Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Meer en langer ‘goedkoop geld’

maandag 26 oktober 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Wat een verrassingen vorige week! Zeeland is nog mooier dan ik had verwacht. Echt een aanrader als je een paar dagen vrij bent, zeker met iets beter weer. Maar ook op de financiële markten waren er de nodige aangename verrassingen.

 

Eerst al op donderdag de vooraankondiging van meer stimulering door de Europese Centrale Bank (ECB) en een dag later de onverwachte renteverlaging door de Chinese centrale bank (PBoC). Beleggers reageerden razend enthousiast op de berichten van nog langer, nog meer goedkoop geld, oftewel: lage rentes. Dit maakt risicovolle beleggingscategorieën relatief nog aantrekkelijker ten opzichte van ‘veilige’ als staatsobligaties en spaarrekeningen. Helemaal wanneer de kwartaalcijfers van bedrijven over het algemeen ook nog eens meevallen.

 

Euro verzwakt door uitspraken Draghi

De gedachte dat liquiditeit (de beschikbaarheid van kapitaal) voorlopig nog gegarandeerd wordt door de centrale banken zorgde vrijdag voor hogere aandelenkoersen op de Europese aandelenmarkten. De Stoxx Europe 600 Index sloot vrijdag met een winst van 2%, de hoogste stand sinds 19 augustus. Alle aandelensectoren sloten hoger met uitzondering van die van de energiesector (-0,44%). Deze had last van een iets lagere olieprijs. Aandelen van bedrijven die een groot deel van hun omzet halen uit de export naar landen buiten de eurozone stegen sterk. Vooral aandelen van autobedrijven, waaronder VW en BMW, hadden de wind in de rug en sloten gemiddeld 3,2% hoger. De hint van ECB-president Mario Draghi op meer stimulering heeft geleid tot een lagere wisselkoers van de euro tegenover de dollar. Vrijdag sloot de euro op 1,102 (EUR/USD) dat is bijna 3% lager dan het slot van woensdag.

 

Een mens lijdt het meest…

Het sentiment werd vrijdagochtend al positief beïnvloed door meevallende inkoopmanagersindices uit de eurozone. De voorlopige stand voor de samengestelde (‘composite’) index van de productie- en dienstensectoren kwam in oktober uit op 54 punten: een onverwachte stijging ten opzichte van de 53,6 punten van de maand ervoor. Analisten gingen uit van een daling naar 53,4 punten. De inkoopmanagersindices uit Duitsland (54,5 tegenover 53,7) en Frankrijk (52,3 tegenover 51,6) waren beide hoger dan verwacht. Dit duidt op een verder herstel van de economie in de eurozone en dus niet op verslechtering waar veel beleggers bevreesd voor waren. Dit past overigens in het scenario dat wij voor ogen hadden toen we eind augustus de weging van aandelen van neutraal naar overwegen brachten. We vonden dat beleggers te somber waren en de financiële markten geen juiste afspiegeling meer vormden van de fundamentele economische ontwikkelingen. Die waren naar onze mening namelijk lang niet zo slecht als de aandelenkoersen deden vermoeden. Vooralsnog lijken we het gelijk aan onze zijde te hebben wat mij doet denken aan het gezegde ‘een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest - doch dat nooit op zal dagen’. De beweging die we sinds begin oktober zien op de financiële markten is vergelijkbaar met die van de eerste maanden van dit jaar. Beleggers namen toen een voorschot op de aankondiging van de monetaire stimulering door de ECB, die uiteindelijk in maart ook kwam. We verwachten dat deze beweging nog wel even zal doorzetten maar zijn waakzaam voor teveel enthousiasme.

 

‘Overweging’ bedrijfsobligaties in ING-beleggingsstrategieën

Op de markt voor staatsobligaties van landen uit de eurozone waren er vrijdag kleine koersverliezen. Een lichte correctie na de forse koerswinsten van de dag ervoor. De risico-opslagen in de marktrentes (‘spreads’) op bedrijfsobligaties daalden vrijdag wel verder. We verwachten dat deze risicopremies de komende maanden nog verder zullen dalen. We hanteren daarom een ‘overweging’ van bedrijfsobligaties ten opzichte van staatsobligaties binnen het vastrentende deel van onze beleggingsstrategieën.

