Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: AstraZeneca AstraZeneca

donderdag 16 maart 2023

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GBP 19.1 2.2 Impact Pharmaceuticals

Farmaciebedrijf AstraZeneca heeft een hoogwaardige productenportefeuille met nieuwe medicijnen, die snel groeien in omzet. Op basis hiervan kan het bedrijf op een hoge dubbelcijferige winstgroei rekenen, de komende jaren. De beurswaardering is dan ook hoger dan het sectorgemiddelde: 18 maal die in 2023. Het is dan ook belangrijk dat er niet te veel tegenvallers uit de productontwikkelings-pijplijn komen.

Brits-Zweedse medicijnfabrikant met internationale spreiding

AstraZeneca komt voort uit de fusie tussen een Zweeds en een Brits farmaciebedrijf. Het bedrijf ontwikkelt en produceert medicijnen tegen maag- en darmstoringen, hart- en vaatziekten, kanker, benauwdheid, mentale stoornissen en infecties. Ongeveer 32% van de omzet wordt in de Verenigde Staten (VS) behaald, 20% in Europa, 16% in China, 9% in Japan en het overige in de rest van de wereld. In 2021 werd op een omzet van $37,4 mld, een nettowinst geboekt van $4,6 mld.

Kansrijke productontwikkeling

Na een periode met veel aflopende patenten en dalende inkomsten heeft AstraZeneca de productontwikkeling weer op orde. Het concern heeft relatief veel van de medicijnen ‘in de pijplijn’ in het laatste ontwikkelstadium. Deze kunnen dus binnen enkele jaren bijdragen aan de inkomsten. Het huidige productaanbod van AstraZeneca is breed gediversifieerd, waardoor de omzet niet afhankelijk is van slechts enkele medicijnen. Belangrijke nieuwe oncologiemedicijnen zijn Tagrisso, Lynparza, Calquence en Imfinzi. AstraZeneca was in het verleden niet zo succesvol met zijn overnames, die het deed om nieuwe medicijnen aan de productenportefeuille toe te kunnen voegen. Toch heeft het concern besloten om Alexion over te nemen voor $39 mld. Het belangrijkste medicijn is Soliris, een zogenoemd weesgeneesmiddel, voor ernstige maar zeldzame aandoeningen, een van de duurste medicijnen ter wereld. Net als de rest van de sector is het bedrijf gevoelig voor politieke bemoeienis met de medicijnprijzen in de VS.

Beter dan verwacht kwartaal. Outlook voor 2023 wel onder consensusverwachting

Over het vierde kwartaal rapporteerde AstraZeneca een omzet van $11,2 mld. Dat is 7% lager dan in dezelfde periode in 2021 en minder dan analisten gemiddeld hadden verwacht. De aangepaste winst per aandeel (wpa) bedroeg $1,38, een daling van 17% jaar op jaar (joj). Dit was hoger dan verwacht door een lager belastingtarief. De operationele kosten waren in lijn met de verwachtingen, maar laten wel joj een stijging zien. De brutomarge wordt wel negatief beïnvloed door de afboeking van een voorraad en de vergoedingen die gerelateerd zijn aan het niet produceren van coronamedicijn Evusheld. De verkopen van de oudere medicijnen Symbicort (-9% joj) en Pulmicort (-33% joj) waren in lijn met de verwachtingen. De nieuwe oncologiemedicijnen Tagrisso (+2% joj) en Imfinzi (+19%) presteerden teleurstellend ten opzichte van de verwachting. Tagrisso was minder dan verwacht, Imfinzi ook. Lynparza (+10%) presteerde eveneens minder dan de gemiddelde verwachting van analisten. Het medicijn Soliris (-22% joj) uit de overname van Alexion boekte een omzet die minder was dan verwacht. De omzet van Ultomiris (+52%) was wel fors beter dan verwacht. AstraZeneca verwacht in 2023 een hoge enkelcijferige of lage dubbelcijferige groei van de wpa in lokale valuta, ondanks de moeilijke vergelijkingsbasis: de corona-omzet wordt minder en het aantal investeringen in R&D neemt fors toe. De wpa komt dan uit rond de $7,22. Dit ligt misschien onder de consensusverwachting van analisten, maar is wel een opluchting voor beleggers, aangezien er zorgen waren over de afname van de corona-omzet.

Hoge waardering, hoge verwachtingen

De outlook die wordt afgegeven door AstraZeneca ligt onder de consensusverwachting van analisten. Toch is dit een opluchting voor beleggers, aangezien er de zorgen waren over de corona-omzet die afneemt en de investeringen in R&D die toenemen. Gezien de positieve koersreactie wordt dit goed opgepakt door beleggers. Astra profiteert nog steeds van de nieuwe oncologiemedicijnen die sterk stijgen op jaarbasis. Wel lag de omzet dit kwartaal onder de consensusverwachting van analisten. AstraZeneca heeft bij de overname van Alexion de medicijnen Soliris en Ultomiris in handen gekregen voor ernstige, maar zeldzame aandoeningen. Dit kwartaal groeide Ultomiris hard en boekte een hoger dan verwachte omzet. AstraZeneca heeft al met al een hoogwaardige productportefeuille met relatief nieuwe medicijnen waarvan de omzet snel groeit. Analisten verwachten een jaarlijkse gemiddelde winstgroei van 13,5% in de komende jaren. De waardering van 18 keer de verwachte winst in 2023 is hoger dan het gemiddelde voor farmaciebedrijven, maar de winstgroeiverwachting ligt dan ook een stuk hoger dan het gemiddelde. Gezien de sterke positionering van het bedrijf op het gebied van oncologie, maar ook vanwege de overname van Alexion, hebben wij een positieve visie op het aandeel AstraZeneca. ​​

Kansen

  • Gedifferentieerde (gespreide) productportefeuille zorgt voor stabiliteit.
  • Succesvolle lancering van nieuwe medicijnen met veel potentie.
  • AstraZeneca heeft goede programma's en procedures die gericht zijn op het voorkomen van omkoping en corruptieschandalen. Het concern heeft dan ook een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

Risico's

  • Tegenvallende resultaten uit de productpijplijn.
  • Prijsbeperkingen of ander nadelig overheidsingrijpen in de sector.
  • Toenemende concurrentie door nieuwe producten van andere bedrijven.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het impact universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Daarnaast kent het bedrijf activiteiten die positief bijdragen aan sociale of milieu kwesties. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1740,0 op AstraZeneca 1,2 108,80 0,00 -0,10 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1740,0 op AstraZeneca 1,2 108,80 0,00 -0,10 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.