Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Steunniveaus gebroken

vrijdag 6 december 2013

Visie technische analyse

 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

AEX

Long

Long

382,90 / 382,50 / 380,20

386 / 388 / 393,70 / 398,60

Xetra DAX

Long

Long

9.070 / 8.981 / 8.960

9.253 / 9.424 / 9.614

S&P 500

Long

Long

1.777 / 1.775 / 1.757

1.813 / 1.830 / 1.870

Steunniveaus gebroken

De AEX brak onder een aantal belangrijke steunniveaus. Er is nu sprake van een mini-correctie. Zodra de AEX vandaag weer boven de 386 weet te sluiten, was er echter ook sprake van een valse neerwaartse doorbraak.

Buitenlandse indices blijven krachtig

Ondanks de neerwaartse doorbraak van de AEX onder een groot aantal belangrijke steunniveaus, zien we deze bewegingen niet terug in veel andere indices. De Amerikaanse indices consolideren op hoog niveau en daar is technisch gezien niets aan de hand. Ook blijven zij boven belangrijke steunniveaus zoals de vorige top uit september en het eerste Fibonacci-retracementniveau vanaf de oktoberbodem. Ook de DAX weet boven deze belangrijke niveaus te blijven en vormde gisteren een omkeerpatroon, een ‘inverted hammer’.

Grafiek AEX-index op dagbasis

420 test pas in januari

Met de doorbraak van de AEX onder een aantal belangrijke steunniveaus is er nu wel sprake van een mini-correctie in de AEX. De kans is hiermee toegenomen dat in de komende week een verdere daling zal plaatsvinden naar lagere niveaus en deze terugval uiteindelijk zal leiden tot de 6e correctie van dit jaar. We spreken van een correctie zodra de daling vanaf de top meer dan 5% bedraagt. Met deze neerwaartse doorbraak is de kans ook toegenomen dat ons doel van ongeveer 420 punten pas begin volgend jaar op de borden zal staan. Of de AEX nog dit jaar zijn jaartop van 398,60 zal verhogen, is daarbij ook nog de vraag. De tijd hiervoor begint erg kort te worden.

Neerwaartse ruimte

In slechts enkele dagen brak de AEX onder een groot aantal steunniveaus. Hierbij werden de ondergrenzen van twee consolidatiefasen (393,70 en 388) gebroken. Gisteren brak de AEX ook onder de 385,70 – 386. Hier liggen onder andere de voormalige jaartop, het eerste Fibonacci-retracementniveau vanaf de 366-bodem en de onderkant van de 4e gap. De steunniveaus liggen nu bij de volgende retracementniveaus, namelijk 382,50 (gelijk aan de onderkant van de 3e gap) en 378,50 (bovenkant 2e gap). Als we overigens naar het langere beeld van dit jaar kijken dan ligt het eerste (38,2%) Fibonacci-retracementniveau tussen de jaarbodem (331) en jaartop (398,60) bij 373. Dit is toevallig ook het belangrijkste niveau dat dit jaar opwaarts werd gebroken. Hier lag de top uit 2011 waarna de doorbraak zorgde voor de volgende fase in de stijgende langetermijntrend. Mocht deze daling verder worden voortgezet dan houden dit niveau aan als maximaal terugvalniveau.

Bodempatronen in de gaten houden

De kans blijft echter aanwezig, als we kijken naar de technische situatie van veel andere indices, dat er sprake was van een valse neerwaartse doorbraak. Er is sprake van dit scenario zodra de AEX vandaag weer boven de 386 weet te breken en te sluiten. In dat geval lijkt de bodem tijdens deze mini-correctie al te zijn gezet. Zolang dat niet gebeurt, is er meer neerwaarts potentieel voor de komende week. Dit neemt niet weg dat ondertussen het grootste deel van deze terugval waarschijnlijk al voorbij is en we vandaag maar ook in de komende week alert moeten zijn op omkeerpatronen vanuit de candlesticks en een plotselinge forse positieve omkeer.

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt van 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. Dit jaar werd een hogere bodem geplaatst bij 331. Belangrijke bodemvormingsignalen waren de ‘bullish engulfings’ op de week- en maandgrafiek en een groot omgekeerd hoofd-schouderpatroon. Vanaf de bodem (juni 2012) is een middellangetermijnversnelling te zien. Eerste richtpunt ligt bij 420, maar een verdere stijging in 2014 tot ruim boven dit niveau blijft een realistisch scenario. Met de doorbraak dit jaar boven de 2011-top van 374 is de AEX een volgende fase ingegaan in de sinds 2009 stijgende langetermijntrend.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 492,98 op AEX 10,1 5,38 5,40 -11,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 438,43 op AEX 5,0 10,83 10,85 -5,90 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,66 op AEX 9,6 5,66 5,68 +13,17 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 4,9 11,07 11,08 +6,24 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 6 december 2013 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.