Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: Olieprijs WTI

maandag 2 juni 2014

Olieprijs WTI

Al enkele jaren geldt de zware horizontale weerstandszone van USD 110 – 114 als bovengrens bij de olieprijs (Light Sweet Crude Oil – WTI). Aan de andere kant komen de bodems steeds hoger te liggen. Als we kijken naar de situatie sinds juni 2012 is een stijgende driehoeksformatie te zien die geactiveerd wordt zodra de zone USD 110 – 114 opwaarts wordt gebroken. Deze zone geldt als richtpunt voor de komende maanden voor de olieprijs en zolang hij niet wordt gebroken, moeten we rond deze zone alert zijn op topvormingsignalen. De laatste keer dat deze zone werd getest was in augustus vorig jaar waarna een forse correctie plaatsvond die zorgde voor een hogere bodem in het lange en middellangetermijnbeeld. Deze dubbele bodem rond de USD 91 werd eind vorig jaar/begin dit jaar gevormd. Deze dubbele bodem bleek het startpunt van de huidige opgaande kortetermijntrend. Hij rondde na deze bodem een ‘island reversal’ bodempatroon af en brak de sinds augustus dalende toppenlijn. Ondertussen is vanaf de USD 91 een stijgende bodemlijn te zien die nu bij USD 101 ligt. Daar vlak onder ligt verder nog de vorige bodem in de zone USD 98 – 99. Een doorbraak hieronder zou een verdere neerwaartse beweging starten naar de langere stijgende bodemlijn rond de USD 95. Zolang hij hierboven weet te blijven, mag in de komende weken een opgaande beweging worden verwacht naar in eerste instantie de recente jaartop van USD 105 – 105,50. Deze toppenzone werd dit jaar al meerdere keren getest. Daarboven ontstaat ruimte naar de bovenkant van het sinds eind vorig jaar stijgende kortetermijntrendkanaal van nu USD 111,50, welke binnen de grenzen van de zware horizontale weerstandszone ligt.

Grafiek Olieprijs WTI (Light sweet crude oil) op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 49,49 op WTI Future 10,8 4,46 4,48 -0,45 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 43,87 op WTI Future 5,1 9,42 9,44 -0,21 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 55,9 op WTI Future 11,5 4,19 4,21 +0,24 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 64,41 op WTI Future 5,2 9,29 9,31 +0,11 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 2 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.