Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Dubbel bodempatroon

donderdag 10 april 2014

Dubbel bodempatroon

Het tijdelijke aanloopje lijkt ondertussen zijn bodem te hebben gevonden. Dinsdag werd de bodem rond 399,60 op de borden gezet waarna een dubbel bodempatroon werd afgerond. De weg naar de jaartop staat weer open.

 

Klein aanloopje van 9 punten

Na de forse stijging vanaf het dieptepunt dat tijdens de 2e correctie van dit jaar op de borden werd gezet – net onder de 380 – werd eind vorige week de jaartop van 409 op een haar na getest. Een klein aanloopje was normaal en gezond aangezien de stijging vanaf de 380 plaatsvond zonder noemenswaardige terugvallen. We gaven aan dat een terugval tot ongeveer 400 normaal zou zijn. Hij vond zijn bodem bij de bovenkant van de 2e opwaarts gevormde gap bij 399,60. Dit niveau maakte deel uit van de gap tussen de 398,60 en 399,60 die nog volledig open staat.

 

Grafiek AEX-index op dagbasisHammer en harami omkeerpatronen

De eerste steunzone van 401,90 – 402,80 werd dinsdag wel intraday gebroken, maar de AEX sloot elke keer boven de voormalige 1e lagere top van 402,50. Buiten de genoemde 2e gap lag er nog een belangrijk steunpunt in het kortetermijnbeeld bij 397,50. Hier ligt het eerste Fibonacci-retracementniveau tussen de jaarbodem van 379,50 en de jaartop van 409. Zolang een index hierboven weet te blijven, blijft er sprake van een krachtige opwaartse trend. Dinsdag werd tijdens de test van de 399,60 een grote ‘hammer’ (bodempatroon) gevormd. Met de candlestick van gisteren is er tevens een tweedaags omkeerpatroon gevormd, een zogenoemde ‘harami’. De kans is dus realistisch dat hiermee een hogere kortetermijnbodem is geplaatst.

 

Belangrijke grens ligt bij 397,50

Voor vandaag is het belangrijk dat de AEX boven de 404,60 weet te komen. Hier ligt de top van de afgelopen twee dagen en daarmee de bovenkant van de genoemde bodempatronen. Hierna staat de weg direct open naar de jaartop van 409. Het is echter wel belangrijk dat deze jaartop binnenkort opwaarts wordt gebroken om niet te verzanden in een steeds sterker wordende weerstand en daarmee een vergrote kans op een langer durende en brede zijwaartse handelsfase. Hier gaan we echter niet vanuit. We houden in de komende tijd rekening met een verdere stijging naar de 420 – 430 voordat de 3e correctie van dit jaar kan starten.

 

Ruimte naar zone 420 - 430 komende weken

Als we kijken naar de forse en zeer snelle stijging vanaf de hertest van de jaarbodem bij 380, dan vond een stijging plaatst van ongeveer 30 punten. De recente terugval zou de eerste hogere bodem moeten zijn geworden. Voor de komende weken verwachten we een verdere opgang naar de 420 – 430. Bij 417,50 ligt een oude horizontale weerstand en bij 420,50 ligt de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal. Als laatste ligt bij 428 het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau tussen de 379,50 en 409. Pas rond deze niveaus moeten we alert zijn op topvormingsignalen. In het kortetermijnbeeld liggen de eerste steunniveaus bij 399,60 en daarboven bij 401,80. Hier ligt de zeer scherp stijgende kortetermijnbodemlijn die startte bij de 380 en de recente bodem van 399,60 als raakpunt heeft.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt van 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar ligt is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,34 op AEX 10,0 5,63 5,65 +3,87 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 452,2 op AEX 5,0 11,15 11,17 +1,92 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,4 op AEX 10,1 5,54 5,56 -4,31 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,6 12,29 12,30 -1,99 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 10 april 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.