Fundamentele Analyse: Sanofi Sanofi

dinsdag 22 november 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
EUR 10.4 4.17 Responsible Pharmaceuticals, Biotechnology

De omzetgroei van Sanofi heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan door een moeilijke diabetesmarkt in de Verenigde Staten. Om dit op te vangen heeft het bedrijf verschillende overnames gedaan. Het ontwikkelen van nieuwe kaskrakers blijft echter lastig. Het concern heeft tijdens de beleggersdag in december 2019 maar ook in 2021 enkele plannen bekendgemaakt die positief zijn voor de beleggingscase. Het concern wil marges verbeteren, verwacht de komende jaren sterke verkopen van astmamedicijn Dupixent en sterke verkopen van de vaccindivisie. Het concern heeft een gemiddelde verwachte winstgroei van 7% de komende jaren en een waardering die onder het gemiddelde ligt van de farmaceutische sector. Wel zijn er zorgen over miljardenclaims, omdat wordt gesuggereerd dat het gebruik van Zantac kanker kan veroorzaken. Dit medicijn is in 2020 uit de schappen gehaald.

Franse farmaciespeler met internationale aanwezigheid

Sanofi behoort tot de grotere farmacieconcerns ter wereld. Het heeft medicijnen tegen kanker, hart- en vaatziekten, zenuwaandoeningen en diabetes en vaccins tegen onder meer griep en hersenvliesontsteking. Merkmedicijnen zijn goed voor circa 67% van de omzet; vaccins, consumentenproducten en overige producten voor 33%. De VS en Europa leveren gecombineerd een omzetaandeel van circa 60%. De overige omzet komt voor het grootste deel uit de opkomende markten. In 2021 werd op een omzet van €39,2 mld een nettowinst behaald van €6,6 mld.

Brede diversificatie brengt stabiliteit

Dankzij een brede productportefeuille die behalve merkmedicijnen ook vaccins en consumentenzorg producten bevat, zijn de inkomsten van het bedrijf breed gespreid. Wel wordt het astmamedicijn Dupixent steeds belangrijker door de sterke groei ervan. Het bedrijf kan goed omgaan met de prijsdruk voor zijn insulineproducten. Met name in de VS is de prijs van gangbare, maar lastig te produceren insuline een onderwerp van discussie. De PBM's in de VS die verantwoordelijk zijn voor onderhandelingen met de farmaceuten over de medicijnenprijzen zorgen voor prijsdruk op de insulineproducten omdat er tussen de verschillende producten weinig verschil is. De vaccins en consumentenproducten van het bedrijf hebben minder last van de prijsdiscussie of van aflopende patenten. De marges in deze divisies zijn echter een stuk lager dan bij de farmaciedivisie. Resultaten uit de productontwikkeling waren de laatste jaren wisselend en het bedrijf is achterop geraakt vergeleken met concurrenten. Een grote reorganisatie van de productontwikkeling moet dit de komende jaren verbeteren. Bij biotechdivisie Genzyme ontwikkelt het bedrijf medicijnen op basis van de nieuwste technieken. Het risico op mislukking is hier groter dan in de farmaciedivisie, maar succes kan een waardevolle doorbraak betekenen. Het bedrijf heeft een sterke positie in opkomende markten. Hier heeft het bedrijf een nieuwe afzetmarkt gevonden voor zijn vaccins en medicijnen die geen patentbescherming meer ontvangen in de VS en Europa. Tijdens de beleggersdag in december 2019 maar ook in 2021 heeft het concern enkele plannen bekendgemaakt die positief zijn voor de beleggingscase. Sanofi verwacht namelijk sterke verkopen van astmamedicijn Dupixent voor de komende jaren. Voor de vaccins verwacht het concern een omzetgroei tussen de 5% en 9% in 2018-2025. Daarnaast wil het concern de operationele marge verbeteren naar 30% in 2022. De divisie Consumer Healthcare wordt een "standalone business unit". Het ziet er dan ook naar uit dat deze divisie uiteindelijk wordt afgestoten. Daarnaast verwacht Sanofi een verbetering van de vrije kasstroom en denkt het concern extra kosten te kunnen besparen. Op maandag 25 mei 2020 kwam het concern met het plan om voor $12 mld aan aandelen in het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Regeneron van de hand te doen. Sanofi verkoopt de aandelen om meer te kunnen investeren in snel groeiende onderzoeksgebieden, bijvoorbeeld onderzoek naar kanker. De activiteiten in de jacht op een medicijn naar diabetes en hart- en vaatziekten worden juist afgeschaald omdat deze minder lucratief zijn.

