Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Diepere terugval

vrijdag 11 april 2014

Diepere terugval

De eerder deze week gevormde bodempatronen worden vanochtend direct opgeheven. Tot hoever kan de AEX tijdens deze mini-correctie terugvallen voor de vorming van een hogere kortetermijnbodem?

 

Dalende zeerkortetermijntoppenlijn

Met de opheffing van zowel de hammer als de harami van eerder deze week komt er een einde aan onze verwachting dat de hogere kortetermijnbodem al was gevormd. Gisteren opende de AEX nog boven de top van deze patronen, maar sloot uiteindelijk een stuk lager. Hierdoor is een toppatroon gevormd in de vorm van een bearish engulfing. In het zeerkortetermijnbeeld is er nu sprake van een lagere top en is vanaf de recente hertest van de jaartop een dalende toppenlijn te trekken die dagelijks 0,80 punt daalt en vandaag bij 404,50 ligt.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis
Hogere kortetermijnbodem blijft realistisch

De genoemde toppenlijn moet worden gebroken om deze nieuwe mini-correctie te beëindigen. Ook onze eerdere verwachting dat de AEX de opwaartse druk aan het einde van deze week tot begin volgende week weer zou opvoeren richting de jaartop zal hierdoor worden uitgesteld. In het middellange en langetermijnbeeld is er nog steeds niets aan de hand en we gaan er momenteel vanuit dat deze diepere terugval nog niet zal leiden tot een nieuwe correctieve beweging, maar de zoektocht is naar de vorming van de eerste hogere bodem na de snelle en forse stijging vanaf het recente dieptepunt tijdens de 2e correctie van dit jaar vanaf 379,80.

 

Steunniveaus bij 397,50 en 395,80

Doordat de AEX direct met een neerwaartse gap zal openen ontstaan twee nieuwe weerstanden, buiten de nieuwe dalende toppenlijn van 404,50. Als eerste ligt er de bodem van gisteren (bovenkant nieuwe neerwaartse gap) bij 401,15. Daaronder ligt het dieptepunt van de afgelopen dagen bij 399,60. Dit was ook de bovenkant van een eerdere opwaartse gap. Voor vandaag zijn er twee belangrijke steunpunten aan te wijzen. Als eerste ligt bij 397,50 het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau tussen de jaarbodem en de jaartop. Vlak daaronder ligt bij 395,80 het oplopende 50-daags gemiddelde. Zolang deze niveaus in stand blijven, blijft er sprake van een krachtige stijgende kortetermijntrend en moeten we rond deze niveaus alert zijn op omkeerpatronen vanuit de candlesticks. Toch zal hierna de vandaag te vormen neerwaartse gap en de nieuwe dalende toppenlijn moeten worden gebroken, om deze terugval af te ronden waarna we het vizier pas weer mogen richting op de jaartop.

 

S&P 500 moet vandaag opwaarts draaien

Zodra de AEX onder de 395,80 – 397,50 komt, zal een verder en dieper vervolg worden gegeven aan deze terugval. Richtpunten hieronder liggen dan bij de 1e opwaartse gap tussen de 393,50 en 394,10 en de voormalige en minst steil dalende toppenlijn van 392,50. Of het zover komt, is nu niet in te schatten en we moeten vandaag vooral alert zijn op bodempatronen en de genoemde steunniveaus. Als we nog kijken naar de VS dan zit onder andere de Nasdaq 100 al een tijdje in de 2e correctiefase van dit jaar. De S&P 500 sloot nipt onder de steunzone van 1.834 – 1.840 maar sloot precies op zijn 1e Fibonacci-niveau. Ook de volatiliteitsindex VIX testte bijna de sinds begin dit jaar dalende toppenlijn. Rond deze niveaus zal de S&P 500 dus moeten draaien om niet te verzanden in de volgende correctie en verdere ruimte te creëren naar de stijgende bodemlijn van 1.790.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt van 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 505,91 op AEX 9,9 5,63 5,65 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,14 11,16 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 602,0 op AEX 10,3 5,43 5,44 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,49 12,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 11 april 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.