Auteur

Sander van Baren
Hoofd ING Sprinters

Kosten Sprinters

donderdag 5 januari 2017

Als u in Sprinters handelt, heeft u te maken met transactiekosten en financieringskosten of -opbrengsten. U betaalt transactiekosten bij uw bank of broker waar u de Sprinters koopt en verkoopt. Voor Sprinters wordt normaal gesproken het aandelentarief gehanteerd. Het toepasselijke tarief kunt u bij uw bank of broker opvragen.

In de Sprinter zelf worden financieringskosten en financieringsopbrengsten automatisch verwerkt door op dagelijkse basis het financieringsniveau aan te passen.

Het financieringsniveau wordt dagelijks aangepast door financieringskosten of -opbrengsten. De actuele financieringskosten of -opbrengsten op jaarbasis van elke Sprinter zijn te vinden op www.ingsprinters.nl.

Tot slot kan uw bank of broker een vergoeding in rekening brengen voor het aanhouden van een effectenrekening en de daarop aangehouden effecten. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten is verkrijgbaar bij uw bank of broker. Meer informatie over kosten vindt u in de brochure.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3200,47 op EURO STOXX 50 10,7 3,27 3,29 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2834,52 op EURO STOXX 50 5,1 6,91 6,93 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3760,0 op EURO STOXX 50 9,6 3,64 3,66 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3942,52 op EURO STOXX 50 8,0 4,37 4,39 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.