De beurs vandaag UBS neemt Credit Suisse over ● keert de rust terug? ● angst voor besmettingsgevaar

maandag 20 maart 2023

De beurs van 20 maart 2023 11.32 uur

Ondanks de liquiditeitsinjectie van CHF 50 miljard op donderdag, was het vertrouwen in de overlevingskansen voor Credit Suisse ver te zoeken en een overname een laatste redding. In een strijd tegen de klok werd afgelopen weekend dan ook hard gewerkt aan de overname van Credit Suisse door UBS. Onder druk van de Zwitserse overheid en toezichthouders neemt UBS de geplaagde Zwitserse bank over voor iets meer dan omgerekend USD 3,2 miljard in aandelen. De Zwitserse overheid neemt een eerste deel van de mogelijke verliezen tot CHF 9 miljard voor haar rekening en er is een liquiditeitsinjectie van CHF 100 miljard door de Zwitserse centrale bank overeengekomen. De prijs per aandeel is veel lager dan de slotkoers van vrijdag en zelfs 99% lager dan de hoogste koers dat het aandeel Credit Suisse in 2007 bereikte.

Keert de rust in de financiële sector terug?

De bank is met de overname gered en hiermee hopen de toezichthouders op het terugkeren van de rust in de financiële sector. Maar of dat snel zal gebeuren is nog niet zeker. Aandeelhouders zijn vrijwel hun gehele investering in Credit Suisse kwijt maar niet álles. Dat is anders voor de investeerders in achtergestelde AT1 en zogenaamde 'Coco' obligaties, zij zijn wel al hun geld kwijt, tezamen zo’n CHF 16 miljard. De voorrang van aandeelhouders boven obligatiehouders doet hier en daar de wenkbrauwen fronsen en zorgt vanochtend voor een negatieve stemming op de financiële markten. Beleggers maken zich zorgen om de wereldwijde markt voor achtergestelde obligaties die USD 275 miljard groot is.

Koersen van bankaandelen en achtergestelde obligaties staan vanmorgen onder druk. De futures op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op het moment van schrijven ook op een lagere opening van Wall Street. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert 11 basispunten lager op 3,32% wat duidt op een 'vlucht naar veilige havens'. Met de overname van Credit Suisse lijkt het negatieve beurssentiment van vorige week vandaag niet te zullen worden doorbroken.      

Angst voor besmettingsgevaar nog niet geweken

Zorgen over besmettingsgevaar zijn er nog steeds en de beweeglijkheid op de obligatiemarkten is uitzonderlijk hoog. Of dit de komende dagen zal verbeteren hangt voor een belangrijk deel af van het rentebesluit van de Fed (woensdag) en de toelichting hierop door voorzitter Jerome Powell. Verder zal het sentiment rond bankaandelen moeten verbeteren om de volatiliteit op de financiële markten te verminderen. Beleggers zullen ervan overtuigd moeten worden dat de problemen rond Credit Suisse specifiek zijn en niet gelden voor de bankensector als geheel. Wij zijn daarvan overtuigd maar kunnen niet spreken voor andere beleggers. We verwachten dan ook nog wel wat volatiliteit op de financiële marketen in de komende dagen. Zaak is dan vooral om het hoofd koel te houden en je niet te laten (mis)leiden door sentiment. Alle aandacht is nu gevestigd op de ontwikkelingen in de bankensector en het rentebesluit van de Fed op woensdag.

Agenda van vandaag

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.