 

Aandelen in VS hoger

Ook op Wall Street stegen vrijdag de aandelenkoersen. Het positieve sentiment uit Europa kreeg zo een vervolg en werd nog gesteund door meevallende bedrijfsresultaten van technologiebedrijven als Microsoft (+10%), Alphabet (+5,6%, nieuwe naam van het moederbedrijf van Google) en Amazon (+6,2%). Mede door deze koerswinsten steeg de Nasdaq 100 Index met 2,7% naar het hoogste niveau sinds juli en steeg de breder samengestelde Nasdaq Composite Index (+2,3%) naar het hoogste niveau sinds 19 augustus. De S&P 500 Index sloot 1,1% hoger op 2075 punten. Sinds het dieptepunt van augustus is deze toonaangevende aandelenindex maar liefst 11% gestegen. Van de 178 bedrijven uit de S&P 500 die tot nu toe kwartaalcijfers hebben gepresenteerd, heeft bijna 73% de winstverwachtingen overtroffen. Met 42% ligt het percentage dat de verwachting voor de omzet heeft overtroffen duidelijk lager. Vooral bedrijven uit de sectoren basismaterialen en energie presteren tegenvallend als gevolg van lagere olie- en grondstoffenprijzen.

 

Kunnen beleggers Fed-renteverhoging aan?

De zorgen van beleggers over de economische groei van China, de opkomende markten in het algemeen en een mogelijke rentverhoging door de Fed wegen voor nu even niet meer op tegen de aangekondigde stimuleringsmaatregelen van de centrale banken en de meevallende economische- en bedrijfscijfers. De MSCI World Index (in euro's, dividenden netto herbelegd) is sinds 25 augustus met 11,75% hersteld en staat weer op het niveau van voor ‘zwarte maandag’ (24 augustus). Of de zorgen vanwege een eventueel aanstaande rentverhoging door de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, daadwerkelijk zijn verdwenen wordt deze week duidelijk. Aanstaande woensdag maakt de Fed haar volgende rentebesluit bekend. We verwachten niet dat ze een renteverhoging aankondigt maar ik ben wel erg benieuwd hoe de markt reageert op een hint op een mogelijke renteverhoging in december. Dat is de laatste geplande officiële rentevergadering van dit jaar. Persoonlijk zou ik pleiten voor een renteverhoging met daarbij duidelijke communicatie door de Fed dat de Amerikaanse economie er goed voor staat. Vrijdag steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 6 basispunten tot 2,09%.

 

Beleggers Azië in afwachting nieuwe 5-jarenplan China

Op de Aziatische beurzen wordt op dit moment positief gereageerd op de vrijdag aangekondigde renteverlaging van de PBoC. Maar beleggers zijn redelijk terughoudend en blijven in afwachting van het nieuws over het nieuwe 5-jarenplan van de Chinese regering waarover deze week in Beijing wordt vergaderd. De belangrijkste beursindex van Hongkong (Hang Seng) staat onveranderd, de hoofdindices van de beurzen op het Chinese vasteland staan op een winst van 0,7%. De Japanse Nikkei Index staat op een plus van 0,65%.

 

Agenda van vandaag

De laatste week van de maand begint vandaag met onder andere cijfers over het Duitse ondernemersvertrouwen. Verwacht wordt dat de Ifo-index, die dit aangeeft, in oktober iets is gedaald: van 108,5 naar 107,8 punten - mede als gevolg van 'dieselgate'. Maar als we afgaan op de eerder gepubliceerde inkoopmanagersindex zou het mij niet verbazen als de daling wel meevalt. Uit de VS krijgen we cijfers over de verkopen van nieuwe woningen in september (verwachting -0,4%) en de inkoopmanagersindex van de regio rond de Texaanse stad Dallas. Deze week komen maar liefst 168 bedrijven uit de S&P 500 Index met kwartaalcijfers en 95 bedrijven uit de Stoxx 600 Index waaronder vandaag Philips en TNT Express. Tot slot wil ik natuurlijk nog even de grootste verrassing van dit weekend delen. Sarena is de grote winnaar van 'Heel Holland Bakt' geworden. Fantastisch toch hoe je bijna 3 miljoen landgenoten op zondagavond aan de buis gekluisterd kan houden door mensen taarten te laten bakken! De crisis is nu toch echt voorbij hoor.

 

Fijne week!

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 26 oktober 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.