Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Economische signalen VS: aantrekkende dienstensector

donderdag 5 november 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Aan het begin van het vierde kwartaal is de groei in de eurozone iets versneld. De samengestelde inkoopmanagersindex (productie- plus dienstensector) van onderzoeksbureau Markit kwam in oktober uit op 53,9 punten. Dat is iets lager dan de voorlopige schatting van 54 maar wel iets hoger dan de 53,6 punten van september. Al 28 maanden op rij staat de index voor de eurozone boven de 50 punten, wat wijst op groei van de economie. De huidige stand wijst op een groei van ongeveer 0,4% in het vierde kwartaal (kwartaal op kwartaal), gelijk aan de groei in het derde kwartaal. In zowel de productiesector als de dienstensector was in de afgelopen maand sprake van groei. Voor de elfde maand op rij groeide de dienstensector sterker dan de productiesector. Verder bleek dat de deelindex voor nieuwe orders naar het hoogste niveau is gestegen in zes maanden. De sterkste groei werd gerapporteerd in Ierland (57,7) daarna volgen Spanje (55, de hoogste stand in 2 maanden), Duitsland (54,2, hoogste in 2 maanden), Italië (53,9 hoogste in 2 maanden) en Frankrijk (52,6 en hoogste stand in 4 maanden). Vooral de ontwikkelingen in Italië en Frankrijk zijn zeer bemoedigend omdat deze landen eerder nog wat achterbleven.

 

Positieve reactie beleggers

Europese beleggers reageerden positief op deze cijfers. Het sentiment werd verder ondersteund door het positieve slot van de meeste Aziatische beurzen. Met uitzondering van de Duitse DAX van de aandelenmarkt in Frankfurt, waar een uitbreiding van dieselgate naar benzineauto's leidde tot een koersdaling van het aandeel Volkswagen (-9,5%), openden de Europese beurzen iets hoger en bouwden de winst in de loop van de ochtend uit. Vervolgens werd er wel iets van de winst ingeleverd na de lagere opening van de aandelenkoersen op Wall Street. Uiteindelijk sloot de Stoxx Europe 600 Index 0,5 % hoger na positieve economische berichten uit de VS.

 

Economische signalen VS: aantrekkende dienstensector

De inkoopmanagersindex van de Amerikaanse dienstensector, die veruit de grootste bijdrage levert aan de economie, steeg in oktober onverwacht van 56,9 naar 59,1. Analisten hadden een daling verwacht naar 56,5. In de afgelopen zeventien jaar heeft deze index slechts in twee gevallen op een hoger niveau gestaan. Dat was in juli dit jaar (60,3) en in augustus 2005 (61,3). Als we nog iets dieper in de cijfers duiken, blijkt dat er in de dienstensector sprake is van een duidelijk aantrekkende groei van de componenten nieuwe orders (62 punten), arbeidsmarkt (59,2) en export (54,4). Met uitzondering van de relatief kleine Amerikaanse productiesector is er dus sprake van een flinke groei van de Amerikaanse economie. Loonstrookjes verwerker ADP meldde 182.000 nieuwe banen in oktober, iets meer dan de verwachte 180.000.

 

Grotere kans op renteverhoging Fed in december…

Op basis van de gisteren gepubliceerde macro-economische cijfers is de kans op een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, in december naar onze mening aanzienlijk toegenomen. Dat werd gisteren nog eens bevestigd door Fed-voorzitter Janet Yellen die in een toespraak voor het Congres een verhoging van de beleidsrente in december een reële mogelijkheid (“live possibility”) noemde, al was nog geen beslissing genomen. Alleen een tegenvallend banenrapport (vrijdag) kan volgens ons nog roet in het eten gooien. Volgens de koersen op de markt voor financiële termijncontracten op de Amerikaanse beleidsrente (de federal funds rate) is deze kans nu opgelopen tot 56%.

 

… volatiliteitsindex stijgt naar 15,51 punten

In reactie werd de dollar bijna 1% sterker tegenover de euro en sloot op 1,086 (EUR/USD). Een sterkere dollar is wel weer iets minder gunstig voor de winstgroeiverwachtingen voor Amerikaanse bedrijven en drukt de inflatie. Ook kan een sterkere dollar de prijzen van grondstoffen onder druk houden of zelfs verder verzwakken. Dit geldt ook voor valuta’s van opkomende markten met een zwak 'huishoudboekje' (grote staatsschulden in dollars). We verwachten daarom dat de beweeglijkheid van de koersen (volatiliteit ) op de financiële markten tegen december gaat toenemen. Gisteren steeg de volatiliteitsindex van de toonaangevende Amerikaanse aandelenindex S%P 500, de VIX (ook wel angstgraadmeter genoemd) bijna 7% tot 15,51punten.

 

Valutakoersen Azië verzwakken

In Azië lagen de wisselkoersen van verschillende valuta’s onder druk na de speech van Yellen voor het Congres. Zo verzwakten de wisselkoersen van de Koreaanse won en de Maleisische ringit. De Bloomberg Dollar Spot Index (een graadmeter voor de kracht van de ‘greenback’), noteert op dit moment rond het hoogste niveau sinds maart. Het beleggerssentiment wordt er op dit moment echter niet door gedrukt. De Shanghai Composite Index staat ruim 2% hoger dan gisteren en is sinds het recente dieptepunt van 26 augustus al met iets meer dan 20% gestegen: er is dus sprake van een ‘bullmarkt’. De Hang Seng Index, de hoofdindex van de aandelenmarkt in Hongkong noteert vrijwel onveranderd en de Nikkei Index in Tokio is zojuist 1% hoger gesloten. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie staat iets hoger nadat deze gisteren met ruim 3% daalde na de bekendmaking van opgelopen olievoorraden in de VS.  

 

Agenda van vandaag

We beginnen vandaag met inflatiecijfers uit Nederland over de maand oktober. Die kwam uit op 0% op maandbasis en 0,4% op jaarbasis. Er werd gerekend op een klein plusje van 0,1% respectievelijk +0,5%. Rond 8 uur worden er cijfers over de Duitse fabrieksorders in september gepubliceerd. Later deze ochtend verwachten we cijfers over de winkelverkopen in de eurozone in september. Er wordt een stijging van 0,2% op maandbasis verwacht en een plus van 3% op jaarbasis. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de wekelijks gerapporteerde hoeveelheid nieuwe eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering (verwachting: 262.000) en de arbeidskosten per eenheid product (verwachting +2,5%). Onder andere Société Generale, Credit Agricole, Adidas en Walt Disney komen vandaag met kwartaalcijfers.

 

Fijne dag!      

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 5 november 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.