaling lijkt te zijn ingezet bij de inputkosten is overigens wel positieve ontwikkeling. AkzoNobel rapporteert 20 oktober de resultaten over het derde kwartaal.

Conclusie

Er is sprake van tegenvallende vraag in het derde kwartaal, die ook in het vierde kwartaal lijkt door te zetten. Dat de grondstoffeninflatie tegen eind 2022 weer lijkt af te gaan nemen, is een gunstige ontwikkeling, zeker in combinatie met het doorzetten van kostenbesparingsinitiatieven. Als de kosteninflatie normaliseert, kunnen de marges weer snel oplopen. We zijn dan ook wat positiever geworden over het aandeel op het huidige waarderingsniveau, maar nog steeds terughoudend gezien de gevoeligheid van de verfdivisie voor de inflatie (lagere consumentenbestedingen) en woningmarkt en de schuld die het afgelopen kwartaal sterk steeg. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 11,5 op basis van de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden. Dat is fors lager dan het eigen historisch gemiddelde over de afgelopen tien jaar van 17,6, maar wereldwijd in lijn met de chemiesector (11,7). Het getaxeerde dividendrendement van 3,8% ligt boven het gemiddelde van de subsector (2,9%).

Kansen

  • Sterke positionering in Europa en Azië.
  • Structurele operationele verbeteringen in de verf- en coatingdivisies.
  • De succesvolle uitvoering van de strategie heeft geleid tot een hogere winstgevendheid
  • Akzo Nobel kan producten en oplossingen ontwikkelen die geen gevaarlijke stoffen bevatten. Hierdoor kan het voldoen aan een groeiende vraag naar dit soort producten, vooral in Noord-Amerika en Europa.
  • Het duurzaamheidsrisico is gemiddeld en ligt fractioneel onder dat van de subsector. Akzo Nobel werkt met chemische en schadelijke stoffen waarvan de regelgeving met betrekking tot chemische veiligheid snel kan veranderen. Dit kan leiden tot restricties op het gebruik van bepaalde stoffen.

Risico's

  • Sterke stijging van de grondstoffenprijzen. Ook in de rest van 2022 lijken hogere grondstoffenprijzen nog voor tegenwind te gaan zorgen, al zal de inflatiedruk tegen de eind van het jaar afnemen.
  • Verdere efficiëntieslagen zullen moeilijker te realiseren zijn doordat de relatief makkelijk door te voeren kostenbesparingen reeds zijn behaald.
  • De verfdivisie en het doe-het-zelfsegment zijn gevoelig voor de hoge inflatie (lagere consumentenbestedingen) en eventuele verslechtering van de woningmarkt.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 57,42 op Akzo Nobel 7,5 0,90 0,00 -4,85 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 55,18 op Akzo Nobel 6,0 1,13 0,00 -4,09 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 76,41 op Akzo Nobel 10,0 0,67 0,00 +7,37 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 81,23 op Akzo Nobel 5,8 1,15 0,00 +4,16 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen