Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

BinckBank Analyse

dinsdag 28 juli 2015

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000335578 EUR 10.5 4.95 Nee Long Financiële waarden

Binck verschuift het business model steeds meer richting Alex vermogensbeheer. Dit moet voor een stabieler en robuuster bedrijfsprofiel moet zorgen. De tegenvallende rendementen zorgen echter voor een uitstroom van het beheerd vermogen waardoor de doelstellingen voor 2015 niet haalbaar lijken en zijn verschoven naar 2018. De sterke kapitaalbuffer biedt op termijn goede vooruitzichten voor dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen. Gezien de onzekere bedrijfseconomische vooruitzichten heeft Binck de uitkering van het bufferkapitaal echter uitgesteld. Door de grillige uitvoering van de strategische intenties geeft BinckBank steeds meer de indruk moeite te hebben een consequent beleid neer te zetten en hierop te acteren. Het aandeel is relatief volledig gewaardeerd ten opzichte van de gemiddelde Europese bankensector. Gezien de gematigde vooruitzichten op de korte termijn blijven we aan de zijlijn staan.

Online broker schuift richting vermogensbeheer

BinckBank is voornamelijk actief als internetbroker voor particulieren in Nederland, België en Frankrijk. Sinds de overname van Alex is Binck marktleider in Nederland. De combinatie met Alex biedt sterke synergie- en schaalvoordelen en is zeer concurrerend op prijs en service. Naast de services voor particulieren biedt Binck ook bankdiensten en effectenhandel aan institutionele klanten aan.

Tweede kwartaal 2015 in lijn dankzij kostencontrole, provisiebaten tegenvallend

De winst per aandeel kwam uit op €0,20 en lag daarmee in lijn met de consensus. Het aantal transacties daalde 17% kwartaal-op-kwartaal (kok) maar stegen 21% jaar-op-jaar (joj). De totale inkomsten daalden met 14% kwartaal-op-kwartaal (kok) maar stegen 4% jaar-op-jaar (joj) naar €41,39mld en lagen daarmee 7,5% onder de consensus. De totale kosten daalden sterk met 8% kok en 7% joj naar €32,33mld onder andere dankzij lagere personeelskosten. Het aantal transacties steeg in het tweede kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar in alle landen waar de bank actief is. In Italië steeg het aantal transacties met 39%, Nederland 22%, België 32% en Frankrijk 5%. De netto-provisiebaten daalden 18% kok maar stegen 7% joj naar €31,7mln en lagen daarmee 10% onder de consensus. Bij de vermogensbeheerdivisie Alex daalde het beheerd vermogen met 7% kok en 27% joj naar €1,8mld en er was sprake van een netto uitstroom van beheerd vermogen van €74mln. Lichtpuntje bij Alex is dat de rendementen bij Alex vermogensbeheer zich over de eerste helft van 2015 positief hebben ontwikkeld. De netto-rentebaten bleven vlak kok maar daalden 17% joj. Het gemiddelde rendement op de beleggingsportefeuille kwam uit op 0,48%, een verdere daling ten opzichte van de 0,55% van het voorgaande kwartaal. BinckBank acht dat de obligatiemarkt verstoord is en de bank belegt dan ook niet in hoger renderende obligaties met een hoger risicoprofiel. Hierdoor licht het herbeleggingsrendement wel zeer laag op 0,23%. De relatief slechte performance van de portefeuilles vorig jaar en de uitstroom bij vermogensbeheer is een negatieve factor voor de beleggingscase van BinckBank aangezien het bedrijfsmodel zich in toenemende mate richt op deze divisie. Dat de uitstroom in snelheid afneemt en de rendementen van de portefeuilles zijn verbeterd in de tweede helft van het jaar is echter positief. Deze ontwikkelingen zijn volgens ons echter niet overtuigend genoeg om positiever te worden op het aandeel.

Waardering volledig

Over het geheel genomen een gemengd kwartaal waarbij de kostencontrole en sterke kapitaalpositie positief zijn. De tegenvallende provisiebaten, moeizame omstandigheden bij Alex en druk op de rentebaten wegen volgens ons zwaarder. Tegen 2,6x de tastbare boekwaarde en 12,3x de getaxeerde winst voor 2016 is het aandeel volgens ons volledig gewaardeerd ten opzichte van de gemiddelde waardering van Europese banken in ons universum van respectievelijk 1,24x en 11,1x. BinckBank is nog steeds een potentiele overnamekandidaat al zijn hier geen concrete aanwijzingen voor.

Kansen

  • Het marktleiderschap van Binck in Nederland, het innovatieve karakter, de internationale groei en succesvolle integratie van Alex bieden een aantrekkelijk toekomstperspectief.
  • Binck verschuift het businessmodel steeds meer richting Alex vermogensbeheer waardoor de bank een stabieler en robuuster bedrijfsprofiel krijgt.
  • Binck heeft zowel op de thuismarkt als internationaal bewezen ook in moeilijke tijden de groei te kunnen vasthouden.
  • De kapitaalpositie is zeer solide.

Risico's

  • Door de grillige uitvoering van de strategische intenties geeft BinckBank de indruk steeds meer moeite te hebben een consequent beleid neer te zetten en hierop te acteren.
  • Het beheerd vermogen bij Alex staat sterk onder druk door de tegenvallende rendementen met mogelijke claims als gevolg.
  • De verkoop van Able (Syntel/BPO) is gestaakt. Een verkoop van de divisie zou er voor zorgen dat er meer aandacht kan gaan naar de kernactiviteiten in het retailsegment.

Technische Analyse

Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 7,1 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 10.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 3,5 op BinckBank 2,0 3,22 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 3,5 op BinckBank 2,0 3,22 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen