Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Correctiemodus

vrijdag 11 juli 2014

Correctiemodus

Met een forse neerwaartse candlestick brak de AEX gisteren door de 408,50 – 409 wat het startsein betekende van de 4e correctie van dit jaar. Wel is de kans groot dat deze correctie snel eindigt en beperkt zal blijven.

 

Doorbraak 408,50 - 409

In de afgelopen maand gaven we al geregeld aan dat de sinds maart stijgende kortetermijntrend op zijn laatste benen liep en de kans groot was op een zomercorrectie. Onze doelzone van 428 tot de sinds eind 2012 stijgende toppenlijn (nu 434) is op 8 punten na niet behaald, maar een precies draaipunt is niet te voorzien. Met de vorming van een dubbele top bij 420 en de eerdere negatieve divergentie in de technische indicatoren en de VIX waren enkele waarschuwingssignalen gegeven. De doorbraak door de 408,50 – 409 was het correctie-startpunt.

 

Grafiek AEX-index op dagbasisDe ‘zomer ’correctie

Enkele dagen geleden werd de 1e verslechtering in de daggrafiek zelf al gegeven. Hij brak door de sinds maart stijgende bodemlijn. De kans bij een nieuwe opwaartse doorbraak zou nog kunnen betekenen dat er sprake was van een vals signaal, maar een verdere verslechtering trad gisteren op onder de 408,50 – 409. Hierna ontstond een vrije val richting de 402 punten. Nu de AEX ons doel van 428 niet precies heeft bereikt is de kans ook beperkt dat er sprake zal zijn van een correctie die richting de bovengrens gaat van 10%. Deze ‘zomer’ correctie kan ook alweer snel eindigen aangezien de terugvallen het laatste jaar beperkt bleven in zowel tijd als punten. Een belangrijke richtzone ligt bij 395 – 397.

 

Komende dagen lagere top?

In de richtzone van 395 – 397 liggen het 200-daags gemiddelde (een niveau dat vaak wordt opgezocht bij correcties) maar ook de sinds eind 2012 stijgende bodemlijn op de logaritmische weekgrafiek en het 61.8%-Fibonacci-retracementniveau vanaf de maartbodem. Een beweging daaronder zorgt voor een verheviging van de correctie richting de 391,30-bodem tot mogelijk zelfs de sinds begin 2012 stijgende bodemlijn op de daggrafiek van nu ongeveer 382. Toch achten we deze kans beperkt. Kijkend naar de technische indicatoren worden de ondergrenzen alweer bijna bereikt (RSI) of juist de dalende toppenlijn (VIX). Wel kan in de komende paar weken een correctiekanaal worden ontwikkeld na de huidige vrije val. Hiervoor zou de AEX in de komende dagen kunnen herstellen voor de vorming van een lagere top. Richtpunt hiervoor is de zone 408,50 – 409. Daarboven treedt de eerste verbetering alweer op.

 

Hogere middellangetermijnbodem deze maand?

Deze 4e correctie van dit jaar zal naar onze mening leiden tot een hogere middellangetermijnbodem waarna de AEX weer kan oplopen voor de vorming van hogere jaartoppen. De opgaande trends blijven volledig intact in het middellange en langeretermijnbeeld. Deze hogere bodem kan mogelijk al deze maand op de borden worden gezet. We moeten in de komende weken in de buurt van belangrijke steunpunten dan ook alert zijn op bodemsignalen. Maar eerst de vorming van een lagere top is realistisch. 1e weerstand ligt bij 405,40, de 1e steun rond de 401,50.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,19 op AEX 10,0 5,47 5,49 +8,73 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 439,59 op AEX 5,0 10,93 10,95 +4,19 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,35 op AEX 10,0 5,44 5,46 -7,63 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 5,0 10,86 10,87 -4,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 11 juli 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.