Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Xetra DAX

maandag 9 december 2013

Net als de AEX viel de DAX in de afgelopen week ook fors terug. Hij testte daarbij precies het eerste Fibonacci-retracementniveau van 9.070 vanaf de oktoberbodem. Zolang een index boven dit eerste (38,2%) niveau weet te blijven, blijft de onderliggende opwaartse kracht zeer sterk. Vlak onder deze steun ligt verder nog het 50-daags gemiddelde bij 8.992 en de horizontale steun en volgende Fibonacci-niveau bij 8.960. Toch lijkt een hogere bodem boven dit eerste steunpunt te zijn gevormd. Eind vorige week werd verder een candlestick omkeerpatroon gevormd, een inverted hammer. Voor de komende weken blijft een test van de bovenkant van het stijgende middellangetermijntrendkanaal dan ook realistisch. Dit niveau is momenteel te vinden bij 9.620. Onderliggend zijn er nog weerstanden te vinden bij 9.270 en de dubbele jaartop van 9.424. Zodra de DAX in de komende weken de bovenkant – dat gestaag oploopt naar 9.700 – nadert danwel test, moeten we alert worden op topvormingsignalen. We houden na de vorming van een top in de komende maand rekening met de start van forse correctie in de eerste maanden van het nieuwe jaar. Pas daarna verwachten we de voortzetting naar aanzienlijk hogere niveaus waarbij ook de 10.000 puntengrens kan gaan sneuvelen in de eerste helft van 2014.

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 11150,0 op DAX 10,0 12,00 12,01 +7,62 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9656,41 op DAX 5,0 24,12 24,13 +3,70 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 13164,59 op DAX 10,2 11,75 11,76 -6,89 % Koop Sprinter
Sprinter Short 13940,0 op DAX 5,2 23,32 23,33 -3,56 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 9 december 2013 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.