Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Gap gesloten

woensdag 2 juli 2014

Gap gesloten

Na de recente terugtest naar de voormalige jaartoppen werd gisteren de nog openstaande neerwaartse gap tussen de 413,95 en 414,75 geheel gesloten. De bodem staat en de AEX kan nu op weg naar 420 en hoger.

 

Sterk begin 2e helft 2014

De 2e helft van dit handelsjaar begon gisteren sterk. Veel Amerikaanse indices wisten hun jaartoppen verder op te hogen. Europese indices gaven ook duidelijke vervolgsignalen aan na de afronding van de recente terugtest voor de vorming van een hogere kortetermijnbodem. We gaan er wel vanuit dat de indices al zijn aanbeland in de laatste fase van de sinds maart stijgende kortetermijntrend en dat binnenkort (mogelijk nog deze maand) een top gevormd gaat worden die het startpunt wordt van een volgende correctie in de aandelenindices.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

 

Startpunt 4e correctie in juli?

Sinds de bodem van maart dit jaar bij 379,80 is er sprake van een stijgende kortetermijntrend. Recent werd de jaartop verder opgehoogd tot bijna de 420 punten. Dit betekent dat vanaf maart een stijging had plaatsgevonden van ongeveer 40 punten. Ons kortetermijndoel van 428 – 432 werd daarmee ook bijna getest. We verwachten nog steeds dat in de komende weken deze zone getest kan worden waarna rond deze zone een belangrijke top gevormd wordt die het startpunt wordt van de 4e correctie van dit jaar en uiteindelijk moet leiden tot een volgende hogere middellangetermijnbodem. Waar en wanneer deze top precies gevormd wordt, is natuurlijk onmogelijk te voorspellen. Zodra de AEX ruim door de 420 gaat, moeten we zeer alert worden op topvormingsignalen.

 

Bodem bij 408,60

Na de recente vorming van een top bij 420 (waar overigens geen technische weerstand lag), werd deze terugtest verhevigd met de doorbraak door de dubbele bodem bij 412,25. Hierna stond de neerwaartse weg verder open voor een volledige terugtest naar de voormalige dubbele jaartop in de zone 408,50 – 409 tot de sinds maart stijgende bodemlijn die ondertussen ook deze steunzone is binnengetreden. Met een dieptepunt bij 408,60 werd deze belangrijke steunzone precies teruggetest. Het eerder gevormde toppatroon (bearish engulfing) wordt pas bevestigd zodra de AEX door dit dieptepunt bij 408,60 gaat.

 

1e weerstand pas bij 420

Na de test van de zone 408,50 – 409 brak de AEX twee dagen geleden door zijn zeer scherp dalende toppenlijn en vulde gisteren de recente neerwaartse gap tussen de 413,95 en 414,75 volledig op. Hiermee is de hogere kortetermijnbodem bevestigd en staat de weg weer open naar 420 en hoger. Er is verder eigenlijk geen noemenswaardige weerstand meer te zien. Steunniveaus liggen bij 412,25 en opnieuw de zone 408,50 - 409. Maar de kans is groot dat de AEX in de komende weken verder opstoomt tot boven de 420. We gaan er echter vanuit dat dit voorlopig wel eens de laatste opgaande zeerkortetermijnbeweging kan zijn waarna een zomercorrectie wordt gestart.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 490,31 op AEX 10,0 5,40 5,42 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 435,85 op AEX 5,0 10,85 10,87 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 595,77 op AEX 10,0 5,42 5,44 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 639,0 op AEX 5,1 10,65 10,66 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 2 juli 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.