Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Test jaartop in volle gang

woensdag 28 mei 2014

Test jaartop in volle gang

De AEX is nu bezig met de test van een zware weerstandszone waarbinnen ook de dubbele jaartop is te vinden. De kans op een doorbraak hierboven is in de komende dagen/week groot naar onze mening.

 

Krachtige vervolgbewegingen

Veel indices wisten hun jaartoppen in de afgelopen dagen steeds verder aan te scherpen. De opwaartse kracht is dan ook groot. Andere indices als de Nikkei gaven in de afgelopen dagen krachtige koopsignalen met een doorbraak door de dalende toppenlijn van een langere correctiefase. De AEX blijft hier momenteel bij achter. Hij wist tot op heden zijn jaartop nog niet te doorbreken, maar deze kans achten we wel groot binnenkort. Het feit dat de AEX achterblijft, heeft ook te maken met de forse dividend-uitkeringen van de afgelopen weken van meerdere indexpunten.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis


Zware zone 408 - 409

Het is naar onze mening ook niet de vraag ‘of’ maar ‘wanneer’ de AEX zijn jaartop verder zal ophogen. Anderhalve week geleden gaven we al aan dat de AEX in de maand mei zijn jaartop zou kunnen testen. Met een top gisteren bij 407,75 is deze test nu bezig. De toppen van dit jaar liggen in de zone 408,50 – 409. Als we kijken naar de sinds 22 april stijgende zeerkortetermijntoppenlijn dan is deze te vinden bij 408. Er is dus sprake van een zware weerstandszone bij 408 – 409. Zodra deze toppen worden gebroken, wordt de volgende fase in de stijgende middellangetermijntrend opgestart.

 

Stijgende bodemlijn bij 399,50

Voor de komende twee maanden houden we voor de AEX rekening met een beweging naar de zone 426 – 428. Hier liggen de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal en het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de huidige jaarbodem en jaartop. Daaronder ligt bij 417,50 nog een oude horizontale weerstand en bij 414,70 de sinds februari stijgende toppenlijn. Ondanks dat er sinds de hogere top in het langeretermijnbeeld begin dit jaar sprake is geweest van een zijwaartse handelsfase, is vanaf de dubbele maartbodem (379,80) een stijgende kortetermijntrend ontstaan. Deze bodemlijn ligt vandaag bij 399,50 en geldt als belangrijk steunpunt. Deze stijgende bodemlijn heeft ondertussen meerdere raakpunten die allemaal werden gevormd door candlestick omkeerpatronen. De bodemzone van de 3e correctie (391,30 – 394,70) en de recente terugval naar 397,70 gelden hierbij als raakpunten voor deze stijgende bodemlijn.

 

Opwaartse gap bij 405,60 – 405,80

Buiten de stijgende bodemlijn bij 399,50 liggen er verder nog belangrijke steunpunten bij het 50-daags gemiddelde van nu 398,70 en de recente hogere bodem bij 397,70. Zolang de AEX boven deze niveaus blijft, blijft de krachtige opgaande trendontwikkeling sinds maart intact. In het zeerkortetermijnbeeld zijn er verder nog horizontale steunniveaus te vinden bij 401 en 403 en bij de deze week gevormde opwaartse gap tussen 405,60 en 405,80. Zolang deze gap in de komende dagen als ondergrens blijft fungeren, is de kans groot op een doorbraak door de 408 – 409 binnen enkele handelsdagen.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,68 op AEX 10,1 5,47 5,49 -2,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,56 op AEX 5,0 11,09 11,11 -1,42 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,08 op AEX 10,1 5,45 5,47 +2,82 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,2 10,75 10,76 +1,41 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 28 mei 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.