Uw portefeuille samenstellen

Waar moet u op letten?

Stel, u bent zover dat u gaat beleggen. Waar moet u op letten als u een beleggingsportefeuille samenstelt? En hoe zit het met het risico?

1. Spreid uw beleggingen

Door beleggingen te combineren die door verschillende ontwikkelingen stijgen of dalen, beperkt u de verwachte waardeschommelingen van uw portefeuille. De koersbewegingen van de verschillende onderdelen dempen elkaar dan namelijk. De beste risicodemping ontstaat als u beleggingen combineert die tegengesteld aan elkaar bewegen als reactie op een bepaalde gebeurtenis.

Wat is een goede spreiding?

De twee belangrijkste soorten beleggingen zijn aandelen (meestal risicovol) en obligaties (meestal minder risicovol). Simpel gezegd geven aandelen het meeste rendement als de economie aantrekt en obligaties juist als de economische groei vertraagt en de rente daalt. Ook ruilen sommige beleggers aandelen in voor obligaties als zij even minder risico willen lopen, bijvoorbeeld tijdens een crisis. Een goed gespreide beleggingsportefeuille bevat beide beleggingscategorieën. Ook de toevoeging van de categorieën grondstoffen of alternatieve beleggingen kunnen bijdragen aan de spreiding.

2. Zorg voor een verdeling die bij u past

Aandelen (waaronder vastgoedaandelen) en obligaties zijn de belangrijkste soorten beleggingen om over te spreiden. Dat komt vooral doordat de koersen van beide categorieën anders reageren op marktontwikkelingen. Aangezien aandelen gemiddeld risicovoller zijn dan obligaties, bepaalt vooral de onderlinge verhouding van beide soorten het totale risico van uw beleggingsportefeuille.

Risicometer Beleggen: de spreiding van 5 standaardprofielen

ING heeft samen met andere leden van de Nederlandse Vereniging van Banken vijf beleggingsprofielen beschreven. Die maken het makkelijker om verschillende aanbieders van beleggingsdiensten te vergelijken. Voor deze beleggingsprofielen is beschreven wat de verhouding is van de ‘zakelijke waarden’ (zoals aandelen, vastgoed en alternatieve beleggingen) en ‘vastrentende waarden’ (obligaties).

Naar de Risicometer Beleggen

3. Spreid eventueel uw aankopen in de tijd

Een ander belangrijk punt bij het samenstellen van een goede beleggingsportefeuille is de vraag of u wel of niet op één moment al uw geld belegt. Koersen kennen ups en downs. Als u net op een hoogtepunt van de beurskoersen met al uw geld bent ingestapt, dan kan het lang duren voordat u op een aantrekkelijk gemiddeld rendement staat. Het kan dan zelfs jaren duren voordat uw beleggingsportefeuille weer op de startwaarde uitkomt. Helaas weet niemand het beste instapmoment van tevoren. Daarom kunt u er ook voor kiezen het risico op een ongunstige instapkoers te spreiden.

In porties beleggen

Stel, u heeft geld beschikbaar om op 2 januari 1.200 stuks te kopen van aandeel X. Dan kunt u ervoor kiezen om niet meteen al uw geld in aandelen X te steken, maar gedurende een bepaalde periode steeds plukjes te kopen. Hierdoor middelt u uw aankoopkoers en vangt u de pieken en dalen in de koers op. U spreidt uw aankopen dus over een langere periode.

Rekenvoorbeeld: 12 maandelijkse aankopen

In dit voorbeeld worden op iedere eerste beursdag van de maand 100 aandelen X gekocht. Zo legt u in één jaar, gespreid in de tijd, uw geld in. De gemiddelde koers waarop u 1.200 aandelen X koopt, kan dan lager liggen dan als u alle 1.200 aandelen koopt op 2 januari. Hieronder ziet u 3 scenario's uitgewerkt: bij een dalende, een schommelende en een stijgende koers van aandeel X gedurende een jaar.

Datum Dalend Schommelend Stijgend
2 januari €25,25 €25,25 €25,25
1 februari €24,00 €20,01 €26,00
1 maart €24,23 €26,20 €27,00
1 april €24,13 €27,33 €27,50
1 mei €22,00 €30,10 €28,00
1 juni €22,76 €17,23 €27,00
1 juli €23,33 €18,00 €28,00
1 augustus €21,15 €22,22 €31,00
1 september €20,50 €22,00 €33,00
1 oktober €20,01 €23,16 €32,00
1 november €20,15 €24,99 €35,00
1 december €19,86 €24,00 €31,00
Gemiddeld €22,28 €23,37 €29,23
       
Totale investering      
1. Alles in 1 keer inleggen €30.300 €30.300 €30.300
2. Gespreid beleggen €26.737 €28.049 €35.075
       
Goedkoper uit door spreiding: €3.563 €2.251 - €4.775

Conclusie uit dit voorbeeld: voordeliger bij schommelende koersen

Koopt u 1.200 aandelen op 2 januari dan betaalt u € 30.300 (1.200 x € 25,25). U ziet dat u bij een dalende en schommelende koers voordeliger uit bent en dat het bij een stijgende koers (scenario 3) het niet voordelig blijkt om gespreid te beleggen. Wat de beste keuze voor u is, bepaalt u natuurlijk zelf. Maar gespreid beleggen lijkt dus vooral aantrekkelijk voor beleggingen waarvan een grillig koersverloop is te verwachten.

4. Houd uw portefeuille up-to-date

Het loont om de verhouding van aandelen en obligaties in uw portefeuille regelmatig te checken. Na verloop van tijd kan die verhouding namelijk flink veranderen door koersschommelingen. Daardoor kan uw beleggingsrisico gaan afwijken van het risico (beleggingsprofiel) waarvoor u had gekozen. Ook kan uw persoonlijke situatie zijn gewijzigd, waardoor u bijvoorbeeld meer of minder risico wilt of kunt lopen.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen en hoe u ze kunt beperken.