Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Ophoging jaartop

vrijdag 4 juli 2014

Ophoging jaartop

De opgaande kortetermijntrend is nog steeds krachtig en volledig intact. De jaartop werd gisteren alweer opgehoogd maar de markten maken zich wel klaar voor een correctie binnenkort.

 

Klassieke terugtest

Op 20 juni werd een tijdelijke top in de AEX gevormd bij 419,60. Hierna werd een normale terugtest gestart. Hij brak daarbij door de eerste steunniveaus, zoals de dubbele bodem bij 412,25. Uiteindelijk was er sprake van een klassieke terugtest naar de voormalige dubbele jaartop die in de zone 408,50 – 409 was te vinden. Daar lag ook de sinds maart stijgende bodemlijn die door dit volgende raakpunt langs deze lijn steeds krachtiger wordt. De herstelbeweging die in de afgelopen vijf dagen hierop volgde was echter nog krachtiger.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Waar en wanneer komt de top?

Gisteren sloot de AEX op het hoogste punt van dit jaar en hoogde ook zijn intraday-top op naar een niveau van 419,85. Hiermee is de laatste horde tot aan onze doelzone voor deze sinds maart stijgende kortetermijntrend weggenomen. Er ligt nog een klein weerstandspuntje bij 425 maar ons doel blijft liggen bij de zone 428 – 432. Hier is de AEX nog maar 2% tot 3% van verwijderd. Bij 428 ligt het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de voormalige dubbele jaartop (409) en de dubbele jaarbodem (379,50). Bij 432 ligt de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal. Dit niveau zal volgende week weer iets hoger komen te liggen. Het is echter onmogelijk om precies te zeggen waar en wanneer de top in de komende weken zal worden gevormd.

 

Negatieve divergentie in technische indicatoren?

De AEX is in het kortetermijnbeeld sinds maart ondertussen ruim 40 punten opgelopen en de markten maken zich naar onze mening klaar voor een correctie, de 4e van dit jaar. Het startpunt verwachten we in de komende weken, waarbij we scherp de vorming van toppatronen in de gaten moeten houden. Tijdens de recente terugval naar de 408,60 vielen ook de technische indicatoren MACD en RSI fors terug. Beiden herstellen ondertussen ook weer fors en de MACD kan vandaag een positieve crossing maken. Echter is de kans in de komende weken aanzienlijk dat ook hier waarschuwingssignalen worden afgegeven in de vorm van negatieve divergentie. Dit betekent dat de technische indicatoren lagere of gelijke toppen maken terwijl de AEX hogere toppen op de borden zet.

 

Beperkt neerwaarts potentieel

Door de krachtige herstelbeweging in de afgelopen dagen is de weg naar onze koersdoelzone volledig opengezet. Toch is het de vraag of deze beweging in een rechte lijn zal plaatsvinden. Steunniveaus in het kortetermijnbeeld zijn te vinden bij de top van medio juni bij 415,90, de bovenkant van de voormalige neerwaartse gap bij 414,75 en de dubbele bodem bij 412,25. De sinds maart stijgende bodemlijn in het kortetermijnbeeld is inmiddels opgelopen naar een niveau van 409,80. Toch verwachten we dat het neerwaarts potentieel beperkt zal zijn in de komende dagen en de AEX juist de opwaartse druk naar hogere jaartoppen verder zal opvoeren.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 490,31 op AEX 10,0 5,40 5,42 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 435,85 op AEX 5,0 10,85 10,87 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 595,77 op AEX 10,0 5,42 5,44 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 639,0 op AEX 5,1 10,65 10,66 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 4 juli 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.