Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: De slag om 417,50

donderdag 19 juni 2014

De slag om 417,50

De opwaartse kracht in de AEX is groot. Na de recente hogere zeerkortetermijnbodem bij 412,25 kan de AEX vandaag al de laatste horde bij 417,50 testen en breken waarna ons koersdoel van 428 in zicht komt.

 

Hogere bodem bij 412,25

Begin deze week werd een hogere zeerkortetermijnbodem gevormd bij 412,25 tijdens een kleine consolidatiefase. De opwaartse zeerkortetermijndruk zou zeer sterk blijven als de AEX tot maximaal de uitbraakzone van 408,50 – 409 terug zou vallen. Bij de 412,25 werden in twee dagen drie omkeerpatronen gevormd. Eerst een hammer en daarna een inverted hammer. Deze twee dagen samen vormden weer een tweezers bottom. Ook werd de voormalige sinds 22 april stijgende toppenlijn precies teruggetest.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis


Jaartop opgehoogd naar 416,80

Deze normale afkoeling zorgde voor een vermindering van de ontstane overspannenheid in de indices. Gisteren werd alweer de recent gevormde jaartop van 415,90 verder opgehoogd naar een niveau van 416,80. Hierbij werd wel een toppatroon gevormd, een zogenoemde shooting star. Deze wordt opgeheven zodra de AEX boven de intraday-top van 416,80 terecht komt. Dit verwachten we vandaag. We zien de laatste tijd namelijk dat er geregeld toppatroontjes worden gevormd die binnen 1 a 2 dagen weer worden opgeheven. Dit wijst nog steeds op de aanwezige kracht in de markt.

 

Binnenkort een zomercorrectie

Een van de belangrijkste bodems van dit jaar was de maartbodem bij 379,80. Hiermee testte hij de eerdere jaarbodem opnieuw, maar ook het 200-daags gemiddelde en de onderkant van de sinds eind 2012 stijgende trend. Dit was het startpunt van een stijgende kortetermijnbodemlijn die ondertussen meerdere raakpunten heeft en momenteel bij 405,30 is te vinden. Voor de komende weken verwachten we een stijging naar ongeveer 428. Sinds de maartbodem is de AEX ondertussen ruim 35 punten gestegen en het opwaarts potentieel begint af te nemen. We moeten in de komende weken dan ook alert zijn op duidelijke topvormingsignalen die het startpunt kunnen bepalen van de verwachte 4e correctie in de zomer. Deze correctie moet uiteindelijk zorgen voor een volgende hogere middellangetermijnbodem.

 

Vandaag test 417,50?

Waar en wanneer deze correctie precies wordt gestart, is niet te voorspellen. 428 geldt als richtpunt, hier ligt het 161,8% Fibonacci-projectieniveau tussen de top van begin dit jaar en de dubbele jaarbodem. Bij 430 ligt de bovenkant van het sinds eind 2012 stijgende trendkanaal. In het kortetermijnbeeld ligt de laatste horde bij 417,50 – 417,80. Deze horde kan vandaag of in de komende dagen worden getest en mogelijk direct  op slotbasis doorbroken. Steunniveaus liggen bij de gisteren gevormde gap bij 414,80 en de recente bodem van 412,25. De kans op eerst een terugval naar het voormalige uitbraakniveau van 408,50 – 409 is aanzienlijk geslonken.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 502,17 op AEX 10,0 5,53 5,55 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 445,98 op AEX 5,0 11,16 11,18 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 609,9 op AEX 10,0 5,52 5,54 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 648,0 op AEX 5,3 10,50 10,51 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 19 juni 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.