Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Nu omkeren of 6e correctie?

donderdag 5 december 2013

Nu omkeren of 6e correctie?

Gisteren werd de daling voortgezet, waarbij een cruciale ondergrens werd getest. De AEX moet in de komende dagen positief omkeren om niet te verzanden in de 6e correctie van dit jaar.

Volledige terugtest

De dalingen in de afgelopen dagen zijn fors in veel Europese markten. In de Amerikaanse indices is er slechts sprake van een terugtest naar de voormalige stijgende toppenlijnen (S&P 500 en DJ Industrials) danwel consolidatie op hoog niveau (Nasdaq 100 en Philadelphia Semiconductor Index). De AEX brak twee dagen geleden onder de ondergrens (393,70) van de ruim twee weken durende zeer smalle consolidatiefase. Hierna vond een snelle verdere daling plaats naar de ondergrens van de huidige krachtige opgaande kortetermijntrend.

Grafiek AEX-index op dagbasis

420 test pas in januari?

Met de huidige forsere terugval is de kans een stuk kleiner geworden dat de AEX dit jaar nog ons doelniveau van ongeveer 420 zal bereiken. Zolang de cruciale ondergrens echter niet wordt gebroken, blijft onze kortetermijnvisie overigens wel intact. Dit houdt in dat de AEX eerst zijn jaartop zal verhogen naar ongeveer 420 voordat een forse correctie (ongeveer 10%) zal plaatsvinden. We gaven eerder al aan dat in de eerste maanden van 2014 deze correctie zou kunnen plaatsvinden. De kans is daarbij groter geworden dat de top pas in januari zal worden geplaatst. De tijd begint namelijk te dringen met nog slechts enkele weken van handel in dit jaar. Toch mogen we deze beweging niet uitsluiten, de kans blijft namelijk aanwezig dat een short-squeeze wordt gestart zodra de stijgende toppenlijn op de logaritmische weekgrafiek van nu 399,20 opwaarts wordt gebroken.

Test cruciale ondergrens

Met de forse terugval lijkt er een normale maar door ons niet meer verwachte terugtest plaats te vinden naar de cruciale ondergrens. In de afgelopen dagen werd niet alleen de 5e gap opgevuld, maar brak de AEX gisteren ook onder de 388-bodem. Hierna werd intraday een dieptepunt op de borden gezet van 385,50. Hiermee vond er een test plaats van de 385,70 – 385,90 zone. In deze zone liggen de voormalige jaartop, de onderkant van de 4e gap vanaf de 366-bodem en het eerste Fibonacci-retracementniveau vanaf de 366-bodem. Zolang een index boven een dergelijk Fibonacci-niveau weet te bodemen, blijft er sprake van een krachtige opgaande kortetermijntrend. Als laatste vangnet is nog de stijgende bodemlijn vanaf de jaarbodem (331 in juni) aan te wijzen bij 384,70.

Nu omkeren

Zodra de genoemde steunpunten structureel (op slotbasis) neerwaarts worden doorbroken, is de 6e correctie van dit jaar een feit en staat de jaartop voorlopig op de borden. In dat scenario ontstaat meer neerwaarts potentieel. Toch achten we de kans groot dat rond de huidige niveaus een hogere kortetermijnbodem in de maak is en we moeten dan ook alert zijn op bodemvormingspatronen vanuit de candlesticks. Weerstand is nu te vinden bij 393,70 en bij de jaartop van 398,60. Toch zal de eerder genoemde stijgende toppenlijn opwaarts moeten worden gebroken, om de langverwachte versnelling naar de 420 te starten. Mocht de AEX toch de 6e correctie van dit jaar starten dan zal het aanzienlijk langer duren voordat de 420 op de borden zal komen.

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt van 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. Dit jaar werd een hogere bodem geplaatst bij 331. Belangrijke bodemvormingsignalen waren de ‘bullish engulfings’ op de week- en maandgrafiek en een groot omgekeerd hoofd-schouderpatroon. Vanaf de bodem (juni 2012) is een middellangetermijnversnelling te zien. Eerste richtpunt ligt bij 420, maar een verdere stijging in 2014 tot ruim boven dit niveau blijft een realistisch scenario. Met de doorbraak dit jaar boven de 2011-top van 374 is de AEX een volgende fase ingegaan in de sinds 2009 stijgende langetermijntrend.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,19 op AEX 10,0 5,47 5,49 +8,73 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 439,59 op AEX 5,0 10,93 10,95 +4,19 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,35 op AEX 10,0 5,44 5,46 -7,63 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 5,0 10,86 10,87 -4,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 5 december 2013 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.