Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: 3e correctie

maandag 14 april 2014

3e correctie

De huidige terugval lijkt toch te ontaarden in de 3e correctie van dit jaar. In twee dagen tijd werden meerdere steunniveaus neerwaarts doorbroken. De hertest en doorbraak van de 409 zal hierdoor langer duren.

 

Uitstel hertest en doorbraak 409

Afgelopen donderdag werden de eerdere bodempatronen van vorige week (‘hammer’ en ‘harami’) opgeheven. Hiermee werd meer neerwaartse ruimte gecreëerd naar het eerste Fibonacci-retracementniveau en het 50-daags gemiddelde. De doorbraak onder deze niveaus afgelopen vrijdag zorgde ervoor dat deze terugval uiteindelijk uitmondt in de 3e correctie van dit jaar. Hiermee kwam onze begin vorige week afgegeven verwachting te vervallen. We gingen namelijk uit van een terugval tot ongeveer 400 waarna deze week de opwaartse druk naar de 409 weer kon worden opgevoerd.

 

Grafiek AEX-index op dagbasisForse neerwaartse gap tussen 399 en 401,15

Met een neerwaartse gap werd vrijdag de daling voortgezet. Deze gap ligt nu tussen de 399 en 401,15. Zodra deze gap wordt gesloten, lijkt een hogere kortetermijnbodem te zijn gevormd. Er is namelijk door de snelheid van de huidige daling geen duidelijke dalende toppenlijn te vinden. De enige dalende toppenlijn ligt bij 403,80 en startte bij de 408,50. Het nadeel van deze toppenlijn is dat er buiten de top slechts 1 raakpunt is die relatief dicht bij de top ligt.

 

Middellangetermijntrend blijft opwaarts gericht

De stijgende middellangetermijn en langetermijntrend zijn nog steeds intact, ondanks dat de AEX na de verhoging van zijn jaartop begin dit jaar wel een meer zijwaarts karakter kent over de afgelopen 3 maanden. De weerstand bij 409 is met deze forser dan verwachte terugval wel sterker geworden. Toch gaan we ervan uit dat de huidige terugval nog steeds kan uitmonden in de eerste hogere kortetermijnbodem sinds de vorming van de dubbele jaarbodem bij 379,50. Wel zal het aanzienlijk meer tijd kosten voordat de AEX zijn jaartop opnieuw zal testen en uiteindelijk doorbreken. Maar dat scenario blijft wel het meest realistische scenario voor de komende periode.

 

Terugtest dalende toppenlijn bij 392,20?

Voor de komende dagen moeten we bezien tot hoever de AEX zal terugvallen. We moeten daarbij ook alert zijn op omkeersignalen vanuit de candlesticks. In het zeerkortetermijnbeeld zijn er twee steunpunten aan te wijzen. De eerste ligt bij de vrijdag al geteste 1e opwaartse gap tussen de 393,50 en 394,10. Daaronder ligt de voormalige en minst steil dalende toppenlijn vanaf de 1e jaartop bij nu 392,20. Mocht dit niveau neerwaarts worden gebroken dan ontstaat ruimte naar de 385 – 386. Hier liggen meerdere stijgende bodemlijnen en het 200-daags gemiddelde. Ook in veel andere indices is er sprake van een normale maar relatief beperkte correctie. In deze indices lijkt het neerwaarts potentieel ook beperkt en komen belangrijke steunzones in zicht.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt van 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,68 op AEX 10,1 5,47 5,49 -2,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,56 op AEX 5,0 11,09 11,11 -1,42 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,08 op AEX 10,1 5,45 5,47 +2,82 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,2 10,75 10,76 +1,41 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 14 april 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.