Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX: Enkele dagen van consolidatie

maandag 10 november 2014

Enkele dagen van consolidatie

De laatste belangrijke weerstandszone tot aan de jaartop is getest. Deze zone ligt bij 415,70 – 415,90. Voor de komende dagen houden we rekening met consolidatie voordat deze zone opwaarts wordt gebroken.

 

5e correctie pas perfect in het langetermijnbeeld

In een relatief kort tijdsbestek is de AEX alweer 50 punten opgelopen vanaf de recente jaarbodem bij 366. In het langetermijnbeeld was deze 5e correctie een terugtest naar de top ui 2011 van 373, maar ook bijna een test van de stijgende langetermijnbodemlijn op de logaritmische weekgrafiek. Als we kijken naar de Fibonacci-retracementniveaus in het langetermijnbeeld dan viel de AEX terug van het 61,8% naar het 50%-niveau berekend tussen de top uit 2007 en de bodem van 2009. Destijds viel de AEX ruim 350 punten terug.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Te steile opgaande kortetermijnbeweging

Er kleeft maar 1 nadeel aan deze herstelbeweging van 50 punten vanaf de jaarbodem bij 366. De opgaande beweging is namelijk zeer steil. Hierdoor is er geen duidelijke stijgende kortetermijnbodemlijn te ontdekken. De kans binnenkort op een forsere tegenbeweging blijft dus aanwezig voor de vorming van een dergelijk bodem. Als we kijken naar de terugtests die in de afgelopen weken plaatsvonden dan duurden deze slechts enkele dagen tot vaak slechts intraday. Opvallend daarbij was dat deze beweging plaatsvonden met de nodige precisie tussen de Fibonacci-retracementniveaus van deze 5e correctie. Deze terugtests vonden plaats tussen de niveaus van 389, 396,50 en 403,50.

 

Test 415,70 – 415,90 geslaagd

Nadat het laatste Fibonacci-retracementniveau bij 403,50 opwaarts was gebroken, vond nog een terugtest plaats vanaf de 409-weerstand naar de 403,50. In de laatste dagen van vorige week werd de volgende en laatste belangrijke weerstand tot aan de jaartop van 425,80 getest. Deze zone ligt bij 415,70 – 415,90. Hier ligt de laatste neerwaartse gap van de 5e correctie maar ook de neklijn van een eerder afgerond hoofd-schoudertoppatroon. Deze zone zorgde eind vorige week voor opnieuw een precieze terugtest naar de 409. Bij de 409 liggen het 50-daags gemiddelde en de voormalige dubbele jaartop van de eerste 5 maanden van dit jaar.

 

Tijdelijke consolidatie

Voor de komende handelsdagen houden we rekening met enige consolidatie in de AEX. In de laatste 2 handelsdagen van vorige week werd ook een toppatroon gevormd, een ‘dark cloud cover’. Pas een beweging

door de 415,90 zorgt voor opheffing van dit patroon en voor de volgende fase in de huidige stijgende kortetermijntrend. De kans op een test en ophoging van de jaartop in de laatste handelsweken van dit jaar (boven de 425,80) achten we overigens groot. Steunniveaus in het kortetermijnbeeld liggen bij 409 en 406,20. Een beweging naar de 403,50 – 404 (waar onder andere het 200-daags gemiddelde is te vinden) blijft ook mogelijk, maar lijkt een stap te ver. In de loop van deze week tot volgende week verwachten we de voortzetting boven de 415,70 – 415,90

 

Langetermijntrend AEX blijft positief

Er zijn meerdere belangrijke (telkens hogere) bodems in het langetermijnbeeld: het dieptepunt bij 256, de bodem op 269 van eind november 2011 en de bodem uit juni 2012 op 281. In 2013 werd een belangrijke hogere bodem geplaatst bij 331. In dat jaar vonden meerdere correcties plaats waarbij de herstelbewegingen aanzienlijk krachtiger waren dan de correcties zelf. Een van de belangrijkste doorbraken in 2013 was de beweging door de top van 2011 bij 373 punten. Ook in 2014 vonden er meerdere correcties plaats en lijkt een belangrijke langetermijnbodem te zijn gevormd bij 366. Voor het komende jaar houden we opnieuw rekening met meerdere correcties maar ook een beweging tot ruim boven de 450 punten. Belangrijke richtpunten in het langetermijnbeeld liggen bij 470 en 495.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 505,91 op AEX 9,9 5,63 5,65 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,14 11,16 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 602,0 op AEX 10,3 5,43 5,44 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,49 12,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 10 november 2014 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.