Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Wanneer start de vervolgbeweging?

woensdag 25 januari 2017

De AEX blijft bewegen binnen de smalle handelsruimte. Ondanks dat deze consolidatie al meerdere weken in beslag neemt, zal binnenkort toch een vervolgrichting moeten worden gekozen.

De huidige speelruimte is ongeveer 9,5 punt breed (tussen 480,40 en 489,90). Op 20 december werd deze speelruimte voor de 1e keer betreden en sinds die datum bleef de AEX binnen de grenzen van deze zeer smalle handelsruimte. Het is nog niet vaak voorgekomen dat aan het einde van december en in de eerste weken van januari een dergelijke smalle zijwaartse handelsruimte de buitengrenzen van de beweeglijkheid aangaf. Ik zie deze consolidatie van de afgelopen 5 weken als opzet voor een correctieve beweging. Deze consolidatie duurt echter wel behoorlijk lang waardoor de kans niet uit te sluiten is dat er slechts sprake is van een correctie in de tijd. Een smalle rectangle (gelijke toppen en bodems) als opzet voor een volgende opwaartse beweging. Toch zie ik veel rode signalen in de markt de laatste weken en die wijzen naar mijn mening nog steeds op een aanstaande terugval. Deze terugval moet echter wel gezien worden in het licht van de vorming van een hogere bodem. De trend in het lange en middellangetermijnbeeld is namelijk krachtig en opwaarts gericht. Maar na een opwaartse beweging van 45 punten sinds begin december is het heel normaal dat een tijdelijke top en afkoeling plaatsvindt om de koopdruk te verminderen.

Visie technische analyse

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutraal/topvorming

Long

480,40 / 475 / 466,20

487 / 488 / 489,90 / 493,85

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XIV, 24 januari 2017, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Krachtige stijgende middellangetermijntrend

Als we kijken naar de bewegingen sinds begin december dan zien dat in eerste instantie een hogere middellangetermijnbodem werd gevormd bij 445,65. Dit was destijds het 4e raakpunt langs de sinds februari stijgende bodemlijn. Deze bodemlijn startte bij de zeer belangrijke langetermijnbodem van 378,50 van februari 2016. Deze bodem volgde op een 9 maanden lange zeer forse correctie fase. De overige raakpunten van deze sinds februari stijgende bodemlijn zijn te vinden bij de 410 van juni en de 437,50 van november vorig jaar. De decemberbodem van 445,65 was het startpunt van een zeer krachtige opgaande beweging van ongeveer 45 punten in enkele weken tijd. Tijdens deze beweging werd ook de bovenkant van een tijdelijke zijwaartse handelsfase opwaarts gebroken. Sinds juli vorig jaar was er namelijk sprake van een zijwaartse handelsfase tussen de 437,50 en 458. Deze handelsfase paste overigens prima binnen de grenzen van de stijgende middellangetermijntrend.

Correctierisico internationaal ook zichtbaar

Tijdens deze krachtige opgaande fase sinds begin december werd uiteindelijk aan het einde van het jaar 2016 de bovenkant van mijn doelzone van 475 – 485 bereikt. Aan het begin van dit jaar vond er zelfs een verdere stijging plaats met een intraday-jaartop tot op heden bij 489,90. Hiermee vond een overshoot plaats tot net boven de stijgende middellangetermijntoppenlijn. Deze overshoot zagen we overigens alleen in de AEX en niet in andere indices. Hiermee werd ook de bovengrens van de huidige consolidatiefase bepaald. Pas buiten de grenzen van 480,40 of 489,90 vindt een vervolgbeweging plaats. Kijkend naar de internationale situatie en de signalen in de AEX zelf blijft een tijdelijke top en daaropvolgende correctie het meest realistische scenario. Enkele indices bevinden zich al in een dalende kortetermijntrend, zoals de Nikkei en de STOXX Europe 600. Veel andere indices als de DAX en de S&P 500 laten een vergelijkbaar beeld als de AEX zien. Alleen de Nasdaq zette een krachtige vervolgbeweging in, maar daar zijn duidelijke contouren zichtbaar van een stijgende wig (negatief patroon).

Alle seinen staan op rood

Tijdens de huidige consolidatiefase op een hoog niveau werd de bovenkant van het stijgende middellangetermijntrendkanaal getest. Daarna werd de zeer steile opgaande bodemlijn gebroken, was er sprake van negatieve divergentie en gaf de MACD een verkoopsignaal. Ook werden toppatronen gevormd, zoals een tweezers top en een bearish engulfing. Inmiddels zijn ook de contouren zichtbaar van een hoofd-schoudertoppatroon en een dalende driehoek. Er is dus sprake van een patroon van lagere toppen vanaf de 489,90-top. Inmiddels is deze dalende toppenlijn al meerdere keren aangeraakt en vandaag ligt hij bij 487. Daarboven liggen nog horizontale weerstanden bij 488, 488,90 en 489,90. Pas een structureel slot boven de 489,90 zorgt voor uitstel van de verwachte correctie en meer opwaarts ruimte richting de 495 tot mogelijk zelfs de 510. Toch verwacht ik dat de kans groot is dat de correctie een bevestigingssignaal krijgt onder de 480,40 (daar ligt ook de neklijn) waarna een verder daling wordt ingezet. Steunpunten liggen dan bij 475 en 466,20 maar een diepere terugval acht ik reeel. Deze terugval zal uiteindelijk moeten zorgen voor een volgende hogere bodem waarna de aanval kan worden ingezet op de 510 en mogelijk al hoger in de eerste helft van dit jaar.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,22 op AEX 10,1 5,54 5,56 +0,73 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,18 11,20 +0,36 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,6 op AEX 9,9 5,67 5,69 -1,22 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,42 12,43 -0,56 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 25 januari 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.