Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Positieve stemming op de Europese beurzen

donderdag 29 oktober 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

De stemming zat er op de Europese beurzen, ondanks het lagere slot van Azië gisteren, goed in. Natuurlijk kan dit niet allemaal opgehangen worden aan de prima resultaten van Heineken maar het kwam de stemming wel ten goede. Naast Heineken waren er nog een aantal meevallende bedrijfsresultaten van onder andere Volkswagen.

 

Optimisme in Italië

Op macrogebied waren er gisteren geen hele 'zware' cijfers te melden. Wel opvallend was het sterk toegenomen vertrouwen van Italiaanse consumenten en ondernemers. Er werd juist gerekend op een daling. Dit past in het beeld van een aantrekkende Italiaanse economie zoals we ook al aan de inkoopmanagersindex konden afleiden. Deze noteert al sinds het begin van dit jaar boven de 50 met een voorlopige piek van 55 in augustus. De daling in september naar 53,4 is wat ons betreft geen reden tot zorg. Het optimisme in Italië is ook terug te vinden op de beurs van Milaan. Deze staat met een winst van ruim 19% in de top-10 van best presterende wereldwijde beurzen tot nu toe. Misschien is dit juist wel de reden voor het optimisme.

 

Terug naar de markten. Na twee dagen van afwachten en winstnemingen waren beleggers gisteren duidelijk minder nerveus voor het rentebesluit van de Fed. Na een voorzichtig hogere opening wisten de Europese aandelenbeurzen in de loop van de middag de weg omhoog te vinden. Niet alleen iets beter dan verwachte bedrijfsresultaten maar ook een plotseling scherp herstel van de olieprijs ondersteunde het optimisme. De prijs van een vat olie schoot meer dan 6% omhoog, nadat bekend werd gemaakt dat de Amerikaanse voorraden iets lager waren dan verwacht. Aandelen uit de sector energie stegen met 1,9%. De  Stoxx 600 sloot na twee verliesdagen met een winst van iets meer dan 1%.

 

Toegenomen kans op een renteverhoging

En dan was daar het rentebesluit van de Fed. Geen renteverhoging, althans nu nog niet. Dat hadden we ook niet verwacht maar de Fed houdt wel de deur open voor een renteverhoging in december. In het toelichtende persbericht wordt beschreven dat de Amerikaanse economie matig groeit en dat de groei van het aantal banen iets is afgenomen. Verder zijn er in vergelijking met de vorige maand een paar regels veranderd. Zo wordt er niet meer gesproken over wereldwijde risico's en neerwaartse druk op de inflatie. Als de komende macrocijfers (arbeidsmarkt, inkoopmanagersindex etc.) meevallen dan is een renteverhoging in december naar onze mening nog mogelijk. Wij zouden dat toejuichen. Beleggers reageerden in eerste instantie negatief op de uitlatingen van de Fed. Na een hogere opening en een winst van 0,9% voor de S&P 500 vlak voor het persbericht, daalden de aandelenkoersen op Wall Street en verdween de winst. Het duurde echter niet lang voordat beleggers concludeerden dat de Fed heeft gezegd dat de Amerikaanse economie het zo slecht nog niet doet. Goed nieuws is goed nieuws. Daar zijn wij het ook mee eens. Een kleine renteverhoging is geen reden voor paniek maar een teken van kracht. In reactie stegen de aandelenkoersen scherp richting het einde van de dag. De S&P 500 sloot uiteindelijk met een winst van 1,2%. Vooral aandelen uit de financiële sector deden het goed, iets hogere rentes zijn namelijk positief voor de winstvooruitzichten in deze sector. Net als in Europa profiteerden aandelen uit de energiesector van de grootse prijsstijging van olie in acht weken. De cijfers van Apple, zit in de meeste van onze beleggingsstrategieën, steeg met ruim 4% na de bekendmaking van prima resultaten en vooruitzichten. In reactie op de toegenomen kans op een renteverhoging in december steeg de dollar met 1% tegenover de euro en noteert nu 1,0938. De kans op een rentverhoging in december wordt door de markt nu ingeschat op 48%. Voor gisteren was dit nog 33%. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 6 basispunten tot 2,10%.

 

Lauwe reactie Aziatische markten

De reactie van Aziatische beleggers op de hogere koersen op Wall Street en de toegenomen kans op een renteverhoging door de Fed is redelijk lauw te noemen. Dit kan te maken hebben met meevallende cijfers over de Japanse industriële productie in september. Deze steeg met 1% terwijl er werd gerekend op een afname van 0,6%. Hierdoor neemt de kans dat de Bank of Japan morgen meer stimulering aankondigt misschien iets af. Hier is goed nieuws dus blijkbaar nog slecht nieuws.  De Japanse yen is vanochtend iets sterker geworden tegenover de dollar en dat beperkte de winst van de Nikkei. Deze sloot zojuist met een winst van 0,17%. De Chinese aandelenbeurzen geven een gemengd beeld. De Hang Seng verliest op dit moment 0,2% terwijl de beurs van Shenzhen 1,3% hoger staat.

 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Spaanse en Duitse inflatiecijfers over de maand  oktober. Verder verwachten we vertrouwenscijfers uit de eurozone over het economisch klimaat. Vanmiddag worden onder andere de Amerikaanse groeicijfers over het derde kwartaal gepubliceerd. Er wordt een groei verwacht van 1,6% (kwartaal op kwartaal, geannualiseerd). Als we afgaan op de leidende indicatoren waar wij naar kijken zou het mij niet verrassen als het cijfer iets lager uitkomt. Verder worden de wekelijkse ww-aanvragen weer bekendgemaakt (verwachting 265.000) en cijfers over het aantal voorlopige koopcontracten van huizen. Kwartaalcijfers verwachten we vandaag van onder andere Technip, Nokia, Swiss Re, Bayer, Deutsche Bank en Total. In de VS komen vandaag 48 S&P 500 bedrijven met cijfers waaronder Coca Cola, Time Warner Cable, Mastercard en Starbucks.

 

Fijne dag!

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 29 oktober 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.