Hoe legt u een order in?

Kies de transactie die bij u past

Als u een belegging wilt kopen of verkopen, kunt u bij ING kiezen uit vier verschillende beursorders.

Handelen op de beurs: bied- en laatkoersen

Op de beurs komen kopers en verkopers samen. Vraag en aanbod bepalen de hoogte van de beurskoers. De biedkoers is de koers waartegen op dat moment ‘de beste koper’ (dus met het hoogste bod) wil kopen. De laatkoers is de koers waartegen op dat moment ‘de beste verkoper’ wil verkopen, dus tegen de laagste verkoopprijs wil verkopen.

Het orderboek geeft u inzicht in de markt

Voert u in Mijn ING (internetbankieren) een koop- of verkoopopdracht in? Dan krijgt u het orderboek van de beurs te zien met daarin de actuele bied- en laatkoersen. Bij deze koersen ziet u ook hoe groot de vraag of het aanbod is in hoeveelheden aandelen, obligaties, participaties, enzovoort. Dit wordt het volume genoemd. Deze informatie geeft u inzicht ‘hoe de markt ervoor staat’. Gebruik het orderboek bij het bepalen van uw koop- of verkoopopdracht. Bij ING kunt u kiezen uit vier verschillende beursorders.

Voorbeeld orderboek

Begin in- en uitklapbaar panel. Stel, u wilt honderd aandelen X kopen. Uit onderstaand orderboek blijkt dat u 87 stuks kunt kopen tegen een prijs van € 10,35. Dit is de laagste prijs waarvoor ze op dat moment aangeboden worden. De resterende 13 aandelen zou u in deze situatie kunnen kopen tegen een koers van € 10,37. Wilt u alle honderd aandelen in een keer in bezit krijgen, dan betaalt u deze prijzen. Het is dus goed om ook naar de 2e regel in het orderboek te kijken, zodat u weet wat u voor die resterende 13 stuks moet bieden om het aandeel te bemachtigen.

Volume Bied Laat Volume
73 10,25 10,35 87
2 10,24 10,37 234
89 10,21 10,50 123

Bepaal uw limiet

Zoals u ziet in het orderboek wil de hoogst biedende koper er maximaal € 10,25 voor betalen. Het is aan u of u dit verschil tussen bied- en laatkoers accepteert. U zou ervoor kunnen kiezen om uw limietorder ergens tussen de bied- en laatkoers in te voeren, bijvoorbeeld op € 10,30. U staat dan met uw order op de 1e regel van het orderboek, omdat u hoger biedt dan € 10,25. Dan bent u dus als eerste aan de beurt bij een eventuele transactie in het aandeel. Dit is zo totdat iemand weer boven uw biedkoers biedt.

Bij beleggingen waarin veel gehandeld wordt, kunnen de bied- en laatkoersen iedere seconde wijzigen. Zeker bij bestensorders (zie boven) is het raadzaam om het orderboek goed te raadplegen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

1. Bestens

Een bestensorder is een order zonder koerslimiet, dus zonder maximumkoers bij een koopopdracht of zonder minimumkoers bij een verkoopopdracht. Uw order wordt uitgevoerd tegen de eerstvolgende koers die tot stand komt. Omdat het onzeker is hoe een koers opent, kunt u buiten de openingstijden van de beurs geen bestensorders plaatsen.

Tip: bij het kopen van beleggingen waarin niet veel gehandeld wordt, raden wij u af dit type order te gebruiken. Vraag (de laatkoers) en aanbod (de biedkoers) kunnen zo ver uit elkaar liggen, dat u misschien meer betaalt of minder ontvangt dan waar u rekening mee houdt.

Voorbeeld van een bestensorder

Stel, u wilt het aandeel X kopen, waarin op de beurs niet veel gehandeld wordt. Hierdoor is de ‘spread’, het verschil tussen de bied- en laatkoers, relatief groot. U legt een bestensorder in bij deze marktomstandigheden:

Biedkoers (hoogste prijs waarvoor u het aandeel kunt verkopen): € 10,25
Laatkoers (laagste prijs waarvoor u het aandeel kunt kopen): € 12,00

Uw bestens-kooporder wordt dan uitgevoerd voor € 12,00. Zou u het aandeel meteen weer willen of moeten verkopen, dan kunt u er maximaal € 10,25 voor krijgen. Dit is direct al een koersverlies van 14,5% ten opzichte van uw aankoopprijs. Bij een grote spread is het dus onverstandig om een bestensorder in te leggen. U kunt dit type order wel gebruiken als de spread laag ligt en u ervan verzekerd wilt zijn dat u de aandelen bemachtigt of van de hand doet.

2. Limiet

Een limietorder is een order waarbij u een maximumkoers opgeeft waartegen u wilt aankopen of een minimumkoers waartegen u wilt verkopen. Uw order wordt dus alleen uitgevoerd als de belegging op de beurs tegen de opgegeven limietkoers wordt verhandeld. Hierbij heeft u overigens geen garantie dat uw order wordt uitgevoerd; zijn er vóór u gelijkwaardige orders ingegeven, dan worden deze als eerste uitgevoerd (het first-in en first-out principe).

De opdracht vervalt als de koers niet wordt bereikt in de periode die u heeft ingesteld. U kunt limietorders wel buiten de openingstijden van de beurs plaatsen. In veel gevallen is het verstandig om voor dit type order te kiezen, omdat u dan zeker bent van de koers die u maximaal betaalt voor een belegging of die u minimaal krijgt bij verkoop.

3. Stop loss

Een stop loss-order is een koop- of verkoopopdracht waarmee u een belegging automatisch verkoopt als de koers een bepaald niveau bereikt. Deze koers heet het stopniveau of de stopprijs. Met een stop loss-order beschermt u een positie tegen een al te grote koersdaling. Wij versturen voor u de stop loss-order naar de beurs. Bij het bereiken van de stopprijs voert de beurs voor u een bestensorder uit. Dus een verkoop tegen de eerstvolgende koers. Die kan hoger of lager zijn dan de stopprijs.

Voorbeelden van een stop loss-order

U wilt uw verlies beperken

U heeft een aandeel gekocht op een koers van € 10 en u wilt er maximaal € 2 op verliezen. U legt dan een stop loss-verkooporder in van € 8. Op het moment dat de koers daalt en uitkomt op € 8, dan wordt direct een bestens-verkooporder uitgevoerd. Op deze manier houdt u uw verlies binnen de perken.

U wilt op tijd winst nemen

U heeft een aandeel gekocht op een koers van € 10 en u heeft van te voren bepaald dat u bij een koers van € 12 een mooie winst heeft en u hiermee genoegen neemt. U stelt een stop loss-verkooporder in met een stopkoers van € 12. Op het moment dat de koers uitkomt op € 12 (of hoger), wordt meteen een bestens-verkooporder uitgevoerd.

4. Stop limiet

Een stop limiet-order werkt hetzelfde als een stop loss-order, alleen laat u ons dan een limietorder uitvoeren zodra de stopprijs is bereikt in plaats van een bestensorder. Het meegeven van een koerslimiet aan de order is bedoeld om niet teveel te betalen bij aankoop of te weinig te ontvangen in geval van verkoop als de ingestelde stopprijs is bereikt.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen en hoe u ze kunt beperken.