Fundamentele Analyse: Aegon Aegon

dinsdag 23 mei 2023

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
EUR 7.2 6.95 Sustainable Insurance

Aegon is een internationaal actieve levensverzekeraar, die het merendeel van de winst realiseert in de Verenigde Staten. Na een historie met wisselvallige resultaten, moet het huidige beleid leiden tot meer focus en stabielere operationele resultaten. De strategische verschuiving richting minder kapitaalintensieve producten en een hoge kapitaalpositie bieden gunstige vooruitzichten. De verkoop van de Nederlandse activiteiten biedt ruimte om verder te investeren in de VS en de groeimarkten waarin het actief is.

Nederlandse verzekeraar met grote blootstelling aan de VS

Aegon N.V. is een internationaal actief verzekeringsbedrijf dat voornamelijk levensverzekeringen en daaraan gerelateerde beleggingsproducten aanbiedt in de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk (VK) en in toenemende mate de opkomende markten. De Nederlandse activiteiten zijn recentelijk verkocht aan ASR, gedeeltelijk gefinancierd met aandelen, waardoor Aegon een minderheidspositie in ASR heeft. Het merendeel van het resultaat wordt gerealiseerd in de VS, waardoor Aegon het beste is te vergelijken met Amerikaanse levensverzekeraars. Het management wil voornamelijk groeien investeren in de groeimarkten Brazilië, Portugal, Spanje en China.

Prima update. Verkoop Nederlandse activiteiten op schema

Aegon publiceerde op 17 mei een trading update over de eerste drie maanden van 2023. De operationele kapitaalgeneratie kwam met €292 mln (+5% jaar op jaar, joj) een stuk hoger uit dan verwacht. Dit was vooral te danken aan de Amerikaanse activiteiten, gedreven door lagere sterfte-claims en enkele eenmalige claims. Hiermee ligt de verzekeraar op koers om de doelstelling voor 2023 van meer dan €1 miljard te behalen. De solvabiliteitsratio (Solvency II ratio) was licht hoger dan verwacht (210%) en de cashpositie van de holding company was in lijn met €1.449 mln, wat aan de bovenkant van de bandbreedte is. De verkoop van de Nederlandse activiteiten aan ASR ligt op schema en wordt vermoedelijk in de tweede helft van 2023 afgerond.

Goed op koers om de doelstelling voor 2023 te behalen

Een positieve update van Aegon, waarbij de operationele kapitaalgeneratie ruim hoger was dan verwacht. Aegon ligt daarmee goed op koers om de doelstelling voor 2023 te behalen. De solvabiliteitsratio ligt verder boven de eigen doelstelling van 150-200%. De verkoop van de Nederlandse activiteiten ligt op koers om in de tweede helft van dit jaar afgerond te worden. Tijdens de beleggersdag in juni worden meer details verwacht over de impact. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding (k/w) op basis van de winstverwachting voor de komende 12 maanden van 6,8. De gemiddelde k/w van Europese verzekeraars is 10.

Kansen

  • De Amerikaanse levensverzekeraar Transamerica, een van de belangrijkste bedrijfsonderdelen, heeft een sterke merknaam en een dominante positie in een uiterst competitieve markt.
  • Aegon stoot onderdelen af die niet tot de kernactiviteiten behoren en minder rendabel zijn. Het wordt daardoor slanker, met een scherpere focus en stabielere resultaten.
  • De activiteiten in de opkomende markten bieden groeimogelijkheden omdat een groot deel van de bevolking daar nog onderverzekerd is.
  • Duurzaamheidsrisico’s betreffen voornamelijk data privacy- en veiligheid en productbeheer. De algehele blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s is gemiddeld en is vergelijkbaar met concurrenten. Het bedrijf scoort sterk op het managen van deze risico’s.

Risico's

  • De ‘kapitaalzuinige’ strategie van het management leidt tot lagere winstmarges. De strategie van cross-selling van producten met hogere marges, is makkelijk door concurrenten na te bootsen.
  • Aegon is, in vergelijking met andere levensverzekeraars, vrij gevoelig voor de renteontwikkeling.
  • Andere risico’s voor de koers van het aandeel zijn: kapitaalgaranties op polissen, oplopende risicopremies bij de grote portefeuille met bedrijfsobligaties en schommelingen van de euro-dollarkoers.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3,594 op Aegon 6,0 0,72 0,00 +18,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3,517 op Aegon 5,3 0,81 0,00 +16,76 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4,879 op Aegon 7,6 0,56 0,00 -15,82 % Koop Sprinter
Sprinter Short 4,6 op Aegon 5,6 0,77 0,00 -19,07 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.