De beurs vandaag Fed-notulen positief ontvangen ● positiever over obligaties ● economie VS draait goed

donderdag 24 november 2022

De beurs van 24 november 2022, 9.14 uur
  • Uit de Fed-notulen maken we op dat renteverhogingen in kleinere stappen zullen gaan
  • We worden positiever over obligaties en verhogen de weging ervan naar neutraal
  • Groei Amerikaanse economie lijkt wat te vertragen, maar blijft op gezond niveau


Op de financiële markten gaat de meeste aandacht nog steeds uit naar de verwachtingen voor het beleid van de centrale banken. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, is daarbij de belangrijkste graadmeter. Gisteren bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering dat de meeste Fed-bestuurders voor een lager tempo van renteverhogingen zijn. Zij willen het effect van de eerdere verhogingen afwachten. Wij gaan er dan ook vanuit dat de Fed volgende maand de beleidsrente met 50 basispunten zal verhogen, na de stappen van 75 basispunten tijdens de afgelopen vier vergaderingen. Een afnemende inflatie en een lagere economische groei geven ook alle ruimte om de voet iets van het rempedaal te halen.

We worden positiever voor obligaties

In reactie op de Fed-notulen daalden de rentes op Amerikaanse staatsobligaties gisteravond over een brede linie. De tienjaarsrente daalde met 6 basispunten naar 3,69%. Wij verwachten dat deze nog wat verder kan dalen. Ook de rentes in Europa kunnen wat dalen, nu de economie hier ook afkoelt. Bij de huidige hoge niveaus vinden we de effectieve rendementen op obligaties een stuk aantrekkelijker geworden. We hebben daarom besloten om de weging van obligaties te verhogen van onderwogen naar neutraal ten koste van cash. Verder verhogen we de duratie voor het eert in jaren naar neutraal. Dat betekent dat we de gemiddelde resterende looptijd van onze obligatieportefeuilles wat verlengen. We ‘beschermen’ de portefeuille dus niet langer tegen een rentestijging.

Tesla wint 7,8% na koopadviezen

Een daling van de rentes zorgt voor minder tegenwind voor risicovolle beleggingen, waaronder aandelen. Lagere rentes maken de huidige waardering van toekomstige winsten veel aantrekkelijker. Groeiaandelen lieten gisteren dan ook de grootste koerswinsten zien. De S&P 500-index boekte een winst van 0,6% onder aanvoering van aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (+1,3%). Sectorzwaargewicht Tesla steeg 7,8% na koopadviezen van Citigroup en Morgan Stanley. Eergisteren sloot het 'lievelingsaandeel' nog op het laagste niveau in twee jaar. De Nasdaq-index steeg 1% maar staat dit jaar nog op een verlies van bijna 28% (in dollars). De Dow Jones Industrial-index pluste 0,3% en staat dit jaar op een verlies van slechts 5,9% in dollars. In euro's gemeten staat de Dow op een winst van 3,4% (en 5,3% inclusief herbelegde dividenden).

Cijfers wijzen op groeivertraging VS…

In verband met Thanksgiving, waardoor Wall Street vandaag dicht is en morgen slechts een halve dag open, kwam er gisteren vervroegd een reeks macro-economische cijfers uit. De samengestelde (‘compositie’) inkoopmanagersindex van onderzoeksbureau S&P Global is volgens voorlopige cijfers deze maand gedaald van 48,2 naar 46,3 punten. Dat is lager dan de verwachte 48 punten en wijst op een groeivertraging. Verder is het aantal uitkeringsaanvragen in de VS vorige week gestegen van 223.000 naar 240.000, meer dan de verwachte 225.000 en het hoogste aantal in drie maanden. Ook dit wijst op een groeivertraging. De index van het consumentenvertrouwen is volgens de universiteit van Michigan daarentegen wel gestegen van 54,7 naar 56,8 punten (55 verwacht). De inflatieverwachting voor 1 jaar daalde van 5,1% naar 4,9% (5,1% verwacht). Bij elkaar genoeg reden voor de Fed om de beleidsrente minder snel te verhogen. En dat is goed nieuws voor beleggers. 

... maar er is nog altijd sprake van behoorlijke groei

Het is trouwens ook weer niet zo dat het slecht gaat met de Amerikaanse economie. Zo is het aantal verkochte nieuwe woningen in oktober met 7,5% gestegen (-5,5% verwacht) ten opzichte van september. De hypotheekrentes zijn weer wat gedaald en veel Amerikanen hebben nog steeds een baan. De orders voor duurzame goederen zijn in oktober met 1% gestegen, meer dan de verwachte +0,4%. Volgens de laatste schatting van de Atlanta Fed, op basis van de meest recente economische cijfers, is de Amerikaanse economie dit kwartaal op weg naar een groei van 4,25% (omgerekend naar een periode van een jaar). Dat wijst niet op een snelle verslechtering van de bedrijfswinsten. Waar al die geluiden vandaan komen over een aanstaande recessie, zijn me niet zo duidelijk. Die kan natuurlijk komen, maar hoeft niet per se heel lang en diep te zijn. 

Europese inkoopmanagers positiever gestemd

Eerder op de dag werd de voorlopige inkoopmanagersindex van de eurozone gepubliceerd. Die is deze maand onverwacht gestegen van 47,3 naar 47,8 punten. Vooral de productiesector (van 46,4 naar 47,3 punten, 46 verwacht) presteert beter dan verwacht. Het is goed om op te merken dat deze indices zogenaamde 'diffusion indices’ zijn. Ze geven aan of inkopers per saldo positiever of negatiever zijn geworden ten opzichte van de vorige maand. Een getal onder de 50 wijst op een verslechtering van het sentiment onder inkopers. Het zegt echter niets over het absolute niveau van de groei. Een getal onder de 50 betekent dus niet automatisch dat er sprake is van een economische krimp. Zie ook het voorbeeld hierboven van de VS, waar de inkoopmanagersindex is gedaald naar 46,3 punten maar de groei dit kwartaal mogelijk boven de 4% zal uitkomen. 

Beleggen vergt geduld

Gisteren eindigden vrijwel alle Europese aandelenbeurzen in de plus. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 0,6% en sloot daarmee op het hoogste niveau sinds 18 augustus. De Stoxx 50-index en de DAX-index zijn zelfs in een ‘bullmarkt’ terecht gekomen, na een stijging van meer dan 20% sinds het laatste dieptepunt. Beleggers die rond het dieptepunt zijn uitgestapt of hun belang in aandelen hebben afgebouwd, zijn nu het meest sceptisch over deze rally. Logisch, omdat ze een flink stuk rendement hebben gemist. Vergeet niet dat de kans op een verdere daling van de beurs op dagbasis (of korte termijn) altijd 50% is, maar dat de beurs op de lange termijn in 100% van de gevallen omhoog gaat. Beleggen is niet moeilijk, maar vergt wel geduld.

Agenda van vandaag

  • Ifo-index Duitsland (ondernemersvertrouwen, stijging van 84,3 naar 85 punten verwacht)

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen.


Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.