Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Sanofi Sanofi

dinsdag 14 maart 2023

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
EUR 10.9 4.12 Responsible Pharmaceuticals

Sanofi is een herstructureringsverhaal waarbij het concern de afgelopen jaren marges heeft verbeterd, de vrije kasstroom heeft verbeterd en een sterke groei heeft laten zien van het medicijn Dupixent dat wordt gebruikt voor de behandeling van astma maar ook eczeem. De verwachting is dat die sterke groei de komende jaren kan aanhouden. De gemiddelde verwachte winstgroei komt uit op 6,6% en de waardering ligt onder het gemiddelde van de farmaceutische sector. Het dividendrendement komt uit op 4%.

Franse farmaciespeler met internationale aanwezigheid

Sanofi behoort tot de grotere farmacieconcerns ter wereld. Het heeft medicijnen tegen kanker, hart- en vaatziekten, zenuwaandoeningen en diabetes en vaccins tegen onder meer griep en hersenvliesontsteking. Merkmedicijnen zijn goed voor circa 67% van de omzet; vaccins, consumentenproducten en overige producten voor 33%. De VS en Europa leveren gecombineerd een omzetaandeel van circa 60%. De overige omzet komt voor het grootste deel uit de opkomende markten. In 2021 werd op een omzet van €39,2 mld een nettowinst behaald van €6,6 mld.

Brede diversificatie brengt stabiliteit

Dankzij een brede productportefeuille die behalve merkmedicijnen ook vaccins en consumentenzorg producten bevat, zijn de inkomsten van het bedrijf breed gespreid. Wel wordt het astmamedicijn Dupixent steeds belangrijker door de sterke groei ervan. Het bedrijf kan goed omgaan met de prijsdruk voor zijn insulineproducten. Met name in de VS is de prijs van gangbare, maar lastig te produceren insuline een onderwerp van discussie. De PBM's in de VS die verantwoordelijk zijn voor onderhandelingen met de farmaceuten over de medicijnenprijzen zorgen voor prijsdruk op de insulineproducten omdat er tussen de verschillende producten weinig verschil is. De vaccins en consumentenproducten van het bedrijf hebben minder last van de prijsdiscussie of van aflopende patenten. De marges in deze divisies zijn echter een stuk lager dan bij de farmaciedivisie. Resultaten uit de productontwikkeling waren de laatste jaren wisselend en het bedrijf is achterop geraakt vergeleken met concurrenten. Een grote reorganisatie van de productontwikkeling moet dit de komende jaren verbeteren. Bij biotechdivisie Genzyme ontwikkelt het bedrijf medicijnen op basis van de nieuwste technieken. Het risico op mislukking is hier groter dan in de farmaciedivisie, maar succes kan een waardevolle doorbraak betekenen. Het bedrijf heeft een sterke positie in opkomende markten. Hier heeft het bedrijf een nieuwe afzetmarkt gevonden voor zijn vaccins en medicijnen die geen patentbescherming meer ontvangen in de VS en Europa. Tijdens de beleggersdag in december 2019 maar ook in 2021 heeft het concern enkele plannen bekendgemaakt die positief zijn voor de beleggingscase. Sanofi verwacht namelijk sterke verkopen van astmamedicijn Dupixent voor de komende jaren. Voor de vaccins verwacht het concern een omzetgroei tussen de 5% en 9% in 2018-2025. Daarnaast wil het concern de operationele marge verbeteren naar 30% in 2022. De divisie Consumer Healthcare wordt een "standalone business unit". Het ziet er dan ook naar uit dat deze divisie uiteindelijk wordt afgestoten. Daarnaast verwacht Sanofi een verbetering van de vrije kasstroom en denkt het concern extra kosten te kunnen besparen.

Kwartaalresultaat licht beter dan verwacht. Prognose 2023 stelt teleur door negatieve valutaeffecten

