Fundamentele Analyse: BNP Paribas BNP Paribas

vrijdag 4 november 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
EUR 7.1 7.05 Responsible Banks

BNP Paribas (BNP) is een manusje van alles als het gaat om de bankactiviteiten. Dit is enerzijds goed voor de spreiding, anderzijds is er niet bij alle onderdelen duidelijke synergie. Hierdoor kan de kapitaalallocatie suboptimaal zijn. Internationaal kent de bank een redelijke spreiding, waarbij Frankrijk, Italië, België en Luxemburg de thuismarkten zijn. De zakenbank weet sterke prestaties neer te zetten in een omgeving waar veel Europese spelers (zoals Deutsche Bank en ABN Amro) deze divisies juist verkleinen. Vooralsnog is dit positief voor de positie van BNP. De kapitaalratio is flink gestegen en de bank heeft nu een redelijke buffer boven de vereiste kapitaalratio, waar de kapitaalpositie voorheen relatief laag was ten opzichte van de andere Europese banken. Als we naar de waardering kijken zien we een korting in vergelijking met de gemiddelden van de Europese bankensector.

Een van de grootste banken wereldwijd

BNP is in 2000 ontstaan uit de fusie tussen Banque Nationale de Paris en Paribas en behoort tot de grootste financiële instellingen wereldwijd. De bank is zowel geografisch als naar activiteiten breed gediversifieerd en is aanwezig in ongeveer 80 landen. BNP verschaft zakenbankdiensten, consumentenbankdiensten en vermogensbeheer, waarvan de eerste twee takken het grootste deel van de omzet vormen.

Resultaten beter dan verwacht, gedreven door netto rente-inkomsten en vastrentende waardenhandel

BNP rapporteerde over het derde kwartaal een winst voor belastingen van €3,7 mld. Dat komt neer op een stijging van 8% jaar op jaar (joj) en een daling van 17% kwartaal op kwartaal (kok) en is 7% hoger dan analisten hadden verwacht. De omzet steeg met 8% joj, daalde 4% kok en was 2% hoger dan verwacht. De netto rente-inkomsten speelden hierin een belangrijke rol. Vrijwel alle onderdelen presteerden beter dan verwacht. De zakenbankdivisie presteerde sterk met 6% inkomstengroei joj, wat 3% beter was dan verwacht. Onderliggend was de vastrentende-waardenhandel erg sterk en viel de aandelenhandel in positieve zin op door een groei op jaarbasis, waar veel Amerikaanse banken een daling lieten zien vergeleken met een jaar geleden. Dit compenseerde voor de terugval in investment-bankactiviteiten en een afschrijving op ‘leveraged loans’. Security services (verschillende diensten waaronder het bewaren van aandelen) liet een omzetgroei zien van 10% joj, wat in lijn was met de verwachting. De retailtak (bankdiensten voor consumenten en het mkb) liet eveneens sterke cijfers zien en groeide met 10% joj. De divisie profiteerde van hogere netto rente-inkomsten – door de hogere rente en volumegroei – en vergoedingen (‘fees’). De inkomsten uit de wealth- en assetmanagement-tak stegen 10% joj en waren fors hoger dan verwacht. De instroom van vermogen was daarnaast positief. De terugval van de markten drukte daarentegen wel op de fees uit vermogensbeheer. Het onderdeel verzekeringen viel wat tegen ten opzichte van de verwachting, maar de inkomsten stegen op jaarbasis wel met 7%. De kosten stegen met 6% joj, wat licht hoger (slechter) was dan verwacht. De totale voorziening voor slechte leningen was 3% meer dan verwacht en steeg op kwartaalbasis. Die stijging komt door een getroffen voorziening voor de activiteiten in Polen, waar wetgeving het mogelijk maakt voor woningeigenaren om hypotheekbetalingen uit te stellen. De kredietkwaliteit van de leningenportefeuille is verder sterk. De kapitaalratio daalde met 10 basispunten op kwartaalbasis en was met 12,1% licht lager dan verwacht. ​​​​​​​

