Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Onder de aandacht: S&P 500

maandag 7 juli 2014

S&P 500

De S&P 500 nadert gestaag onze doelzone die rond de 2.030 is te vinden. Hier komen deze week meerdere belangrijke richtpunten samen. Als we kijken naar het groene stijgende trendkanaal in de onderstaande grafiek, dan zijn dat de buitengrenzen van de sinds de zomer van vorig jaar stijgende middellangetermijntrend. Tijdens de 1e correctie van dit jaar werd de onderkant bij 1.740 nog precies getest. De bovenkant van dit trendkanaal is momenteel te vinden bij 2.025. Hier vlak boven ligt bij 2.030 een belangrijk Fibonacci-projectieniveau. Ook de sinds medio mei zeer steil stijgende kortetermijntoppenlijn komt snel in de buurt van deze weerstandszone. Rond deze zone verwachten we in de komende weken de vorming van een top die het startpunt kan worden van een volgende correctie die uiteindelijk moet zorgen voor een hogere middellangetermijnbodem. Als we kijken naar de volatiliteitsindex VIX dan nadert hij de bodems van 7 tot 8 jaar geleden, net boven de 10. Ook hier moeten we dus alert zijn op signalen, zoals divergentie. Steunniveaus in het kortetermijnbeeld liggen bij de recente top van 1.968 en de eerder gebroken voormalige zeerkortetermijntoppenlijn, die de laatste maand dienst doet als steunlijn bij 1.947. De meest recente bodem is bij 1.944 te vinden. Voor de komende paar weken verwachten we een top rond de 2.030 waarna een correctie volgt die mogelijk de onderkant van het sinds de zomer van vorig jaar stijgende middellangetermijntrendkanaal weer kan opzoeken. Deze stijgende bodemlijn ligt ondertussen bij 1.858. Voor de tweede helft van dit jaar houden we rekening met een verdere stijging in het langetermijnbeeld van de S&P 500 richting de 2.150. Hier ligt het 1e Fibonacci-projectieniveau tussen de voormalige all-time high (1.575) en de bodem uit 2009 van 666 punten.

 

Grafiek S&P 500 Index op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2553,91 op S&P 500 10,0 2,49 2,52 +2,04 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2262,16 op S&P 500 4,9 5,09 5,12 +0,79 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3107,4 op S&P 500 9,7 2,56 2,59 -2,28 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3297,0 op S&P 500 4,9 5,09 5,12 -1,35 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 7 juli 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.