Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse AEX: Intraday-aanloopje

vrijdag 29 augustus 2014

Intraday-aanloopje

Gisteren testte de AEX de juli-top van 410,40 terug. Dit lijkt het kleine intraday-aanloopje voor een verder opwaarts vervolg in de komende week. De kans blijft reëel dat de AEX op korte termijn de 420 test.

 

Krachtig kortetermijnbeeld

Het technische zeerkortetermijnbeeld blijft nog steeds zeer krachtig en opwaarts gericht. Vanaf de 388-bodem is de AEX bijna in een rechte lijn ongeveer 25 opgelopen en nadert nu de jaartop van 420. Ruim een week geleden gaven we aan dat deze test in september mocht worden verwacht. De verwachte terugtest vanaf maximaal de 410,40 (juli-top) voor de vorming van een hogere bodem bleef uit en daarmee lijkt eerst een test van de 420 reëel voordat een terugtest gaat plaatsvinden. We houden nog steeds de zone 400 – 402 als maximum daarna aan voor een terugval en de vorming van de 1e hogere kortetermijnbodem.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Doelzone 440 – 450 komende maanden

De huidige ontwikkelingen van de laatste twee maanden lijken hiermee veel op de bewegingen die plaatsvonden in de eerste 3 maanden van dit jaar. Een langere correctie van 7% tot 9% en daarna een zeer snelle herstelbeweging naar het startpunt van de correctie. Voor de komende twee weken lijkt een test van de zone 417,50 – 420 dus reëel. Het is echter onmogelijk om de precieze top aan te geven, we moeten in de komende week dan ook alert zijn op topvormingsignalen vanuit de candlesticks. Na een terugtest en de vorming van een hogere bodem houden we in de komende paar maanden rekening met een beweging naar de zone 440 – 450.

 

Hogere bodems zijn noodzakelijk

Tot aan de jaartop van 420 liggen nog ‘kleine’ weerstanden bij 415,90 en 417,50. De verwachte en uitgestelde terugtest is noodzakelijk voor de vorming van een hogere bodem en daarmee de contouren van een stijgende kortetermijntrend. Voor de komende maanden houden we rekening met de zone 440 – 450, maar de weg hiernaartoe zal gepaard gaan met nog enkele terugtesten en mogelijk een correctieve beweging. In deze uiteindelijke doelzone liggen onder andere het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau van de recente 4e correctie van dit jaar, maar ook de sinds eind 2012 stijgende toppenlijn. Verder is dit natuurlijk de onderkant van onze doelzone die we eind vorig jaar afgaven voor dit jaar.

 

Steun van 410,40 getest

In het kortetermijnbeeld testte de AEX gisteren de juli-top bij 410,40 terug. Dit was destijds de 1e lagere top van de correctie. Vlak hieronder ligt verder nog het 61,8%-Fibonacci-retracementniveau van de 4e correctie van dit jaar bij 408. Zolang hij boven deze niveaus weet te bodemen, blijft de opwaartse druk voor de komende week in stand en mag een verdere stijging worden verwacht. Onder de 408 ontstaat meer neerwaartse ruimte naar het 50-daags gemiddelde van 406,50 tot de steunzone van 400 – 402. Een terugtest naar de voormalige dalende toppenlijn van de afgeronde 4e correctie is minder waarschijnlijk. Deze zal in de komende twee weken steeds verder onder de 400 punten zakken.

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 kunnen we meerdere correcties verwachten. De uiteindelijke doelzone voor dit jaar is het gebied bij 450 tot 470 punten.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,19 op AEX 10,0 5,47 5,49 +8,73 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 439,59 op AEX 5,0 10,93 10,95 +4,19 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,35 op AEX 10,0 5,44 5,46 -7,63 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 5,0 10,86 10,87 -4,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 29 augustus 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.