Op een opwaartse bijstelling van de netto rente-inkomsten na, doelstellingen voor 2025 herhaald

BNP toonde sterke resultaten, die voor vrijwel elke divisie beter waren dan verwacht. De hoger dan verwachte winst is voornamelijk afkomstig van de netto rente-inkomsten en sterke vastrentende-waardenhandel. Opvallend was daarnaast de stijging op jaarbasis van de inkomsten uit de aandelenhandel, die bij de Amerikaanse banken juist terugviel. De getroffen voorziening was – exclusief de voorziening voor de activiteiten in Polen – redelijk vergelijkbaar met vorig kwartaal. De kredietkwaliteit van de leningenportefeuille is sterk en er is nog steeds groei te noteren in de uitstaande leningen. Op een opwaartse bijstelling van de netto rente-inkomsten met €2 mld na, werden de doelstellingen voor 2025 herhaald. Zo ook de verdeling van de opbrengst van de verkoop van Bank of the West, die voor een groot deel gebruikt wordt voor investeringen in verdere groei en een aandelen-inkoopprogramma van €4 mld. Het aandeel noteert tegen een verwachte koers-winstverhouding (k/w) voor dit jaar van 5,8 en een tastbare-boekwaarderatio van 0,6. Ter vergelijking: de gemiddelden voor de Europese banken bedragen respectievelijk 6,8 en 0,7. Voor volgend jaar wordt een k/w verwacht voor BNP van 6,8 tegen 6,4 van de Europese bankensector. ​​​​​​​

Kansen

  • De kredietportefeuille is internationaal goed gediversifieerd en is daardoor minder gevoelig voor regionale tegenvallers dan die van andere Franse banken.
  • Het bank-verzekeraarmodel dat BNP in Frankrijk en de Benelux hanteert, zorgt voor een sterke positionering richting consumenten. Doordat de bank ook actief is als vermogensbeheerder, weet het een groot gedeelte van de waardeketen te benutten.
  • In tegenstelling tot directe concurrenten bleef BNP winstgevend tijdens en na de kredietcrisis dankzij stabiele inkomsten bij de retailbank.
  • BNP kent, als een G-SIB – globally systemically important bank – een relatief hoge algehele blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s. Risico’s hierbij liggen voornamelijk op het vlak van ethische schendingen. Daarnaast is het belangrijk dat BNP toenemende duurzaamheidscriteria op de juiste wijze implementeert in producten. BNP scoort echter sterk op het managen van duurzaamheidsrisico’s en beter dan concurrenten.

Risico's

  • BNP heeft een relatief grote blootstelling aan Italië. De bank heeft een grote positie in Italiaanse staatsobligaties in zijn portefeuille en heeft ook operationele activiteiten in het land. Gezien de politieke en economische spanningen in dit land vertegenwoordigt dit een significant risico.
  • BNP is actief in een breed scala aan bancaire activiteiten, waarbij de tussenliggende synergie bij sommige onderdelen niet volledig duidelijk is. Dit kan leiden tot een suboptimale allocatie van kapitaal, wat vervolgens op de resultaten kan drukken.
  • De resultaten van de zakenbank divisie, waar BNP overigens relatief goed presteert t.o.v. veel andere EU Banken, zijn inherent volatiel. Dit kan in de vergelijking met andere EU-banken op de waardering drukken.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het verantwoord universum. Er is geen sprake van zeer ongewenste bedrijfsactiviteiten en of zeer controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 52,964 op BNP Paribas 7,4 8,26 0,00 -3,48 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 48,473 op BNP Paribas 4,8 12,75 12,77 -2,10 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 66,8 op BNP Paribas 4,5 13,40 13,42 +2,60 % Koop Sprinter
Sprinter Short 66,8 op BNP Paribas 4,5 13,40 13,42 +2,60 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van BNP Paribas bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.