Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Olieprijs WTI

dinsdag 10 december 2013

De langetermijntrend van de olieprijs (Light Sweet Crude Oil – WTI) is nog steeds opwaarts gericht. In 2012 was er echter sprake van een zeer forse terugval binnen deze stijgende grenzen. Van een top van USD 110 viel hij terug naar een dieptepunt van USD 78. Aan het begin van dit jaar kwam er een einde aan deze dalende maar tijdelijke forse terugval. Hij brak boven de dalende toppenlijn waarna nog wel een terugtest plaatsvond. Vanaf de 2012-bodem van USD 78 is een stijgende middellangetermijnbodemlijn te trekken die recent nog werd getest en nu bij USD 93,10 ligt. Na de vorming van een meervoudige top rond de USD 110 in de zomermaanden werd een consolidatiefase neerwaarts afgerond waarna en forse correctie werd gestart. Tijdens deze correctie werd recent dus de genoemde stijgende bodemlijn getest. Vorige week werd deze correctie afgerond met de doorbraak boven de toppenlijn van het dalende correctiekanaal. Deze doorbraak vond plaats met de vorming van een forse opwaartse gap, waarbij ook direct de meest recente top van USD 95,60 werd doorbroken. De correctie werd daarmee definitief afgerond. Voor de komende maanden is een hertest van de jaartop van USD 110 realistisch. Momenteel test de olieprijs de horizontale weerstand van USD 98 waar vlak boven nog het 200-daags gemiddelde is te vinden. Tijdelijke consolidatie daaronder kan plaatsvinden. Steunniveaus zijn te vinden bij de buitengrenzen van de recent gevormde opwaartse gap bij USD 94,25 en USD 96. Daarbinnen ligt verder nog de genoemde USD 95,60. We verwachten echter dat de recente krachtige doorbraak snel een vervolg krijgt tot boven de zone USD 98 – 98,50. Tot aan de USD 110 is dan alleen nog een zware weerstandszone te vinden bij USD 103,50 – 104.

Grafiek Olieprijs WTI (Light sweet crude oil) op dagbasis

Bron: Reuters

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 10 december 2013 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.