Wat kost beleggen?

Op de kosten letten loont

Aan beleggen zijn kosten verbonden. Deze kosten hebben invloed op uw rendement. Per beleggingsvorm verschillen de kosten die u betaalt. Let hier dus op.

Kostenverschillen tussen de beleggingsvormen

De hoogte van de kosten hangt af van de beleggingsvorm waarin u belegt en in welk type beleggingen u handelt (bijvoorbeeld aandelen, beleggingsfondsen of opties).

Kosten van zelf beleggen

Wanneer u zelf belegt via ING, zoals Zelf op de Beurs of Zelf Vermogensopbouw, bestaan de kosten uit vier onderdelen:

  • Basisfee
  • Servicefee
  • Transactiekosten
  • Aanvullende kosten

Per kwartaal is de basisfee een vast bedrag. De servicefee is een percentage over uw belegd vermogen. De transactiekosten hangen af van de beleggingen waarin u handelt en hoe vaak u transacties doet.

Naar de tarieven van beleggen bij ING

Bereken uw beleggingskosten

Aanvullende kosten van zelf beleggen

Wanneer u handelt in opties, buitenlandse obligaties en effecten die in vreemde valuta zijn genoteerd, heeft u te maken met aanvullende kosten, zoals een op- of afslag voor het omrekenen van de orders naar de andere valuta en betaalt u eventueel transactiebelasting. Als u belegt in beleggingsfondsen en indextrackers/ETF’s betaalt u ook kosten voor de fondsbeheerder. Deze kosten worden op de beurskoers van het fonds ingehouden.

Meer over de kosten van de fondsbeheerder

Kosten van samen met ING beleggen

Wanneer u samen met ING belegt, zoals Beleggen met Beheer of Beleggen met Advies, bestaan de kosten uit drie onderdelen:

  • Basisfee
  • Servicefee
  • De kosten voor de fondsbeheerder

Per kwartaal is de basisfee een vast bedrag en betaalt u als servicefee een percentage over uw belegd vermogen.

Naar de tarieven van beleggen bij ING

Bereken uw beleggingskosten

Tips over de kosten van beleggen

Het loont om op de kosten te letten wanneer u belegt. De kosten hebben namelijk invloed op uw rendement. Om de kosten goed te kunnen maken, is het verstandig om toe te werken naar een minimaal bedrag waarmee u belegt; € 2.000 als u zelf belegt en € 5.000 als u kiest voor samen met ING beleggen. Nog een paar extra tips:

Analyseer uw totale kosten en het rendement

U heeft via Mijn ING (internetbankieren) duidelijk inzicht in hoeveel u betaalt in een bepaalde periode en of dit directe kosten aan ING zijn, of indirecte kosten aan bijvoorbeeld fondsbeheerders. In hetzelfde overzicht ziet u uw behaalde rendement na aftrek van de kosten.

Vergelijk kosten van verschillende aanbieders

In welk type beleggingen handelt u regelmatig? Kijk eens bij welke aanbieders u in deze producten het voordeligst kunt handelen. De verschillen kunnen groot zijn. Zo betaalt u geen transactiekosten voor indextrackers en beleggingsfondsen als u handelt via Mijn ING.

Wees kritisch op het aantal transacties

Bij veel type beleggingen betaalt u transactiekosten. Deze kunnen een behoorlijk deel van uw rendement opsnoepen, zeker als het gaat om transacties met lagere bedragen. Ga dus bewust met transacties om.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen en hoe u ze kunt beperken.