Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: HSCEI China

donderdag 5 juni 2014

China

De technische situatie in China analyseren we via de Hang Seng China Enterprises Index. Sinds eind 2011 is er sprake van een brede zijwaartse trend in deze Chinese index. De bovenkant hiervan ligt in de zone 11.700 – 12.300. De onderkant is te vinden in de zone 8.700 – 9.000. Begin december testte hij nog de bovenkant en vormde een top bij 11.700 waarna een forse correctie werd gestart. De dalende toppenlijn vanaf deze top werd in maart gebroken nadat een bodem bij 9.160 op de borden was gezet. Deze toppenlijn maakte deel uit van een dalende wig waarbij ook sprake was van positieve divergentie met de RSI. Dit was het startsein van een opwaartse draai in deze Chinese index. Hierna werd de meest recente top van 10.200 opwaarts gebroken waarna in april een nieuwe correctiebeweging startte vanaf een hogere kortetermijntop van 10.600. Ondertussen is de eerste hogere bodem na de 9.160 op de borden gezet en is een duidelijk stijgend kortetermijntrendkanaal te zien. De onderkant van dit sinds maart stijgende trendkanaal ligt nu bij 9.890. De bovenkant is ondertussen opgelopen naar een niveau van 11.000. Een trendkanaal van ongeveer 1.100 punten breed. Voor de komende weken achten we de vorming van een hogere top reëel, waarbij de bovenkant van het genoemde trendkanaal als richtpunt geldt. Tussenliggend is alleen nog de vorige top van 0.600 te vinden. Steunniveaus liggen buiten de genoemde stijgende bodemlijn bij het 200-daags gemiddelde van 10.265 en de voormalige top van 10.200. In het technische beeld voor de komende maanden achten we een hertest van de toppenzone van 11.700 – 12.300. Pas daarboven zal het technische beeld voor de lange termijn verbeteren.

Grafiek China (Hang Seng China Enterprises Index) op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 10110,0 op HSCEI (China) 12,1 0,90 0,98 -6,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 8640,0 op HSCEI (China) 4,6 2,50 2,58 -1,55 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 11560,0 op HSCEI (China) 5,6 2,02 2,10 +3,52 % Koop Sprinter
Sprinter Short 11560,0 op HSCEI (China) 5,6 2,02 2,10 +3,52 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 5 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.