Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: S&P 500

maandag 30 juni 2014

S&P 500

De S&P 500 consolideert op een hoog niveau. Hij verhoogde recent zijn jaartop en all-time high verder op naar een niveau van 1.968. In de afgelopen week bleef hij op een hoog niveau fluctueren. Hij testte daarbij ook niet de voormalige sinds medio april stijgende toppenlijn terug die nu bij 1.941 ligt. Afgelopen donderdag werd het weekdieptepunt op de borden gezet bij 1.944, waarbij ook een hammer werd gevormd. Voor de komende weken houden we rekening met een verdere stijging naar hogere niveaus in de S&P 500 voordat een volgende correctie wordt gestart. Als richtpunt houden we daarbij de zone 2.019 – 2.030 aan. Bij 2.030 is een Fibonacci-projectieniveau te vinden en bij 2.019 ligt de bovenkant van het sinds medio vorig jaar stijgende middellangetermijntrendkanaal. Dit trendkanaal werd gestart nadat de S&P 500 opwaarts door zijn stijgende langetermijntoppenlijn brak. Zodra deze doelzone in zicht komt, moeten we alert worden op topvormingsignalen die het startpunt van de verwachte correctie kunnen inluiden. De start van deze correctie zou in de maand juli kunnen plaatsvinden. De verwachte ‘zomer’correctie zal daarna uiteindelijk moeten leiden tot een hogere middellangetermijnbodem waarna de S&P 500 in de 2e helft van dit jaar verder kan oplopen naar ons doel voor dit jaar van 2.150. Hier ligt het 1e Fibonacci-projectieniveau tussen de voormalige all-time high (1.575) en de bodem uit 2009 van 666 punten. In het kortetermijnbeeld ligt alleen nog net onder de 2.000 een stijgende zeerkortetermijntoppenlijn. Steunniveaus zijn te vinden bij de bodem van vorige week (1.944) de voormalige stijgende toppenlijn bij 1.941 en de horizontale niveaus van 1.925 en 1.920. De steilere en sinds januari stijgende bodemlijn is ondertussen opgelopen naar 1.901. Destijds werd in januari bij 1.740 (1e correctie van dit jaar) nog precies de onderkant van het sinds de zomer van vorig jaar aanwezige stijgende middellangetermijntrendkanaal getest.

 

Grafiek S&P 500 Index op dagbasis
Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2712,0 op S&P 500 9,9 2,68 2,71 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2422,96 op S&P 500 5,1 5,26 5,29 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3207,0 op S&P 500 9,8 2,71 2,74 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3456,0 op S&P 500 5,3 5,00 5,03 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 30 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.