Beter dan verwacht kwartaalresultaat. Prognose 2022 omhoog

Over het derde kwartaal rapporteerde Sanofi een omzet van €12,48 mld. Dat is 20% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en beter dan de consensusverwachting van analisten. De aangepaste winst per aandeel (wpa) kwam uit op €2,88, een stijging van 32% jaar op jaar (joj) en meer dan de consensusverwachting. Dit kwam voornamelijk door een hoger dan verwachte omzet van astmamedicijn Dupixent en de vaccindivisie. Onderliggend presteerde astmamedicijn Dupixent beter dan analisten hadden verwacht, met een omzetstijging van maar liefst 64% joj (in lokale valuta +44,5%). De verkopen van Eloctate (behandeling van hemofilie) gaan echter niet als verwacht, door sterke concurrentie van het middel Hemlibra van Roche. De omzet was dit kwartaal lager dan verwacht. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar steeg de omzet van Eloctate met 5% (in lokale valuta -/-8%). De omzet van de middelen tegen hart- en vaatziekten en andere gevestigde medicijnen groeit over het algemeen ook. De verkopen van Plavix daalden in lokale valuta licht ten opzichte van vorig jaar en van Aproval werd 11% meer verkocht in lokale valuta. Jaar op jaar laten beide medicijnen een sterke groei zien door positieve valutaeffecten. De omzet van de diabetestak staat al langere tijd onder druk. De verkopen van het medicijn lantus daalden met 10% joj en 18% in lokale valuta. De consumentendivisie rapporteerde een omzetstijging van 10% (in lokale valuta +1,9%), iets minder dan verwacht. De subdivisies Cough & Cold en Digestive Wellness boekten sterke resultaten op jaarbasis. De vaccindivisie zag de omzet stijgen met 37% (in lokale valuta +23,5%), fors beter dan de consensusverwachting. Vooral de griepvaccins groeiden sterk. Sanofi verwacht voor 2022 nu een wpa-groei van 16% in plaats van 15% in lokale valuta en een positief valutaeffect van 9,5-10,5% in plaats van 7,5-8%. De wpa-prognose ligt in een bandbreedte van $8,23-8,29. Dat is meer dan de consensusverwachting van analisten.

Sterke groei Dupixent, waardering lager dan de sector.

De kwartaalcijfers vielen mee en de outlook voor 2022 werd verhoogd. Astmamiddel Dupixent laat keer op keer een sterke, hoger dan verwachte groei zien op jaarbasis. Dat is belangrijk, want de omzet hiervan kan de komende jaren naar verwachting hard groeien. Sanofi verwacht de komende jaren hoge verkopen van Dupixent, met een omzetpiek van minimaal €13 mld in 2025. Het management wil de operationele marge opschroeven naar 30% in 2022 en gaat de divisie Consumer Healthcare waarschijnlijk afstoten. Ook verwacht het nu €2,5 mld aan kosten te besparen in plaats van €2 mld. De vrije kasstroom is sterk gestegen van €3,6 mld in 2018 naar €5,3 mld in 2020 en €8,5 mld in 2021. Sanofi is een herstructureringsverhaal, met een aantal middelen waarvan de omzet onder druk staat (in lokale valuta), maar het concern boekt vooruitgang. De prognose voor 2022 is veelbelovend. Ook profiteert het bedrijf van positieve valutaeffecten. Sanofi heeft een waardering van 10 keer de verwachte winst in 2023. Dit is lager dan het gemiddelde van de farmaceutische sector. De gemiddelde verwachte winstgroei is 7% in de komende jaren en het dividendrendement bedraagt 3,8%. Wel hangen er donkere wolken boven Sanofi, nu er zorgen zijn over eventuele schadevergoedingen met betrekking tot het medicijn Zantac. Dit medicijn, dat Sanofi in handen kreeg in 2017, is in 2020 uit de schappen gehaald op last van de Food and Drug Administration (FDA). Het gebruik van Zantac zou mogelijk kanker veroorzaken. Hoewel de uitkomst moeilijk valt te voorspellen, kan dit een negatief effect hebben op de resultaten omdat er miljardenclaims uit voort kunnen komen.

Kansen

  • Sanofi heeft een gemiddeld ESG-risico. Het concern heeft een sterk beleid op het gebied van corporate governance.
  • Het astmamedicijn Dupixent laat een sterke groei zien jaar op jaar, Sanofi verwacht dat het medicijn ook de komende jaren een sterke groei kan laten zien. Het medicijn kan dan ook een beter dan verwachte omzet rapporteren.
  • De biotechdivisie Genzyme versterkt het groeiperspectief en de winstmargeontwikkeling.

Risico´s

  • De succesvolle afronding van een medicijnontwikkelingstraject en de lancering op de markt is geen gegeven. Hier boekt Sanofi wisselende resultaten
  • Een relatief groot deel van de omzet komt uit de opkomende markten; daardoor is Sanofi meer dan gemiddeld gevoelig voor valutaschommelingen.
  • Druk op de diabetesactiviteiten blijft een risico, de omzetgroei kan hierdoor gaan tegenvallen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het verantwoord universum. Er is geen sprake van zeer ongewenste bedrijfsactiviteiten en of zeer controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 65,6 op Sanofi 3,5 24,84 0,00 -5,14 % Koop Sprinter
Sprinter Long 65,6 op Sanofi 3,5 24,84 0,00 -5,14 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.