Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Dubbele bodem bij 383,70

dinsdag 10 december 2013

De neerwaartse doorbraak van eind vorige week blijkt een vals signaal te zijn geweest. Na de vorming van een dubbel bodempatroon bij 383,70 staat de weg weer open richting de jaartop van 398,60.

S&P 500 en DAX wijzen de weg

Belangrijke indices als de S&P 500 en de DAX hebben in de afgelopen week een sterke terugtest laten zien. Daarbij testte de DAX zijn eerste Fibonacci-retracementniveau vanaf de oktoberbodem en vormde rond dat niveau een inverted hammer. De S&P 500 testte zijn voormalige langere stijgende toppenlijn terug en vormde een dubbele bodem rond de 1.780. Ondertussen test de S&P 500 alweer zijn jaartop van 1.813. Voor de komende weken blijven we bij onze verwachting van een verdere aanscherping van de jaartoppen.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock 11, 9 december 2013

Valse doorbraak onder de 385,50 - 386

De beweging in de AEX was eind vorige week minder sterk van aard. Hij brak onder de belangrijke steunzone van 385,50 – 386. Hier liggen onder andere de onderkant van de 4e opwaartse gap vanaf de 366-bodem, het eerste Fibonacci-retracementniveau vanaf de 366, de stijgende bodemlijn vanaf het jaardieptepunt (331) en de voormalige jaartop. De doorbraak hieronder moest echter structureel zijn om te spreken van een voortzetting van de daling tot een echte correctie. Deze bleef uit en na een dag noteerde de AEX alweer boven de 386. Dit was de voorwaarde om te kunnen spreken van een valse neerwaartse doorbraak.

Tweezers bottom als positief omkeerpatroon

Tot op heden heeft de AEX een dubbele bodem gevormd bij 383,70. Aangezien dit zowel donderdag als vrijdag het intraday-dieptepunt was, spreken we van een positief omkeerpatroon, een tweezers bottom. Hierdoor heeft er een mini-correctie plaatsgevonden van ongeveer 15 punten. Dit betekent overigens wel dat onze eerdere verwachting van een mogelijke test van ons doel van 420 wordt uitgesteld naar begin volgend jaar. Pas na een test van dit doel houden we rekening met een forse correctieve beweging in het eerste kwartaal van 2014. Zodra de AEX in de komende dagen weer structureel onder de 385,50 – 386 sluit, kan de kleine correctieve beweging weer worden hervat en ontstaat een tussentijds neerwaarts richtpunt van ongeveer 373. Hier ligt het eerste Fibonacci-retracementniveau tussen de jaarbodem (331) en jaartop (398,60), maar hier ligt ook de belangrijke dit jaar gebroken weerstand. Hier lag namelijk de top uit 2011.

Beweging dit jaar tot net boven de 400 mogelijk

Gisteren zette de AEX de eerstvolgende weerstand van 388 onder druk. Hier liggen de bodems van de voormalige consolidatiezone van de afgelopen anderhalve maand, maar ook het 50-daags gemiddelde. Een doorbraak hierboven zet direct de weg open naar de laatste tussenliggende weerstand tot aan de jaartop van 398,60. Deze weerstand is te vinden bij 393,70. Voor de komende weken (dit jaar) blijft een beweging mogelijk naar de toppenlijn van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal op de logaritmische weekgrafiek. Deze ligt nu net boven de 400 en loopt richting het einde van het jaar op naar 402 – 403.

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt van 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. Dit jaar werd een hogere bodem geplaatst bij 331. Belangrijke bodemvormingsignalen waren de ‘bullish engulfings’ op de week- en maandgrafiek en een groot omgekeerd hoofd-schouderpatroon. Vanaf de bodem (juni 2012) is een middellangetermijnversnelling te zien. Eerste richtpunt ligt bij 420, maar een verdere stijging in 2014 tot ruim boven dit niveau blijft een realistisch scenario. Met de doorbraak dit jaar boven de 2011-top van 374 is de AEX een volgende fase ingegaan in de sinds 2009 stijgende langetermijntrend.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 515,1 op AEX 9,9 5,77 5,79 -2,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,35 op AEX 5,0 11,46 11,48 -1,29 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,52 op AEX 9,9 5,76 5,78 +2,49 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,1 11,19 11,20 +1,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 10 december 2013 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.