Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Heeft ECB-voorzitter Draghi zijn hand overspeeld?

maandag 7 december 2015

Door Simon Wiersma, Investment Manager

 

Het zit er weer op voor een jaar. De gedichten en surprises, pakjesavond en andere aan Sinterklaas gerelateerde zaken maken nu snel plaats voor de kerst. De goedheiligman is het land nog niet uit of de kerstbomen staan in veel huiskamers al in volle glorie opgetuigd. Maar voordat we met ons allen kerst(vakantie) vieren, hebben we de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank ( de ‘Fed’) van volgende week woensdag om naar uit te kijken. Het zal toch niet zo zijn dat het beleidsbesluit de Fed net zo gaat teleurstellen als dat van de Europese Centrale Bank (ECB) afgelopen week dat deed? Wij gaan er tenminste niet van uit.    

 

Heeft ECB-voorzitter Draghi zijn hand overspeeld?

Vrijdag moesten beleggers nog even bekomen van de schrik van de dag ervoor. Er verschijnen steeds meer berichten in de pers dat ECB-voorzitter Mario Draghi zijn hand heeft overspeeld. In de weken voor het rentebesluit verkondigde hij min of meer dat de ECB het opkoopprogramma zou gaan uitbreiden. Achteraf blijkt echter dat er binnen het bestuur van de ECB hiervoor maar weinig medestanders waren te vinden. Nu hoeft een besluit natuurlijk niet altijd unaniem te worden genomen maar dit duidt toch op toenemende onenigheid binnen de ECB. Het gevolg hiervan is dat uitspraken van Draghi niet altijd meer automatisch zullen leiden tot daden van dezelfde strekking. En daarmee is de kans op miscommunicatie door de ECB toegenomen en de geloofwaardigheid van Draghi afgenomen. Iets om in het vervolg rekening mee te houden.

 

Geen beperking olieproductie OPEC-landen

De desillusie van het ECB-besluit van donderdag kreeg vrijdag een vervolg op de Europese aandelenbeurzen. De Stoxx Europe 600 Index verloor na de scherpe daling van donderdag op vrijdag nog eens 0,4%. Aandelen uit de energiesector daalden het sterkst als gevolg van een verder dalende olieprijs in reactie op het besluit van de OPEC. Deze schroefde vrijdag het productieplafond met 1,5 miljoen vaten per dag omhoog naar 31,5 miljoen. Dat is ongeveer gelijk aan de huidige dagelijkse productie. Van een productiebeperking, waar in de voorgaande dagen speculaties over waren, is dus geen sprake. De prijs van een vat olie daalde met 2,7% tot USD 39,97 (WTI-kwaliteit). De Duitse 10-jaarsrente liep met 1 basispunt op naar 0,68% en de euro werd 0,35 zwakker tegenover de dollar op 1,086 (EUR/USD).

 

S&P 500 Index wint 2,1%

Na een beter dan verwacht banenrapport over november prijst de markt de kans op een renteverhoging door de Fed op 16 december nu op 74%. Dat is af te leiden uit de koersen op de financiële termijnmarkt. In november zijn er in de VS 211.000 nieuwe banen bijgekomen. Dat zijn er meer dan de 200.000 waarop werd gerekend. Daarnaast is het aantal over de voorgaande twee maanden met 35.000 opwaarts bijgesteld. Het werkloosheidspercentage bleef, zoals verwacht, steken op 5% en de uurlonen zijn met 0,2% gestegen op maandbasis, ook conform de verwachting. In tegenstelling tot donderdag na de ECB-vergadering hier dus geen tegenvallers. Wij gaan er daarom ook van uit dat de Fed volgende week voor het eerst sinds 2006 de beleidsrente zal verhogen en vinden dat een goede zaak. Amerikaanse beleggers raken hier ook steeds meer van overtuigd en zijn, als we afgaan op de marktreacties, niet meer bang voor een renteverhoging door de Fed. Nadat de S&P 500 Index donderdag nog de sterkste daling in twee maanden onderging, steeg deze vrijdag het sterkst in bijna drie maanden. Grote volatiliteit (koersbeweeglijkheid) dus. Een optimistische toespraak van ECB-voorzitter Mario Draghi voor de Economic Club of New York (een prestigieuze economenclub) droeg bij aan het positieve sentiment. Hij gaf aan dat de ECB meer kan stimuleren wanneer dat nodig blijkt. Geen echt nieuws maar het maakte de teleurstelling van donderdag blijkbaar iets minder groot. De S&P sloot uiteindelijk met een winst van 2,1%, gedreven door vooral hogere koersen van technologiebedrijven en banken. De VIX, de volatiliteitsindex van de S&P 500 Index, daalde met 18% naar 14,81 punten, de grootste daling in meer dan twee jaar, nadat deze donderdag juist nog sterk omhoog schoot. Ook op Wall Street daalden de aandelen uit de energiesector als gevolg van de lagere olieprijs na het besluit van de OPEC om de olieproductie niet te beperken. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 2,27%.        

  

Aziatische beleggers positief gestemd

Op de koersborden in Azië staan vanmorgen vooral veel groene cijfers. Het positieve sentiment van vrijdag op Wall Street werkt door op de meeste beurzen. De Nikkei Index in Tokio is 0,7% hoger gesloten en de Hang Seng Index in Hongkong staat op een winstje van 0,2%. Wel staan de beursindices van de aandelenmarkten in Shanghai en Shenzhen op het Chinese vasteland op een verlies van rond de 0,2%. De olieprijs (WTI) is nog een procent verder gedaald op USD 39,60. Ondanks het optimisme na het goede Amerikaanse banenrapport van vrijdag heeft de Bank for International Settlements (BIS), ook wel de ‘centrale bank der centrale banken’ genoemd, dit weekend een rapport gepubliceerd waarin zij aangeeft dat de gezamenlijke schulden van opkomende landen in buitenlandse valuta’s sinds 2009 meer dan verdubbeld is en in werkelijkheid groter is dan uit de officiële gegevens kan worden afgeleid. Dit is wel iets om rekening mee te houden als de Fed de rente verhoogt en de dollar nog iets sterker wordt.

 

Onze verwachtingen voor 2016 gebundeld

Voordat we de agenda voor vandaag doornemen nog even aandacht voor onze Visie 2016 die we vorige week hebben gepubliceerd. We hebben matige groeiverwachtingen voor zowel de wereldwijde economie als ook de bedrijfswinsten. U kunt al onze andere verwachtingen vinden in ING Beleggingsvisie 2016.

 

Agenda van vandaag

In de week na het Amerikaanse arbeidsmarktrapport is de agenda, zoals meestal, niet erg gevuld. Vandaag moeten we het doen met cijfers over de Duitse industriële productie en het beleggersvertrouwen in de eurozone. Geen cijfers die de markten sterk in beweging zullen zetten. De Europese beurzen zullen waarschijnlijk wat hoger openen in navolging van het optimisme op Wall Street.

 

Fijne week!

 

Disclosure

Dit Dagbericht Beleggen is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten. Zijn informatie en standpunten zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 7 december 2015, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.