Over het vierde kwartaal rapporteerde Sanofi een omzet van €10,7 mld. Dat is 7% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en licht minder dan de gemiddelde verwachting van analisten (consensus), voornamelijk door de omzet van de vaccindivisie, die fors lager was dan verwacht. De aangepaste winst per aandeel (wpa) kwam uit op €1,71, een stijging van 24% jaar op jaar (joj) en licht beter dan de consensus. Astmamedicijn Dupixent presteerde in lijn met de verwachting, met een omzetstijging van maar liefst 55% joj (in lokale valuta +42%). De verkoop van Eloctate (behandeling van hemofilie) loopt echter niet zoals verwacht, door de sterke concurrentie van het middel Hemlibra van Roche. De omzet was dit kwartaal dan ook lager dan verwacht. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar daalde de omzet van Eloctate met 2% (in lokale valuta -9%). De omzet van de middelen tegen hart- en vaatziekten en andere gevestigde medicijnen groeide in lokale valuta met 8%. De verkopen van Plavix lieten in lokale valuta een stijging zien van 12% joj en die van Aproval een daling van 10%. De omzet van de diabetestak staat al langere tijd onder druk. De verkopen van het medicijn lantus daalden met 26% joj en 28% in lokale valuta. De consumentendivisie rapporteerde een omzetstijging van 9,5% (in lokale valuta +6,6%), in lijn met de verwachtingen. De subdivisies Cough & Cold, Digestive Wellness en Allergy boekten sterke resultaten op jaarbasis. De vaccindivisie zag de omzet zoals gezegd dalen met 13% (in lokale valuta -16%), fors minder dan de consensus. Vooral de verkopen van griepvaccins daalden sterk met 27%. Dit lijkt echter een tijdelijk fenomeen, doordat er eerder te veel griepvaccins zijn uitgeleverd, wat een negatief effect had op de verkopen in het vierde kwartaal. Sanofi verwacht voor 2023 een wpa-groei van 2 tot 4% in lokale valuta en een negatief valutaeffect van 3,5 tot 4,5%. De wpa-prognose ligt in een bandbreedte van $8,05 tot 8,30. Dat is minder dan de gemiddelde verwachting van analisten en komt voornamelijk door de negatieve valutaeffecten. ​​​​

Sterke groei Dupixent, waardering lager dan de sector.

De kwartaalcijfers vielen mee, maar de outlook tegen, voornamelijk door negatieve valutaeffecten. Binnenkort verlopen de patenten van het medicijn Aubagio (MS). Astmamiddel Dupixent laat gelukkig keer op keer een sterke, hoger dan verwachte groei zien. De omzet hiervan wordt steeds belangrijker voor Sanofi, met een (door Sanolfi zelf verwachte) omzetpiek van minimaal €13 mld in 2025. De consensus gaat uit van €13,2 mld. Het management stoot waarschijnlijk de divisie Consumer Healthcare af. Het concern heeft al eerder aangegeven dat het €2,5 mld aan kosten wil besparen en deze doelstelling is ook behaald in 2022. Ook is de margedoelstelling van 30% behaald en de vrije kasstroom in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Sanofi gaat nog wel verder met de herstructurering. Sanofi heeft een waardering van 11 keer de verwachte winst in 2023 en 10 keer de verwachte winst in 2024. Dit is lager dan het gemiddelde van de farmaceutische sector. De verwachte winstgroei in 2023 staat op -0,6% en die in 2024 op 9%. Het dividendrendement bedraagt 4%. De zorgen die heersten over eventuele schadeloosstellingen met betrekking tot het medicijn Zantac lijken voorbij na een voor Sanofi positieve uitspraak van de rechter in Florida. Dit medicijn, dat Sanofi in handen kreeg in 2017, is in 2020 uit de schappen gehaald op last van de Food and Drug Administration (FDA). Het gebruik van Zantac zou mogelijk kanker veroorzaken. ​​​​​

Kansen

  • Sanofi heeft een gemiddeld ESG-risico. Het concern heeft een sterk beleid op het gebied van corporate governance.
  • Het astmamedicijn Dupixent laat een sterke groei zien jaar op jaar, Sanofi verwacht dat het medicijn ook de komende jaren een sterke groei kan laten zien. Het medicijn kan dan ook een beter dan verwachte omzet rapporteren.
  • De biotechdivisie Genzyme versterkt het groeiperspectief en de winstmargeontwikkeling.

Risico´s

  • De succesvolle afronding van een medicijnontwikkelingstraject en de lancering op de markt is geen gegeven. Hier boekt Sanofi wisselende resultaten
  • Een relatief groot deel van de omzet komt uit de opkomende markten; daardoor is Sanofi meer dan gemiddeld gevoelig voor valutaschommelingen.
  • Druk op de diabetesactiviteiten blijft een risico, de omzetgroei kan hierdoor gaan tegenvallen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het verantwoord universum. Er is geen sprake van zeer ongewenste bedrijfsactiviteiten en of zeer controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 85,1 op Sanofi 8,0 11,25 0,00 +9,75 % Koop Sprinter
Sprinter Long 78,1 op Sanofi 5,1 17,80 0,00 +5,95 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 103,8 op Sanofi 4,1 21,86 21,96 -4,44 % Koop Sprinter
Sprinter Short 103,8 op Sanofi 4,1 21,86 21,96 -4,44 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.