De beurs vandaag Centrale banken zitten tegen rentepiek ● groeiaandelen presteren beter dan waardeaandelen ● arbeidsmarkt VS blijft sterk

vrijdag 24 maart 2023

De beurs van 24 maart 2023, 9.06 uur
  • Centrale banken van het VK, Zwitserland en Noorwegen verhogen rentes, naderen rentepiek
  • Als economische groei en inflatie afnemen, daalt de rente en presteren groei- beter dan waardeaandelen
  • De arbeidsmarkt in de VS is aanhoudend sterk, een recessie lijkt ver weg te zijn

Zowel de Bank of England, de Zwitserse- als de Noorse centrale bank hebben gisteren de beleidsrente verder verhoogd om de hoge inflatie te beteugelen. Daarmee nadert in steeds meer landen de piek in de beleidsrentes.

Hogere rentes leiden hier en daar tot problemen

Dat hogere rentes, oftewel een hogere prijs voor geld, hier en daar leidt tot problemen kan geen verrassing zijn. Er is geen ruimte meer voor de 'sprookjes' die alleen maar mogelijk waren in de tijd dat geld nog gratis was. Die tijd ligt achter ons. Dit betekent naar onze mening niet dat een aanstaande recessie onvermijdelijk is. De grote spaaroverschotten bij consumenten in Europe, de VS en China, die tijdens de pandemie zijn opgebouwd, zorgen voorlopig nog voor een bestedingsbuffer. Zolang consumenten geld blijven uitgeven, zal een economie blijven draaien en vallen er geen ontslagen. Pas als de werkloosheid sterk oploopt zullen de zorgen groter worden. Dat hoeft voor beleggers echter ook weer niet heel dramatisch uit te pakken, aangezien centrale banken tegen die tijd de rentes weer zullen verlagen. Zo is het altijd gegaan. En op het moment dat de inflatie sterker afneemt dan verwacht, steekt de angst voor deflatie alweer snel de kop op. Zelf heb ik het idee dat dit eerder komt dan velen zullen verwachten.

De brede trend: een draai van waarde- naar groeiaandelen

Wat beleggers op dit moment vooral wensen, is wat minder onrust in de financiële sector. Na de overname van Credit Suisse door UBS en het omvallen van een paar regionale Amerikaanse banken is de rust nog niet helemaal terug. Ook gisteren lagen de koersen van bankaandelen (-1,6%) op de Europese beurzen onder druk, net als de koersen van oliebedrijven. Dit wijst erop dat beleggers niet alleen bezorgd zijn over financiële instellingen, maar ook over een bredere trend die al langer gaande is, namelijk de draai van waarde- naar groeiaandelen. In een omgeving waarin economische groei en inflatie zullen afnemen, daalt de rente en presteren groeiaandelen beter dan waardeaandelen. Deze trendomslag zien we al vanaf het begin van dit jaar, dus ver voor de onrust in bankenland. Kijk maar naar het verschil in rendement tussen de Dow Jones Industrial index (-3,1%), die voornamelijk bestaat uit waardeaandelen, en de Nasdaq (+12,6%), met daarin veel groeiaandelen. We verwachten dat deze trend doorzet en de rendementsverschillen tussen de aandelensectoren ook dit jaar groot zullen zijn.

Rentes op staatsobligaties dalen door een vlucht naar 'veilige havens'

Na een relatief kalme handelsdag sloot de Stoxx Europe 600-index met een verlies van 0,2%. In reactie op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed) woensdagavond en de daaropvolgende lagere rentes op Amerikaanse staatsobligatie daalden gisteren ook de rentes op Europese staatsobligaties, mede door een vlucht naar 'veilige havens'. Ook de piek in kapitaalmarktrentes ligt naar onze verwachting achter ons. Dat biedt perspectief voor obligatiebeleggers. Risicopremies op bedrijfsobligaties liepen gisteren op, een duidelijk risk off-signaal.

Amerikaanse arbeidsmarkt is aanhoudend sterk, recessie lijkt ver weg

Het aantal ww-aanvragen in de VS is vorige week licht gedaald van 192.000 naar 191.000. Dat zijn er minder dan verwacht (197.000) en wijst op een aanhoudend sterke Amerikaanse arbeidsmarkt. Geen reden voor recessieangst. Ook de recente ontwikkelingen op de Amerikaanse huizenmarkt zijn geen reden tot zorg. Het aantal verkochte nieuwe woningen is vorige maand met 1,1% gestegen, terwijl gerekend werd op een daling van 3,1%. De stijging in januari werd overigens bijgesteld van +7,2% naar +1,8%, maar wijst ondanks de hoge hypotheekrentes niet op een sterke afkoeling van de huizenmarkt. Toch anticiperen beleggers op een verlaging van de beleidsrente door de Fed in de tweede helft van dit jaar, vanwege afnemende inflatiedruk. Volgens officieuze cijfers (truflation.com) is de realtime consumentenprijsinflatie in de VS inmiddels onder de 4% (jaar op jaar) gedaald. In februari stond het officiële cijfer nog op 6%. Het is dan ook niet vreemd dat de Amerikaanse tweejaarsrente gisteren met nog eens 10 basispunten daalde naar 3,83%.

Alle Amerikaanse indices sluiten in het groen

Op Wall Street is de rust rond de bankensector nog niet helemaal teruggekeerd. Ondanks zalvende woorden van Janet Yellen, de Amerikaanse minister van financiën, die gisteren bevestigde dat ze eventueel verdere acties zullen ondernemen als dat nodig mocht zijn, lagen de koersen van bankaandelen onder druk (-0,7%). Maar ook in New York werden vooral olieaandelen (-1,4%) in de verkoop gedaan. Zolang de inflatie vertraagd, vinden we grondstoffen en daaraan gerelateerde aandelensectoren niet heel aantrekkelijk. Amerikaanse beleggers hebben op dit moment, net al wij, een duidelijke voorkeur voor groeiaandelen. De S&P 500-index boekte onder aanvoering van aandelen uit de sectoren communicatiediensten (+1,8%) en IT (+1,6%) een winst van 0,3%. De Nasdaq klom met 1%. De Dow pluste 0,2%.

De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren op de laatste handelsdag van de week 0,2% hoger en wijzen op een iets hogere opening van Wall Street vanmiddag. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting rond de 0,5% lager openen.

Agenda vandaag

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.