Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: TotalEnergies TotalEnergies - Total is goed gepositioneerd

dinsdag 11 oktober 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120271 EUR 4 6.04 Bewust Energie

Total is goed gepositioneerd

TotalEnergies heeft een relatief laag break-evenpunt voor de olieprijs en een dividendrendement van 5,4%. Ook heeft het een relatief lage schuldpositie en een sterke focus op kostenbesparingen. Het concern heeft, in tegenstelling tot BP en Royal Dutch Shell, geen dividendverlaging doorgevoerd in 2020.

Grote, geintegreerde oliemaatschappij

Het Franse TotalEnergies behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (met zowel winning als verwerking) oliebedrijven ter wereld. Het heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’) met in 2021 16 raffinaderijen (inclusief deelnemingen) en een raffinagecapaciteit van 1,8 mln vaten olie per dag. Ook heeft het concern maar liefst 16.000 servicestations wereldwijd. Het produceert 2,8 miljoen vaten olie-equivalent per dag. 45% van de productie bestaat uit olie. Wereldwijd is Total de nummer 2 op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG) waarbij er dan niet gekeken wordt naar de staatsbedrijven. Total boekte in 2021 een omzet van $184,6 mld en een winst van $19,6 mld.

Focus op rendement investeringen; strategie terugdringen broeikasgassen sterk

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren scherp op de kosten. Investeringen moeten voldoende rendement kunnen opleveren en er worden voortdurend kostenbesparingen doorgevoerd, zo ook door Total. De portefeuille met nieuwe projecten van Total is nu winstgevender bij een olieprijs van $60 dan dan in 2014, toen de olieprijs boven de $100 stond. Veel analisten verwachten dan ook dat Total de komende jaren, dankzij de rendabele investeringen, projecten met een sterke groei kan opstarten en de kasstroomopwekking kan opschroeven. Total heeft daarnaast grote plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de komende jaren. In 2050 moeten alle bedrijfsactiviteiten klimaatneutraal zijn. Total wil dit realiseren door investeringen in wind-, zonne- en bio-energie, het opvangen en opslaan van CO2 en door in te zetten op waterstof. De doelstellingen van het concern zijn heel ambitieus. Eind 2022 verwacht het concern 16 gigawatt (GW) aan geproduceerde duurzame elektriciteit, het concern wil groeien naar 100 GW in 2030. De groei van de energieproductie moet de komende jaren daarom komen uit LNG en Renewables & Electricity. Verwacht wordt dat olieproducten in 2030 nog maar 30% van de omzet zullen uitmaken in plaats van 50%. Het overige deel komt dan uit elektriciteit (15%), gas (50%) en biobrandstoffen (5%). Total wil de komende jaren 30% van zijn investeringen besteden aan renewables & electricity.

Resultaat beter dan verwacht. Schuldpositie verbetert. Meer kapitaal naar aandeelhouders

TotalEnergies (Total) heeft in het tweede kwartaal van 2022 betere resultaten geboekt dan analisten hadden verwacht. Het olieconcern rapporteerde een omzet van $70,5 mld, een forse stijging jaar op jaar (joj). De aangepaste winst per aandeel (wpa) bedroeg $3,92, op jaarbasis eveneens flink hoger en meer dan de consensusverwachting. De divisie Refining & Chemicals boekte een aangepast resultaat dat beter was dan de consensusverwachting en fors hoger joj. De raffinagedivisie profiteerde van een sterke verbetering van de marges op destillaten en benzine. De marketing- en servicesdivisie draaide ook beter dan analisten hadden verwacht. Het aangepaste resultaat steeg joj. De upstream-divisie (exploratie en productie) boekte een tegenvallend resultaat maar wel fors hoger dan vorig jaar, dankzij hogere olie- en gasprijzen. Het resultaat van de divisie Integrated Gas, Renewable & Power was in lijn met de verwachtingen en verbeterde sterk joj. Deze divisie profiteerde van hoge prijzen voor vloeibaar gas (LNG) en van de handelsresultaten op het gebied van LNG en elektriciteit. De operationele kasstroom kwam in het tweede kwartaal uit op $16,3 mld, de investeringen bedroegen $5,15 mld en er werd $1,8 mld aan dividend uitgekeerd. De productie bedroeg 2,75 miljoen vaten olie-equivalent per dag, in lijn met het jaar ervoor. In 2021 heeft Total $13,3 mld geïnvesteerd, waarvan $3,3 mld in Renewables & Electricity. Het concern blijft goed op de kosten letten en verwacht nu $16 mld te investeren in plaats van $14 tot 15 mld in 2022. 25% van deze investeringen heeft betrekking op Renewables & Electricity. De groei van de energieproductie zal de komende jaren komen uit LNG en Renewables & Electricity. Verwacht wordt dat olieproducten op termijn nog maar 30% van de omzet zullen uitmaken (nu nog 50%). De verhouding tussen de netto schuld en het eigen vermogen kwam in het tweede kwartaal uit op 17% (was 25% in Q4). Dit jaar wil Total het dividend verhogen met 5% en voor $7 mld aan aandelen terugkopen.

