Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Volkswagen

woensdag 28 oktober 2015

De Volkswagen Groep (VW) dacht tot voor kort in 2015 meer dan 10 miljoen auto’s te verkopen. Om dit te realiseren, moest in de VS het aantal verkochte voertuigen flink omhoog. Volkswagen verloor echter 21 september 2015 ruim een vijfde van zijn beurswaarde nadat de Duitse autofabrikant jarenlang gesjoemeld bleek te hebben met de Amerikaanse milieuregels voor auto’s. De koers viel terug naar het laagste niveau in jaren en VW zal voorlopig wel te kampen hebben met een groot imagoprobleem. Het kan zijn droom van marktleiderschap in de VS vermoedelijk wel even vergeten.

 

Duitse autogigant

Het Duitse concern Volkswagen AG (Volkswagen Aktiengesellschaft, VAG) is een van de grootste autoproducenten ter wereld. Het concern produceert en verkoopt wereldwijd tal van merken en typen personen- en bedrijfsauto’s. De merkenrange loopt van de goedkopere merken zoals Skoda en Seat via VW en Audi via bedrijfsvoertuigmerken Scania en MAN tot de luxe automerken Lamborghini, Bentley en Bugatti. Zelfs het merk Ducati (motorfietsen) maakt deel uit van VAG. Het concern realiseerde over 2014 €202 mld. aan inkomsten.

 

Ondeugdelijke software

De Amerikaanse milieutoezichthouder Environmental Protection Agency (EPA) liet weten dat Volkswagen de Amerikaanse milieuwetgeving heeft overtreden. De overtredingen van de 'Clean Air Act' hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2015 en betreffen de modellen Beetle, Jetta, Golf, Passat en Audi A3. Volgens de EPA beschikken de dieselauto's over software die bij laboratoriumtests misleidende informatie geeft over de uitstoot van schadelijke stoffen. Volkswagen mag deze auto's niet meer in de Verenigde Staten verkopen en moet de bijna half miljoen modellen die nu op de Amerikaanse wegen rijden, terughalen. Autofabrikanten botsen wel vaker met de machtige Amerikaanse milieudienst EPA. Maar voor zover bekend, heeft geen enkel bedrijf het ooit zo bont gemaakt als Volkswagen. Het heeft na zeven jaar met ontwijkende verklaringen alsnog bekend dat het via aangepaste motormanagementsoftware geknoeid heeft met de meetsystemen die de uitstoot van schadelijke stoffen van dieselauto’s meten. De overtredingen hebben plaatsgevonden vanaf 2009 en duurden voort tot en met dit jaar. De autofabrikant kwam pas met een verklaring voor de hoge uitstoot van schadelijke stoffen bij rijden in het gewone verkeer toen de Amerikaanse autoriteiten dreigden met een verbod op de verkoop van alle Volkswagen-dieselauto’s in 2016.

 

Voor het eerst in 15 jaar verlies

Volkswagen heeft in het derde kwartaal verlies geleden, voor het eerst in 15 jaar, als gevolg van het dieselschandaal. Het bedrijf heeft voorlopig €6,7 mld. opzijgelegd om de kosten van de affaire te dekken, €200 mln. meer dan eerder was voorzien. Het geld dat tot nu opzij is gezet, is vooral bedoeld om maatregelen te bekostigen die Volkswagen moet nemen om te zorgen dat alle dieselauto's weer aan de normen voldoen. Het verlies kwam uit op €3,48 mld., bij een analistenverwachting van een verlies van €3,27 mld. Exclusief de voorziene kosten van het dieselschandaal kwam de operationele winst uit op €3,2 mld., bijna evenveel als een jaar eerder. In totaal 2,4 mln. verkochte auto's zorgden voor een omzet van €51,5 mld. Dat is ruim 5% meer dan in het derde kwartaal van 2014, en ligt boven de analistenverwachting van €50,65 mln. Voor de kosten van eventuele boetes en schadevergoedingen heeft Volkswagen nog geen voorziening getroffen, omdat die op dit moment nog niet zijn in te schatten. Alleen al in de Verenigde Staten waar de milieudienst EPA de zaak vorige maand aan het rollen bracht, kan het boetebedrag oplopen tot omgerekend bijna €16 mld. De totale schade voor Volkswagen kan volgens de wandelgangen variëren tussen de €20 en €78 mld. Sinds 18 september heeft Volkswagen ongeveer €20 mld. ingeleverd aan marktkapitalisatie.

 

Lage waardering

Door de forse koersdaling van de aandelen in de automobielsector zijn de waarderingen van de bedrijven flink omlaag gegaan. Voor VW betaal je op dit moment (na het bekend worden van het sjoemelen met de uitstootgegevens) bij een koers van €104 is iets meer dan 5,7x de verwachte winst van 2015.

 

Kansen

  • VW heeft veel merken en modellen, een continue reeks introducties van nieuwe en vernieuwde auto's, is marktleider in veel segmenten van de automarkt en heeft een enorme voorraad kasgeld voor ontwikkeling, investeringen, marketinguitgaven en eventueel dividendverhogingen.
  • De aanwezigheid van Volkswagen in de diverse mondiale markten vermindert de afhankelijkheid van één regio en verbetert de groeivooruitzichten. De opkomende markten compenseren de minder gunstige vooruitzichten in de volwassen markten.

 

Risico’s

  • Volkswagen heeft een relatief klein marktaandeel in de automarkt in de VS waardoor het moeilijk is om ooit de allergrootste ter wereld te worden. Nu blijkt dat VW heeft gesjoemeld met software om uitstoot bij dieselmotoren minder te laten lijken, lijkt een groter marktaandeel verder weg dan ooit.
  • Er bestaat een grote kans dat VW een zeer grote boete gaat krijgen voor de misleiding, die kan oplopen tot meer dan €16 mld. Ook moet er een grote terugroepactie van meer dan 450.000 auto’s komen.
  • Doordat het VW-concern veel verschillende merken voert, zijn de marketing- en distributie-uitgaven relatief hoger dan die van de grootste concurrenten (zoals Toyota).
  • De groeiende groep Chinese autofabrikanten die tegen lage kosten produceren, kan op termijn de omzetgroei vertragen.

 

Technische analyse

Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 172 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 82,5.

 

Duurzame analyse

Dit bedrijf is uitgesloten van ons beleggingsuniversum wegens zeer controversieel gedrag. Daarom beleggen wij niet in dit bedrijf; noch in onze duurzame, noch in onze reguliere beleggingsstrategieën.

 

 

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 147,0 op Volkswagen 8,1 1,81 1,91 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 138,0 op Volkswagen 5,5 2,71 2,81 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 159,0 op Volkswagen 8,3 1,76 1,86 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 175,0 op Volkswagen 4,3 3,51 3,61 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.