Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Bodem bij 408,60

dinsdag 1 juli 2014

Bodem bij 408,60

De hogere bodem lijkt geplaatst, de zeer scherp dalende toppenlijn werd opwaarts gebroken en de AEX testte precies de onderkant van de recente neerwaartse gap bij 413,75. Bevestiging treedt op boven de 414,75.

 

Hobbelige weg richting de 450 - 470

In de 2e helft van 2014 houden we rekening met de voortzetting van het sinds eind 2012 stijgende middellangetermijntrendkanaal. Dit ongeveer 40 punten brede trendkanaal zal bepaald al langere tijd de buitengrenzen van de stijgende trend. Als koersdoel voor de 2e helft van 2014 hanteren we de zone 450 – 470. De bovenkant van dit trendkanaal zal richting het einde van dit jaar ook in deze zone zijn te vinden. Wel zal de opwaartse weg hobbelig verlopen, met mogelijk meerdere correctieve bewegingen om de hogere bodems aan te geven.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bodemlijn bij 408,30

In het kortetermijnbeeld is echter de eindfase ingegaan van de sinds maart stijgende kortetermijntrend. In maart werd de jaarbodem van 379,50 opnieuw getest, welke samenviel met een test van het 200-daags gemiddelde en een test van de sinds eind 2012 stijgende bodemlijn. Ondertussen heeft deze stijgende bodemlijn meerdere raakpunten en ook de huidige terugval zorgde bijna voor een nieuwe test van deze stijgende bodemlijn die vandaag bij 408,30 is te vinden. Zolang deze bodemlijn niet structureel neerwaarts wordt gebroken, verwachten we in de komende weken een verdere ophoging van de jaartop. Ondertussen is de AEX vanaf de maartbodem tot aan de recente top van 420 ongeveer 40 punten opgelopen. De opwaartse ruimte werd hierna beperkt.

 

Gap tussen 413,95 en 414,75 moet worden gesloten

Nadat afgelopen woensdag de dubbele zeerkortetermijnbodem bij 412,25 neerwaarts werd gebroken, ontstond meer ruimte naar een belangrijke steunzone. Met een dieptepunt eind vorige week bij 408,60 werd de sinds maart stijgende bodemlijn bijna getest. Ook werden de voormalige toppen van eerder dit jaar (zone 408,50 – 409) precies teruggetest. Een opwaartse draai was dan ook reëel. Ondertussen is de AEX alweer opgelopen tot ruim boven de 413. De recente neerwaartse gap tussen de 413,95 – 414,75 werd gisteren precies aan de onderkant teruggetest. Buiten het feit dat de zeer scherp dalende toppenlijn vanaf de 420-top al werd gebroken, moet deze gap ook worden opgevuld als bevestiging dat een volgende hogere kortetermijnbodem is gevormd. Dit is en blijft vooralsnog ons uitgangspunt voor de komende dagen.

 

Top rond 428?

De bodem lijkt te zijn geplaatst en in de komende dagen kan de AEX de genoemde gap gaan opvullen. Hierboven ontstaat ruimte naar de 420 tot uiteindelijk onze doelzone van 428 – 432. In deze doelzone liggen het 161,8-Fibonacci-projectieniveau tussen de 409 en 379,50 en de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal. Zodra deze zone in zocht komt, moeten we alert worden op topvormingsignalen die het startpunt in de komende weken kunnen zijn van de binnenkort verwachte 4e correctie van dit jaar. De eerste signalen hiervoor werden al gegeven. De MACD vormde recent al een neerwaartse crossing en op de weekgrafiek werd een bearish engulfing gevormd. Dit toppatroon op de weekgrafiek werd echter nog niet bevestigd. Daarvoor is een slot onder de 408,60 nodig. Boven de 420 wordt dit patroon opgeheven en deze kans achten we nog steeds groot.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 492,98 op AEX 10,1 5,28 5,30 -12,71 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 438,43 op AEX 5,0 10,73 10,75 -6,77 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 595,97 op AEX 10,4 5,29 5,31 +16,74 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 4,9 11,17 11,18 +7,19 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 1 juli 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.