Total heeft een laag break-evenpoint en een sterke balans

Total presenteert beter dan verwachte resultaten. Net als andere bedrijven in de sector kan het concern meer kapitaal uitkeren aan aandeelhouders door de positieve ontwikkelingen in de sector. Ook is de schuld gedaald ten opzichte van het vorig jaar. Total heeft een relatief laag break-evenpunt van onder de $30 (de olieprijs waarbij de investeringen en dividendverplichtingen betaald kunnen worden uit de opgewekte kasstroom). Total blijft zich richten op kostenbesparingen en verwacht dit jaar $16 mld te investeren. Voor de lange termijn verwacht het concern tussen de $14 tot $18 mld te investeren, waarvan $4 mld aan investeringen in renewables & electricity, maar ook in waterstof en biofuels. Het terugkoopprogramma van aandelen staat nu op $7 mld, ongeveer 5% van de uitstaande aandelen. Ook keert het concern een speciaal dividend uit van €1 per aandeel. Het heeft in een eerder stadium al aangegeven extra operationele-kostenbesparingen te willen doorvoeren. Gezien de combinatie van een laag break-evenpunt, een gezonde balans en de sterke focus op kostenbesparingen, denken wij dat Total goed is gepositioneerd. Wel blijft de koers van Total al langere tijd achter ten opzichte van de MSCI World Energy-index. Door de blootstelling aan Rusland is de koers fors achtergebleven sinds het uitbreken van de Oekraïneoorlog. De waardering van Total is licht lager dan de waardering van de andere oliemajors. Wel is de waardering erg goedkoop, met 4x de verwachte winst in 2023.

Kansen

  • Het break-evenpunt van de olieprijs, waarbij de operationele kasstromen gelijk zijn aan de investeringen en het dividend, ligt onder de $30.
  • Total heeft de afgelopen jaren forse kostenbesparingen doorgevoerd bij zijn upstream- en downstreamdivise. Dit heeft bijgedragen aan de forse verbetering van de resultaten.
  • Het concern genereert een sterke vrije kasstroom waardoor het in staat is om meer kapitaal uit te keren aan aandeelhouders.

Risico's

  • Total heeft een hoog ESG-risico. Wel is dit risico een stuk lager dan bij BP, Shell, Exxon en Chevron. De ESG-score ligt dan ook dicht tegen een gemiddeld risico aan. Voorbeelden van risico's zijn milieuvervuiling maar ook de uitstoot van broeikasgassen. Het management speelt wel goed in op deze risico's en wil de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen fors verminderen.
  • De raffinaderijen van Total liggen grotendeels in Europa. Vergeleken met de Amerikaanse raffinaderijen hebben zij kostennadeel, omdat zij geen gebruik kunnen maken van schalieolie in de VS. Schalieolie in de VS is over het algemeen goedkoper dan Brent-olie uit de Noordzee. Ook zijn de gasprijzen in de VS lager dan in Europa. Gas wordt ook gebruikt in het raffinageproces.
  • De resultaten van oil majors worden sterk beïnvloed door de olieprijs. Een langdurig lage olieprijs is dan ook slecht voor de resultaten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 28,2 op Total 1,9 29,45 29,47 -0,27 % Koop Sprinter
Sprinter Long 28,2 op Total 1,9 29,45 29,47 -0,27 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen