Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX Consolidatiefase wordt weer breder

woensdag 4 december 2013

Ineens was er weer beweging in de AEX. Hij brak wel neerwaarts door de 393,70 en vulde de 5e gap vanaf de 366-bodem op. Toch blijft het neerwaarts potentieel beperkt en is het wachten op de opwaartse versnelling.

5e gap opgevuld

De laatste twee weken was er sprake van een zeer smalle handelsruimte in de AEX. De AEX bewoog tussen de 393,70 en de 398,60 (jaartop). Zolang de verwachte doorbraak door de stijgende toppenlijn op de logaritmische weekgrafiek niet plaatsvond, zou de huidige consolidatie voortduren. Een neerwaartse doorbraak onder de 393,70 was daarbij niet uit te sluiten. Verder werd gisteren ook de 5e opwaartse gap tussen de 392,50 en 393,70 opgevuld, waarbij ook het eerdere ‘island reversal’ bodempatroon werd opgeheven.

Deze test van de toppenlijn is anders dan de vorige

Dit handelsjaar werd de stijgende toppenlijn op de logaritmische weekgrafiek veelvuldig getest. Elke test ontaarde dit jaar bijna direct in de vorming van een top en de start van een correctie. Dit gebeurde in de afgelopen maand echter niet. De AEX consolideert onder deze toppenlijn en brak intraday al enkele keren hierboven. Tezamen met enkele andere positieve punten, handhaven wij onze visie dat binnenkort een voorlopig laatste versteiling van de opgaande beweging zal plaatsvinden richting de 420 punten waarna een forsere correctie kan plaatsvinden. Deze correctie moet uiteindelijk dan wel leiden tot een eerste hogere bodem in de nieuwe en steiler stijgende middellangetermijntrend.

Hogere bodem in de maak?

De kortetermijnsituatie is gedeeltelijk veranderd. De consolidatiefase is opnieuw vergroot naar 10 punten in plaats van de 5 punten brede handelsruimte in de afgelopen twee weken. Met de doorbraak door de eerste steun en de opvulling van de gap werd meer ruimte gecreëerd naar de volgende horizontale steun van 388 punten. Dit niveau werd ruim twee weken geleden voor het laatste getest, waarbij ook een omkeerpatroon (doji-hammer) werd gevormd. We moeten in de komende dagen alert zijn of dit niveau opnieuw getest gaat worden of dat er al eerder een omkeerpatroon wordt gevormd die leidt naar een hogere zeerkortetermijnbodem. We houden er rekening mee dat hierna de opwaartse druk op de stijgende toppenlijn weer kan worden vergroot. Of de AEX echter nog dit jaar of pas begin volgend jaar ons doel van ongeveer 420 punten zal bereiken, blijft echter onmogelijk te beantwoorden.

Veel steunniveaus

De eerste weerstand ligt bij de jaartop van 398,60, daarboven ligt het belangrijkste te breken niveau bij de stijgende toppenlijn van nu 399,20. Aan de onderkant ligt de eerste steun bij 388. Daaronder ligt verder de 4e gap vanaf de 366. Deze is te vinden tussen de 385,70 en 387,20. Bij 387,30 ligt verder ook nog het oplopende 50-daags gemiddelde en bij 384,40 is de vanaf de jaarbodem (331) stijgende bodemlijn te vinden. Er ligt dus rond de 385-387 een zeer sterke steunzone, waarin ook de voormalige jaartop en het eerste Fibonacci-retracementniveau vanaf de 366 zijn te vinden. Het neerwaarts potentieel blijft dus beperkt tijdens deze consolidatie en we houden ons vizier gericht op een opwaartse doorbraak binnenkort van de genoemde stijgende toppenlijn.

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt van 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. Dit jaar werd een hogere bodem geplaatst bij 331. Belangrijke bodemvormingsignalen waren de ‘bullish engulfings’ op de week- en maandgrafiek en een groot omgekeerd hoofd-schouderpatroon. Vanaf de bodem (juni 2012) is een middellangetermijnversnelling te zien. Eerste richtpunt ligt bij 420, maar een verdere stijging in 2014 tot ruim boven dit niveau blijft een realistisch scenario. Met de doorbraak dit jaar boven de 2011-top van 374 is de AEX een volgende fase ingegaan in de sinds 2009 stijgende langetermijntrend.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 492,98 op AEX 10,1 5,38 5,40 -11,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 438,43 op AEX 5,0 10,83 10,85 -5,90 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,66 op AEX 9,6 5,66 5,68 +13,17 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 4,9 11,07 11,08 +6,24 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 4 december 2013 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.